Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA GLORIA MUÑOZ MELLA

Competències

 • CG6 Analitzar les implicacions ètiques i de sostenibilitat de les actuacions professionals, des del punt de vista ecològic, econòmic i humà.
 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.
 • CG10 Tenir habilitats d'aprenentatge autònom per poder seguir formant-se al llarg de la vida.
 • CE6 Dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar programes de desenvolupament personal, social i cultural de caràcter educatiu i formatiu.
 • CE7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • CE8 Dissenyar, desenvolupar, assessorar i avaluar programes, projectes, accions i productes adaptats a la formació en les organitzacions.
 • CE9 Dissenyar plans de formació permanent i de formació de formadors adequats a les noves situacions i necessitats educatives i formatives.
 • CE10 Dissenyar, coordinar, aplicar i avaluar propostes innovadores de formació i desenvolupament de recursos formatius.
 • CE11 Dissenyar i aplicar mètodes i estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius.
 • CE13 Aplicar tècniques i estratègies de direcció, assessorament, consulta i mediació educativa en àmbits professionals i institucions i serveis educatius.
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups.

Continguts

1. UNITAT FORMATIVA 1: Introducció a la Pedagogia social 1.1. Concepte i objecte de la Pegagogia Social 1.2. Funcions de la Pedagogia social i l' Educació social 1.3. Models d' intervenció socio educativa UNITAT FORMATIVA 2: L' acció socioeducativa 2.1. El procés de la socialització.Educar per a l' acció social 2.3. Descripció de la tipologia de diferents àmbits d' acció social: - Educació no formal - Educació especialitzada - Serveis socials - Medi Ambient - LLeure - Salut - Animació sociocultural i desenvolupament comunitari - Participació ciutadana - Immigració UNITAT FORMATIVA 3: Identitat professional del pedagog/a social 3.1. La pràctica professional: funcions i competències.Les habilitats socials. 3.2. Pràctica educativa: Disseny d' accions socioeducatives

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6 32 38
Elaboració de treballs 8 29 37
Total 14 61 75

Bibliografia

 • Arendt, Hannah (1993 ). La Condición humana . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Civís i Zaragoza, Mireia (2007 ). La nueva pedagogia comunitaria : un marco renovado para la acción sociopedagógica interprofesional . Valencia: Nau Llibres. Catàleg
 • Bauman, Zygmunt (2003 ). Modernidad líquida . México [etc.]: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Cortina Orts, Adela (cop. 1996 ). Ética . Madrid: Akal ediciones. Catàleg
 • Gimeno Sacristán, José (2005 ). La Educación que aún es posible : ensayos acerca de la cultura para la educación . Madrid: Morata. Catàleg
 • Gómez, Jesús (Gómez Alonso) (2006 ). Metodología comunicativa critica . Esplugues de Llobregat, Barcelona: El Roure. Catàleg
 • Javaloy, Federico (cop. 2001 ). Comportamiento colectivo y movimientos sociales : un enfoque psicosocial . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Morgado, Ignacio (2006 ). Emocions i intel·ligència social : una aliança entre elssentiments i la raó . Barcelona: Mina. Catàleg
 • Morin, Edgar (cop. 2001 ). Los Siete saberes necesarios para la educación del futuro . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Planella Ribera, Jordi (DL 2006 ). La Pedagogía social en la sociedad de la información . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Lipovetsky, Gilles (2006 ). Los Tiempos hipermodernos . Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Marina, José Antonio (2006 ). Aprendre a conviure . Barcelona: Columna. Catàleg
 • Bach, Eva (2003 ). Sedueix-te per seduir : viure i educar les emocions (3a. ed.). Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Calvo Manuel, Ana Mª (cop. 2002 ). La Animación sociocultural : una estrategia educativa para la participación . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Trilla i Bernet, Jaume (2000 ). Pedagogia del grup i del projecte : una aproximació a l'obra de Joaquim Franch . Vic: EUMO. Catàleg
 • Bedmar,Matías - Añaños Fanny (2006). Introducción a la Pedagogia Social/ Educación social (1era). Grupo Editorial Universitario. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercici 1.Lectura llibre temàtica pedagogia social.Rescenció individual.
Disseny acció educativa en ´àmbit social.
Presentació rescenció escrita, correcció gramatical i reflexions de les aportacions personals. 40
Exercici 2.Realització dinàmica de grups sobre habilitats socials a nivell grupal. Habilitats socials en el próces de preparació i presentació de les dinàmiques. 20
Exercici 3.Prova escrita individual sobre les aportacions de la pedagogia social en la societat actual,a partir de les lectures recomanades a l' assignatura Expressió escrita - Organització del contingut - Integració de coneixements treballats a l'aula i lectures recomanades. Incorporació de cites i referències bibliogràfiques - Nivell d'aprofundiment de la reflexió, aportacions pròpies i creativitat. 40

Qualificació

Lectura llibre. Presentació d’ un document escrit i una Per a l'avaluació dels documents escrits es tindran en compte els següents criteris: - La presentació formal del document escrit. -L'expressió escrita .(coherència, exhaustivitat,etc.)- Reflexió i argumentació del discurs.
Realització dinàmica de grup per grups. S' avaluarà El procés pel grup durant el desenvolupament de la dinàmica presentada a l' aula.
Assaig individual de reflexió sobre les aportacions de la pedagogia social a la societat actual, a partir dels continguts de classe . Per a l'avaluació de l'assaig es tindran en comtpe els següents criteris: - Presentació formal (presentació, citacions bibliogràfiques, contingut general) - Expressió escrita (ortografia i sintaxi) - Organització del contingut (ordenació, coherència, equilibre entre exhaustivitat i aprofundiment del discurs) - Integració de coneixements treballats a l'aula - Incorporació de cites i referències bibliogràfiques - Nivell d'aprofundiment de la reflexió, aportacions pròpies i creativitat - Argumentació del discurs.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà a un estudiant com a "no presentat" quan no es presentin tots els exercicis i activitats d'avaluació del mòdul.