Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
Aproximació als elements bàsics del màrqueting aplicat al sector turístic. Definició dels conceptes bàsics, els instruments elementals de la disciplina i el conjunt de tècniques del màrqueting operacional: creació de productes turístics, determinació de preus, comunicació i distribució.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EMMA LUISA CASADEMUNT PARRA  / KONSTANTINA ZERVA

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EMMA LUISA CASADEMUNT PARRA  / KONSTANTINA ZERVA

Competències

 • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
 • 15. Identificar i comprendre els principals agents turístics
 • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques

Continguts

1. Tema 1: Introducció al màrketing

2. Tema 2: L'entorn del màrketing turístic.

3. Tema 3: La segmentació i el posicionament en el mercat turístic.

4. Tema 4: El comportament de compra del consumidor

5. Tema 5: Sistemes d'informació i investigació al màrketing turístic

6. Tema 6: Variables del màrketing mix: el producte.

7. Tema 7: Variables del màrketing mix: el preu.

8. Tema 8: Variables del màrketing mix: la comunicació.

9. Tema 9: Variables del màrketing mix: la distribució.

10. Tema 10: El pla de màrketing.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10 10 20
Classes expositives 12 32 44
Elaboració de treballs 20 46 66
Simulacions 4 4 8
Sortida de camp 5 6 11
Total 51 98 149

Bibliografia

 • Alcázar Martínez, Benjamín del (2002). Los canales de distribución en el sector turístico. Madrid: ESIC. Catàleg
 • Borja Solé, Luís de (2002). El consumidor turístico. Madrid: ESIO. Catàleg
 • Kotler, Philip (2000). Dirección de márketing. Madrid: Prentice Hall. Catàleg
 • Santesmases Mestre, Miquel (1998). Marketing: conceptos y estrategias. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Serra Cantallops, Antoni (2002). Marketing turístico. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Kotler, Philip, Bowen, John, Makens, James (2003). Marketing para turismo. Madrid: Prentice Hall. Catàleg
 • Rufín Moreno, Ramón, Reina Paz, Mª Dolores (2004). Introducción al marketing turístico. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces. Catàleg
 • Editur. Barcelona: Ediciones Turísticas. Catàleg
 • Revue Espaces. Paris: SARL. Catàleg
 • Cahiers Espaces. París: SARL. Catàleg
 • Tourism Management. Oxford: Butterworth-Heinemeann. Catàleg
 • Annals of Tourism Research. Menomonie: Pergamon. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Sortida de camp: El producte turístic, el Grup Perelada. L'alumne assistirà a la sortida que s'efectuarà a les instal.lacions de l'Hotel Perelada i haurà de lliurar en el termini d'una setmana a comptar el dia després de la xerrada un qüestionari de 3 preguntes. . Nivell de comprensió de la xerrada
. Nivell d'assimilació dels continguts
. Nivell de profunditat en l'anàlisi
. Utilització de bibliografia acadèmica per efectuar l'anàlisi
. Utilització de la terminologia adequada
20
Estudi de cas: La promoció turística, el cas del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. L'alumne assistirà a la xerra del representant del Patronat i tindrà una setmana de termini per respondre un qüestionari de 3 preguntes. . Nivell de comprensió de la xerrada
. Nivell d'assimilació dels continguts
. Profunditat de l'anàlisi
. Utilització de bibliografia acadèmica en l'anàlisi
. Utilització de la terminologia adequada
20
Elaboració del pla de màrketing.El treball consisteix en elaborar per grups de màxim 4 persones i mínim 2 persones el pla de màrketing d'una empresa o una destinació real o fictícia. El treball s'haurà de lliurar deu dies abans de finalitzar el curs, però el grup començarà a treballar des de l'inici del quadrimestre. . El treball conté tots els punts que inclou un pla de màrketing
. Profunditat de l'anàlisis de l'entorn
. Profunditat de l'anàlisis del mercat
. Qualitat i versemblança de la proposta
40
Joc de rol: la creació, promoció d'un producte turístic. L'alumne treballarà en grups de 4 persones, el treball es farà en les classes pràctiques però el producte resultant s'haurà de presentar oralment, per la qual cosa el grup haurà de preparar una presentació en power-point. . Adequació de la proposta al públic objectiu assignat
. Utilització de la terminologia adequada
. Originalitat i versemblança de la proposta
. Originalitat de l'exposició oral
. Claredat de l'exposició oral
20

Qualificació

L'assignatura és de caràcter quadrimestral i per avaluar l'assoliment de les competències desitjades es seguirà el mètode d'avaluació continuada. Per tal de superar l'assignatura, s'hauran hagut d'aprovar els 4 exercicis de l'avaluació continuada. En cas que un exercici estigui suspès, l'alumne tindrà una segona oportunitat per presentar-lo.

Els alumnes que hagin suspès l'assignatura per avaluació continuada, podran recuperar presentant-se a l'examen que tindrà lloc el darrer dia de classe. No obstant, per presentar-se a examen una condició indispensable és el lliurament del treball del pla de màrketing.

L'assistència a classe és obligatòria.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació de qualsevol dels 4 exercicis de lliurament obligatori a l'avaluació continuada suposarà un No Presentat, i per tant, l'alumne haurà d'anar a examen per poder superar l'assignatura. Una condició indispensable per poder anar a examen és el lliurament del treball del pla de màrketing.

Si l'alumne no assisteix a l'examen, constarà com a no presentat en l'acta final.