Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
Estudi de l'obra dels principals filòsofs de l'època medieval: 1.Problemes específics de l'estudi de la Història de la Filosofia medieval. 2. Aproximació diacrònica al pensament de l'Edat Mitja. 3. Introducció a l'obra dels principals autors. 4. Lectura i comentari d'obres d'alguns pensadors medievals.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP MARIA RUIZ SIMON

Competències

 • CTUdG02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CTUdG13 Situar els propis coneixements en el marc epistemològic i històric, eludint la seva fragmentació
 • CTUdG11 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • CE1. Conèixer les teories i arguments dels filòsofs principals, que es troben en els seus escrits, així com les discussions de les línies intepretatives més importants dels mateixos.
 • CE8. Llegir i interpretar textos filosòfics seleccionats de diverses èpoques i tradicions amb sensibilitat al context.
 • CE9. Adquirir la capacitat d'analitzar críticament amb claredat i rigor els arguments filosòfics presentats en els esmentats textos.
 • CE12. Utilitzar de forma crítica la terminologia filosòfica especialitzada.
 • CE15. Adquirir la capacitat de moure's entre la generalització i la discussió filosòfica apropiadament detallada, de descobrir exemples per recolzar una posició o per criticar-la, i de distingir les consideracions pertinents de les quals no ho són.

Continguts

1. La felicitat com a fi de la filosofia. El bé suprem dels filòsofs i el bé suprem dels teòlegs.

2. La poètica com a ciència civil. La doctrina filosòfica sobre la faula i la religió. Lectures al·legòriques dels textos sagrats. El cel i l'infern com a imatges del bé i el mal suprems.

3. Les doctrines medievals sobre el poder eclesiàstic i sobre el poder civil.

4. La construcció teològica del Déu cristià i les seves repercussions en el pensament sobre la naturalesa i l'home.

5. Consideracions epistemològiques sobre la relació entre la filosofia i la teologia. El problema de la constitució de la teologia com a ciència i la querella entre els filòsofs i els teòlegs.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Lectura / comentari de textos 0 105,00 105,00
Prova d'avaluació 4,00 0 4,00
Sessió expositiva 36,50 0 36,50
Sessió participativa 4,50 0 4,50
Total 45,00 105,00 150

Bibliografia

 • Abelard, Pere (1988 ). Diálogo entre un filósofo, un judío y un cristiano . Zaragoza: Yalde. Catàleg
 • Abelard, Pere (1996 ). Ètica ; Història de les meves dissorts . Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Anselm,|cSant, Arquebisbe de Canterbury (1988 ). Monologion ; Proslogion ; De la Veritat ; De la llibertatd'albir . Barcelona: Laia. Catàleg
 • Boeci (2002 ). Consolació de la filosofia . Barcelona: Fundació Bernat Metge. Catàleg
 • Boeci,|cde Dàcia (1987 ). On the supreme good ; On the eternity of the world ; On dreams . Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies. Catàleg
 • Guillem,|cd'Occam (1981 ). Breviloqui sobre el principat tirànic damunt les coses divines i humanes : i en especial damunt els súbdits de l'imperi : usurpat pels anomenats suprems pontífexs . Barcelona: Laia. Catàleg
 • Marsili,|cde Pàdua (1988 ). El Defensor de la paz . Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Nicolas,|cd'Autrecourt (1994 ). Nicholas of Autrecourt : his correspondence with Master Giles and Bernard of Arezzo : a critical edition from the two parisian manuscripts . Leiden: E. J. Brill. Catàleg
 • Orígenes (1988 ). Tractat sobre els principis . Barcelona: Laia. Catàleg
 • Tomàs,|cd'Aquino, sant (1989 ). La Monarquía . Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Alverny, Marie-Thérèse d' (1994 ). La Transmission des textes philosophiques et scientifiquesau Moyen Age . Aldershot: Variorum. Catàleg
 • Bianchi, Luca (1993 ). Vérités dissonantes : Aristote à la fin du Moyen Âge . Fribourg: Éditions universitaires. Catàleg
 • Flasch, Kurt (2006 ). El Pensament filosòfic a l'Edat Mitjana : d'Agustí a Maquiavel . Santa Coloma de Queralt: Obrador Edèndum. Catàleg
 • Gilson, Etienne (1965 ). La Filosofía en la Edad Media : desde los orígenes patrísticos hasta el fin del siglo XIV (2ª ed.). Madrid: Gredos. Catàleg
 • Hoenen, M. J. F. M. (1995 ). Philosophy and learning : universities in the Middle Ages. Leiden [etc.]: E.J. Brill. Catàleg
 • Kessel, Blake Andrée (1994 ). The Introduction of Arabic philosophy into Europe . Leiden [etc.]: E.J. Brill. Catàleg
 • Kretzmann, Norman (1988 ). The Cambridge history of later medieval philosophy : fromthe rediscovery of Aristotle to the disintegration of scholasticism 1100-1600 . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Marenbon, John (1991 ). Later medieval philosophy 1150-1350 : an introduction . London [etc.]: Routledge. Catàleg
 • Marenbon, John (1991 ). Early medieval philosophy 480-1150 : an introduction (Rev. ed.). London [etc.]: Routledge. Catàleg
 • Weinberg, Julius R (1987 ). Breve historia de la filosofía medieval . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Zarka, Yves Charles (1999 ). Aspects de la pensée médiévales dans la philosophie politique moderne . Paris: Presses universitaires de France. Catàleg
 • Steenberghen, Fernand Van (1977 ). Maître Siger de Brabant . Louvain [etc.]: Publications Universitaires [etc.]. Catàleg
 • Jeauneau, Édouard (1987 ). Etudes érigéniennes . Paris: Etudes Augustiniennes. Catàleg
 • Dales, Richard C. Argerami, Omar (1991 ). Medieval latin texts on the eternity of the world . Leiden: Brill. Catàleg
 • Powell, James M (cop. 1992 ). Albertanus of Brescia : the pursuit of happiness in the early thirteenth century . Philadelphia: University of Pennsylvania Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització per part de l'alumne de comentaris de text guiats Es valorarà la capacitat de comentar i interpretar els textos i la competència en l'expressió escrita, 50
Tutories i proves escrites Només la prova escrita, que tindrà una durada de dues hores, serà objecte d'avaluació. Es valorarà el coneixement de la matèria i la capacitat d'expressar-lo correctament, i la capacitat de comprensió i interpretació dels textos dels autors. 50

Qualificació

L'avaluació es farà per mitjà d'una prova escrita i de tres comentaris de text guiats sobre lectures de referència de l'assignatura. La prova escrita suposarà el 50% de la nota final. El comentari dels textos de referència durant les sessions de seminari servirà per perfilar la nota dels comentaris de text, que suposarà el 50% restant.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentats els estudiants que no hagin entregat tots els comentaris de text guiats que s'indicaran a principis de curs o que no es presentin a la prova escrita.

Observacions

La llista de les obres de referència sobre les que es fonamentaran les classes expositives i la d'aquelles que es treballaran en sessions de seminari i sobre les quals s'haurà de fer un comentari de text guiat es donarà a l'inici de les classes. Durant el curs s'anirà recomanant bibliografia secundària sobre cada tema.

Assignatures recomanades

 • Història de la filosofia antiga I
 • Història de la filosofia antiga II