Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
Assignatura de 5 crèdits ECTS que permet als alumnes l’assumpció de competències en els enfocaments teòrics i metodològics per al diagnòstic i recerca sociològica sobre joventut. S’estructura en quatre temes i té per finalitat facilitar una especialització en la recerca sobre joventut o alternativament en oferir criteris i camins per a la seva aplicabilitat.
Crèdits:
5
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:

Competències

 • E1. Identificar i dominar els continguts bàsics i fonamentals de les diferents disciplines humanístiques i socials que aporten reflexió i coneixement de la condició juvenil: la psicologia, la pedagogia, la filosofia, la sociologia, la biologia, l’economia, l’antropologia i la història.
 • E2. Comprendre els condicionaments sociopolítics que permetin analitzar i entendre el món actual i el paper que la condició juvenil hi té.
 • E6. Dominar els procediments i habilitats requerides en cada una de les tasques pròpies d’aquest professional: saber fer un diagnòstic; saber dissenyar; saber planificar i avaluar accions, programes i institucions vinculades amb el sector juvenil; saber dirigir, administrar i gestionar serveis, institucions i departaments de política juvenil; saber supervisar, orientar i assessorar tant a persones com a grups i institucions en l’acció juvenil i en les polítiques de joventut, i saber formar i saber investiga
 • T1. Ser capaç d’integrar-se en un equip interdisciplinari, sigui de recerca o de gestió.
 • T2. Ser capaç de relacionar-se, de comunicar-se de cooperar, d’interactuar, de dialogar, i de connectar amb les persones i els diferents col•lectius, especialment juvenils.
 • T3. Ser capaç d’assumir responsabilitats i de crear, d’acord amb la deontologia i l’ètica professional.
 • T4. Ser capaç de decidir, de prendre la iniciativa personal, de ser proactiu, de liderar grups i organitzacions.

Continguts

1. 1. Estudis i recerques sobre joventut; aproximació teòrica: la joventut com a categoria i el marc teòric de la recerca sobre joventut. 2. Estudis i recerques sobre joventut: aproximació metodològica: la transició professional i l’emancipació familiar. 3. Estudis i recerques sobre joventut; aproximació tècnica: les tècniques de recerca quantitativa i qualitativa. 4. Estudis i recerques sobre joventut: aproximació a la recerca: la recerca sobre joventut a Catalunya.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

 • O. Galland (1993). Sociologie de la jeuneusse. París Colin.
 • A. Furlong, F. Catmel (1997). Young People and Social Change. Open Univ. Press.
 • Baudelot i establet (2000). Avoir 30 ans en 1968 i 1998. París Seuil.
 • J. Caberizo i J. López (2000). Els joves catlans al 2001; els canvis que venen. Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
 • L. Cachón y otors (2000). Juventudes, mercados de trabajo y políticas de empleo. València.
 • P. Serracant (2001). Informe sobrel al Joventut Catalana 2001. Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Catàleg
 • J. Casal, M. Garcia, R. Merino i M. Quesada (2004). Enquesta als joves de Catalunya. Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
 • O. Dávila (2005). Los desheredados; trayectorias de vida. Cidpa-Chile.
 • R. Tormos (2005). La influència de l'edat en el comportament electoral a Catalunya. Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Catàleg
 • P. Miret et alt. (2005). Informe sobrel al Joventut Catalana 2005. Secretaria de Joventut de la Generalitat.
 • Materials de Sociologia de la Joventut (2006). Papers de Sociologia 79.
 • P. Serracant i altres (2006). La recerca sobre la joventut a Catalunya. Papers de Sociologia 79.
 • P.Paris i altres (2006). La recerca sobre la joventut a Catalunya. Papers de Sociologia 79.
 • R. Merino i M. Garcia (2007). Itineraris de formació i inserció laboral dels joves a Catalunya. Fund. Jaume Bofill.
 • J. Machado (2007). Jóvnes, trabajo precacio y futuro. Anthropos.
 • I. Gonzàlez et alt (2007). Paricipació poítica i joves. Secretaria de Joventut de la Generalitat. Catàleg
 • B. Charlot (2008). Juventud y Educación; aproximaciones filosóficas y sociológicas a AAVV. Germania Valencia.
 • J. Casal, M. Garcia, R. Merino (2009). Pasado y futuro del estudio sobre la transición de los jovenes. Papers, Revista de Sociologia UAB ( en premsa ).
 • Feixa, Carles (1993). La Joventut com a metàfora : sobre les cultures juvenils. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Secretaria General de Joventut. Catàleg
 • Alegre Canosa, Miquel Àngel, (Departament d'Acció Social i Ciutadania). Geografies adolescents a secundària : posicionamentsculturals i relacionals dels i les joves d'orígen immigrant. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Catàleg
 • Albaigés, Bernat, Sisto, Vicente, Román, José Antonio, (Departament de la Presidència). Crisi del treball i emergència de noves formes de subjectivitat laboral en els joves. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Catàleg
 • Reguillo Cruz, Rossana (2004). Tiempo de híbridos. México: Instituto Mexicano de la Juventud (Catalunya): Secretaria General de Joventut. Catàleg
 • Berga i Timoneda, Anna, (Departament d'Acció Social i Ciutadania). Adolescència femenina i risc social : un estudi d'itinerarisbiogràfics i estratègies culturals des d'una perspectiva de gènere. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

Assistència i participació en les sessions presencials; activitat i col•laboració en la sessió no presencial (realització de les tasques encomanades). Per a la suficiència de l’assignatura cal tenir suficiència en cada un dels temes. Cada tema inclourà una valoració de les activitats i de les competències assolides. En el temps no presencial l’alumne realitzarà un lectura sobre una recerca publicada per l’OCJ i es formularà un pla de treball en relació al treball final de master i es construirà un glossari. L’avaluació de l’assignatura tindrà lloc abans de començar la següent assignatura.

Observacions

canvis en la proposta de sessions degut a baixa per postoperatori del professor coordinador. Substitueixen Rafel Merino i Maribel Garcia (departament de sociologia); es mantenen les activitats de les tres taules rodones i la intervenció de Pau Serracant. Les sessions del desembre seran conduïdes pel professor Miguel Quesada (departament de sociologia).
Les sessions tindràn lloc en el seminari A i en la Sala de Graus de la Facultat de Sociologia (campus Bellaterra)
Els alumnes disposaran d´un dossier de lectures.