Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
-Descripció dels fonaments teòrics i metodològics de l'anàlisi crítica del discurs -Descripció i anàlisi de les principals metodologies d'anàlisi del discurs (pragmàtica, icònica, ideològica, crítica cultural).-Descripció i anàlisi dels sistemes de recepció de la cultura en diferents àmbits sociològics. -Descripció, anàlisi i interpretació de la producció i la recepció dels diferents llenguatges comunicatius. -Anàlisi de la funció i el sentit ètic del periodisme i dels professionals de la comunicació al món contemporani.
Crèdits ECTS:
12
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
JUAN MANUEL DEL POZO ALVAREZ  / JOSEP LLUÍS FECÉ GOMEZ

Grup SO

Durada:
Anual
Professorat:
JUAN MANUEL DEL POZO ALVAREZ  / JOSEP LLUÍS FECÉ GOMEZ

Competències

 • CTUdG02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • T13. Reflexionar sobre la funció i el sentit ètic del professional de la comunicació al món contemporani.
 • E28. Analitzar el concepte de comunicació en la seva globalitat.
 • E29. Comprendre i analitzar la funció i el sentit dels mitjans de comunicació al món contemporani.
 • E30. Analitzar i aplicar un coneixement diacrònic i contextualitzat dels mitjans de comunicació al llarg de la història en el domini universal.
 • E31. Conèixer les principals metodologies d'anàlisi del discurs (pragmàtica, icònica, ideològica i de crítica cultural) per aplicar-les en el camp de la comunicació.
 • E32. Aplicar el coneixement de la terminologia específica dels mitjans de comunicació als estudis i a investigacions entorn de l'actualitat informativa.
 • E33. Relacionar i analitzar els nous mitjans de comunicació i noves teories.
 • E34. Analitzar críticament les formes de representació de la realitat a través dels llenguatges dels mitjans de comunicació.

Continguts

1. Primera part. Introducció als estudis de recepció.

2. Segona part: Introducció; Patrimoni i comunicació; cases-museu; literatura i comunicació; itineraris literaris; i exemples pràctics i estudis de cas.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració de treballs 20 10 30
Exposició dels estudiants 62 30 92
Total 82 40 122

Bibliografia

 • Carlo Levi (1998). Crist s'ha aturat a Eboli. Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • N. J. Aragó i M. Villalonga (2003). Atles literari de les terres de Girona. Girona: Diputació de Girona. Catàleg
 • Mercè Rodoreda (2005). La plaça del diamant (25a ed.). Barcelona: Club Editor Jove. Catàleg
 • Malcolm Gladwell (2010). Lo que vio el perro y otras aventuras (1a edición). Madrid: Taurus.
 • Hans Robert Jauss (1991). Teoria de la recepció literària: dos articles. Barcelona: Barcanova. Catàleg
 • Barack Obama (2007). La audacia de la esperanza. Como restaurar el sueño americano.. Barcelona: Península. Catàleg
 • Mickel Winock (2010). El siglo de los intelectuales (1a). Barcelona: Edhasa.
 • José Antonio Mayoral (1987). Estética de la recepción. Madrid: Arco Libros. Catàleg
 • Rainer Warning (1989). Estética de la recepción. Madrid: Visor. Catàleg
 • D.W. Fokkema i E. Ibsch (2007). Teorías de la literatura del sigle XX: estructuralismo, marxismo, estética de la. Vigo: Editorial Academia del Hispanismo.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització d'un discurs a presentar de manera pública. Correcció expositiva i de continguts 20
Examen Continguts del temari de l'assignatura 60
llibre, lectura i comentari crític Correcció escrita i d'exposició de continguts 20

Qualificació

Examen final: 60% de la nota
Treball de la primera part: 20% de la nota
Treball de la segona part: 20% de la nota