Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
Principals elements que composen la promoció turística d'una destinació. Definició de tipologies d'informació turística com element orientatiu o promocional. Noves tecnologies aplicades a la promoció turística.
Crèdits ECTS:
4
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EMMA LUISA CASADEMUNT PARRA  / JOAQUIM MAJO FERNANDEZ

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EMMA LUISA CASADEMUNT PARRA  / JOAQUIM MAJO FERNANDEZ

Competències

 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística

Continguts

1. Politiques de promoció de destinacions

2. Politiques d'informació turística

3. Tallers

          3.1. Taller 1- Les oficines de turisme a Espanya

          3.2. Taller 2- Anàlisis de les politiques de comunicació

          3.3. Taller 3- Les tasques i funcions de les oficines de turisme

          3.4. Taller 4- Imatge turística

          3.5. Taller 5- Les pàgines web de destinacions

          3.6. Taller 6- Funcions de les DMO

          3.7. Taller 7- Informació turística - estat de l'art

          3.8. Taller 8- Branding

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 17,5 25 42,5
Prova d'avaluació 1,5 15 16,5
Treball en equip 9 32 41
Total 28 72 100

Bibliografia

 • Miralbell i Izard, Oriol (cop. 2007 ). Gestión de oficinas de turismo . Barcelona: Editorial UOC. Catàleg
 • Buhalis, Dimitrios (2003 ). eTourism : information technologies for strategic tourismmanagement . New York: Financial Times Prentice Hall. Catàleg
 • Werthner, Hannes (cop. 1999 ). Information technology and tourism : a challenging relationship . Wien [etc.]: Springer. Catàleg
 • Handbook on tourism destination branding : with an introduction by Simon Anholt (2009 ). Madrid: World Tourism Organization. Catàleg
 • Morgan, Nigel (2004 ). Destination branding : creating the unique destination proposition (2nd ed.). Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann. Catàleg
 • Bigné Alcañiz, J. Enrique (2000 ). Marketing de destinos turísticos : análisis y estrategiasde desarrollo . Madrid: ESIC. Catàleg
 • Ejarque, Josep (cop. 2005 ). Destinos turísticos de éxito : diseño, creación, gestión y marketing . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Pike, Steven (2004 ). Destination marketing organisations . Amsterdam [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Manente, Mara Cerato, Mirella (2000 ). From destination to destination marketing and management . Venezia: Libreria Editrice Cafoscarina. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes de marc general Valoració de l'activitat realitzada a classe 10
Tallers. Durant el curs l'estudiant realitzara 2 dels vuit tallers proposats que treballaran durant tres hores amb el professor. El resultats d'aquests tallers es presentaran per grups a dues sessions de pràctiques Es valorarà tant la feia realitzada durant el taller com la documentació lliurada i l'expossició a classe 45
Visita al SITC Treball realitzat 15
Sessió de sintesi i avaluació Anàlisi dels principals aspectes desenvolupats a classe amb lliurament final de document. Es realitzarà també un qüestionari test 30

Qualificació

L'avaluació es fara de forma continuada seguint els parametres i percentages establets. En cas que amb aquesta nota continuada no es superi l'aprovat, l'estudiat podrà realitzar un examen en la data prevista que ponderara en un 50% amb la nota d'avaluació continuada.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Serà considerat no presentat aquell que en l'avaluació continuada tingui menys d'una tercera part de les notes.