Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Crèdits:
10
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANGEL ALSINA PASTELLS  / ROSER BATLLORI OBIOLS

Competències

  • Adaptar i concretar el currículum per donar resposta a la diversitat cultural i social
  • Elaborar i gestionar propostes educatives adequades a les necessitats de les persones a les quals van dirigides
  • Detectar, prevenir i intervenir per afavorir el desenvolupament i l'aprenentatge en persones amb discapacitats i amb risc d'exclusió social
  • Tenir capacitat crítica i reflexiva per intervenir en àmbits de diversitat sociocultural
  • Planificar, adaptar i desenvolupar propostes didàctiques, programes i serveis educatius que donin resposta a les necessitats generades per la diversitat
  • Tenir estratègies per crear entorns i materials estimulants i motivants per a l'aprenentatge

Continguts

1. Els continguts del programa s’han elaborat a partir de les aportacions contemporànies de la recerca elaborada des de diferents didàctiques específiques en relació a la diversitat social i cultural. Des d’aquesta perspectiva, els coneixements que es tracten en el mòdul se centren en la perspectiva sòciocultural de l’aprenentatge humà i giren al voltant de tres grans eixos: l’educació inclusiva per afavorir l’accés generalitzat al coneixement; la reflexió sobre la pràctica professional per afavorir el desenvolupament professional; i la implementació de bones pràctiques en contextos formals i no formals per optimitzar els processos educatius en els contextos en què es presenta algun tipus de diversitat social i cultural . 1. Bones pràctiques en contextos formals i no formals. 1.1. Criteris per dissenyar bones pràctiques. 1.2. Educació matemàtica i bones pràctiques. 1.3. Bones pràctiques en ciències socials. 2. Recerca en didàctiques específiques i educació inclusiva. 2.1. Recursos per a una educació matemàtica inclusiva. 2.1.1. El pensament crític 2.1.2. La manipulació 2.1.3. El joc 2.1.4. Atenció a la diversitat en matemàtiques 2.2. Recursos per a una educació inclusiva en ciències socials. 2.2.1. Els reportatges i l’anàlisi de la realitat 2.2.2. Les entrevistes 2.2.3. El debat i el joc de simulació 2.2.4. La participació col•lectiva (festes) 3. La reflexió sobre la pràctica professional. 3.1. Fonaments de l’aprenentatge reflexiu. 3.2. Característiques de l’aprenentatge reflexiu. 3.3. Aplicacions de l’aprenentatge reflexiu.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

  • Alsina, À. i Planas, N. (2008). Matemática inclusiva. Propuestas para una educación matemática accesible. (1ª). Madrid: Narcea.
  • Planas, N. i Àlsina, À. (2009). Educación matemática y buenas prácticas (1). Barcelona: Graó.
  • García, C., Rodríguez, E., Jiménez, Mª D, López J., Martínez, J.M. i Moreno, C. (2005). Enseñar ciencias sociales en una sociedad multicultural. Una mirada desde el Med. AUPDCS y Servicio Publicaciones Universidad de Almería.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

L’avaluació es farà a partir de l’elaboració d’un treball en petit grup (2-3 persones) a partir d’un cas pràctic, més l’elaboració d’un portafolis (60%+40% respectivament).
El portafoli consisteix en una carpeta o dossier on s’hi recullen documents significatius del procés d’aprenentatge de l’estudiant. Per guiar aquest procés d’aprenentatge al final de cada sessió es lliura un qüestionari.
A grans trets, en el portafoli s’hi poden inclouen altres evidències a banda del qüestionari que mostren l’aprenentatge que l’estudiant ha fet ha cada sessió
- Reflexions individuals, síntesis en petit grup, ...
- Mapes conceptuals.
- Recerques bibliogràfiques, bibliografia consultada, ...
- Presentacions de power-point, ...
- Notícies de diari, cartes, fotos, ...

Criteris per a l’avaluació
- Presentació i estètica ordenada, clara i neta.
- Correcció i claredat en la comunicació escrita i oral.
- Capacitat d’argumentació i justificació de les opinions defensades.
- Utilització correcta i precisa de la terminologia educativa pròpia dels aspectes treballats.
- Comprensió i integració dels aspectes bàsics –teòrics i pràctics- relacionats amb el mòdul.
- Capacitat de comprensió i anàlisi de les situacions educatives, valorant les diferents dimensions i perspectives implicades.
- Capacitat de treballar de forma cooperativa per assolir objectius comuns.
- Recerca de fonts de documentació que permetin ampliar i aprofundir els aspectes treballats al mòdul.
- Sensibilitat per l’atenció a la diversitat.

Observacions

Les sessions es desenvoluparan a partir d’una concepció sòciocultural de l’aprenentatge. Des d’aquesta perspectiva, se seguirà el següent procés:
- Ús de preguntes, episodis, casos, breus seqüències de vídeo, etc. per determinar coneixements previs.
- Interacció i reflexió amb un mateix, amb els altres i amb la teoria per afavorir la co-construcció de coneixements.
- Contrast de coneixements.
- Reconstrucció de coneixements.