Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
Perfeccionament de la llengua francesa, amb aplicació al sector turístic . L' estudiant de francès de nivell avançat haurà assolit un nivell independent (B2.1) per poder continuar desenvolupant tasques de comunicació complexes dignes d' un nivell avançat.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Francès
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:

Competències

 • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. LES MÉDIAS

          1.1. Les journaux français.

          1.2. Structure d'un article de presse

          1.3. Etude d'articles sur des thèmes d'actualité provenant de différents journaux.

          1.4. Radio et télévision

          1.5. Comment l'industrie touristique utilise-t-elle les médias ?recherche de spots,articles,informations,pages web.

2. LA MUSIQUE

          2.1. Musique actuelle

          2.2. Présentation de quelques acteurs actuels aux styles différents.

          2.3. Le rap français: étude de quelques textes

3. LE CINEMA

          3.1. Marion Cotillard:Piaf réincarnée.

          3.2. Extraits de films à commenter/ séries télévisées

4. LE PATRIMOINE

          4.1. Défense et protection du patrimoine.

          4.2. Choix d'une oeuvre d'art à commenter.

          4.3. Visite guidée d'un monument,explication d'une légende dans la rue.

          4.4. Présenter un produit touristique basé sur le patrimoine (art roman en Catalogne,circuit cathare....)

5. ANALYSE DU TOURISME FRANÇAIS DANS LA VILLE DE GERONE ET COSTA BRAVA

          5.1. Réalisation d'enquêtes auprès de professionnels du tourisme afin d'obtenir des informations fiables (offices de tourisme,hôtels,musées....)

          5.2. Compte rendu oral des interviews.

          5.3. Synthèse à partir des informations analysées

6. COMPETENCE GRAMMATICALE

          6.1. Révision des temps des verbes et leur emploi.

          6.2. Utilisation des connecteurs pour argumenter.

          6.3. Révision de différents points grammaticaux traités en niveau LLindar.

7. LEXIQUE

          7.1. Utilisation du lexique en relation aux thèmes travaillés

          7.2. vocabulaire familier et argotique

          7.3. Expressions françaises

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15,00 10,00 25,00
Elaboració individual de treballs 8,00 20,00 28,00
Exposició dels estudiants 40,00 0 40,00
Lectura / comentari de textos 0 15,00 15,00
Prova d'avaluació 12,00 0 12,00
Visionat/audició de documents 15,00 15,00 30,00
Total 90,00 60,00 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  APRENENTATGE ORAL BASAT EN TASQUES Es valoren l'ús de les estructures i saber-fer requerits 30
  ESCRITS Es valoren l'ús de les estructures i saber-fer requerits 10
  COMPRENSIÓ ORAL Es valoren l'ús de les estructures i saber-fer requerits 20
  TESTS DE LLIÇO Es valoren l'ús de les estructures i saber-fer requerits 10
  COMPRENSIÓ ESCRITA Es valoren l'ús de les estructures i saber-fer requerits 10
  SISTEMATIZACIÓ LEXICAL I GRAMATICA Es valoren l'ús de les estructures i saber-fer requerits 20

  Qualificació


  Criteris de qualificació

  Els criteris de qualificació de l’assignatura és Avaluació Continuada (AC)

  Assistència

  Es requereix un mínim d’assistència del 80% a les classes

  - Parts de l’avaluació Continuada

  Els tests de lliçó, les notes obtingudes dels exercicis orals i escrits i les comprensions orals i escrites.

  Perquè la nota tingui validesa s 'ha de fer almenys el 80% dels treballs i aquests s' hauran de lliurar dins del termini establert pel professorat. Els treballs presentats fora de termini seran corregits, però no seran tinguts en compte.

  La nota mínima es un 6 .

  En cas de no superar l'AC:

  L’estudiant que hagi obtingut una nota inferior a 6 a l'AC o que no arribi al 80% d’assistència haurà de fer un examen global.
  Hi ha una única convocatòria.

  Criteri imprescindible per aprovar aquest examen és obtenir com a nota mínima 5 a l’expressió oral i 4 a l’àrea escrita.

  Percentatge de cada habilitat pels exàmens

  Comprensió oral:20%
  Expressió oral:30%
  Comprensió escrita:10%
  competència gramatical:20%
  Expressió escrita:20%

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Seran "no presentats" els estudiants que no entrin en l'avaluació continuada ni s'hagin presentat a l'examen global.

  Observacions

  Al final del curs de nivell avançat 1, l'estudiant haurà de mostrar els seus coneixements, saber-fer i sabers-estar en llengua francesa en les 4 habilitats (parlar, comprendre, llegir, escriure) amb una finalitat professional: l'àmbit turístic.
  L'estudiant haurà assolit un nivell lungüístic complex, proporcionant-li sempre les eines i estratègies necessàries per tal que pugui aconseguir autonomia en el seu aprenentatge per al seu futur professional.

  El estudiant haurà de comprar un llibre d'exercicis de gramàtica d’autocorrecció i els dossiers que farem servir durant el curs.

  Recomanem l'ús de la bibliografia on trobareu, a més de llibres, activitats de tota mena per treballar des de casa. Reiterem, però, l'assitència regular a classe i el treball personal permetran a l'estudiant desenvolupar les 4 habilitats mencionades.
  L'estudiant haurà de dedicar a l'assignatura un mínim de 4 hores setmanal d'estudi i/o de treballs.