Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Comprensió del paper del dret en la configuració política i social de les societats, a partir d'una anàlisi històrica i actual de les principals teories i casos de la Sociologia del dret. Dret, llei, estat, poder, política, igualtat, desigualtat, dominació, explotació, justícia, democràcia, participació.
Crèdits:
9
Idioma principal de les classes:
Castellà
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:

Altres Competències

 • Identificar i aplicar els principals conceptes teòrics i eines metodològiques de la sociologia a l'anàlisi de problemes crimonològics
 • Comprendre el paper del dret en la configuració política i social de les societats.
 • Reconèixer i comprendre les transformacions actuals de la societat i específicament l'evolució de l'Estat i el dret, tant en la seva dimensió local com global
 • Llegir, comprendre, comentar i analitzar l'estructura coneptual de textos científics
 • Situar els propis coneixements en el marc epistemològic i històric, eludint la seva fragmentació
 • Analitzar les característiques socioculturals del propi àmbit d'actuació professional i personal per tenir-les en compte de manera constructiva
 • Desenvolupar un raonament científic, analític i crític per a l'anàlisi de la realitat social i la producció de coneixement criminològic

Continguts

1. Primera part. Societat, política i dret en els orígens de la teoria sociològica

          1.1. L’origen de la societat i el contracte social

          1.2. Els diferents tipus de societat i la seva organització

          1.3. L’estat i les lleis: un interès comú

          1.4. L’estat i les lleis: perspectiva crítica

          1.5. El procés de racionalització

          1.6. Les possibilitats de la democràcia

          1.7. Les limitacions de la democràcia

2. Segona part. Pensament contemporani

          2.1. Funcions de l'Estat

          2.2. Les normes i la integració social

          2.3. La desviació social

          2.4. Poder i control social

          2.5. L’Estat de Dret

          2.6. L’Estat Social de Dret

          2.7. Perspectives sobre l’Estat social de Dret

3. Tercera part. Tendències actuals

          3.1. Les transformacions de la societat post-industrial

          3.2. El mercat de treball i les regulacions laborals en el context de la globalització

          3.3. L’Estat Social de Dret en el context de la globalització

          3.4. La governança i les seves transformacions

          3.5. Governança i globalització

          3.6. Govern local, participació i governança

          3.7. Models de processos participatius

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 2,00 45,00 47,00
Tutories de grup 10,00 150,00 160,00
Total 12,00 195,00 207

Bibliografia

 • Blanch i Ribas, Josep Maria Espuny i Tomàs, M. Jesús Martín Artiles, Antonio Gala Durán, Carolina (2003 ). Teoria de les relacions laborals : desafiaments . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Blanco, Ismael Gomà, Ricard (cop. 2002 ). Gobiernos locales y redes participativas . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Castells, M. (2001). La era de la información. Vol. 1: La sociedad red. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Claval, Paul (1991 ). Els Mites fundadors de les ciències socials . Barcelona: Herder. Catàleg
 • Crossman, R.H.S (1991). Biografía del estado moderno. Madrid: Fondo de Cultura Económica.
 • Durkheim, Émile (1995 ). La División del trabajo social (3ª ed.). Madrid: Akal. Catàleg
 • Esping-Andersen, Gøsta (1993 ). Los Tres mundos del estado del bienestar . València: Alfons el Magnànim. Institució Valenciana d'Estudis i Investigació [etc.]. Catàleg
 • Foucault, Michel (1992 ). La verdad y las formas jurídicas (3ª edición). México D.F.: Gedisa. Catàleg
 • Foucault, M. (1992). Microfísica del poder (3). Madrid: La Piqueta. Catàleg
 • Foucault, M. (2000). Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión (12). Madrid: Siglo XXI. Catàleg
 • Giddens, Anthony (2001 ). Sociología (4a ed.). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Giner, Salvador (cop. 2001 ). Teoría sociológica clásica (2a ed. actualizada). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Held, David Meza Staines, Guadalupe (cop. 2002 ). Transformaciones globales : política, economía y cultura . México: Oxford University Press. Catàleg
 • Held, David (cop. 2003 ). Globalización. Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Hobbes, Thomas (1987 ). Antología de textos políticos (2a ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Montesquieu, Charles de Secondat,|cbaron de, (1985 ). Del espíritu de las leyes . Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Rehbinder, M. (1981). Sociología del derecho. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Ritzer, George (cop. 2001 ). Teoria sociológica clásica (3ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Tocqueville, Alexis de (1986 ). La Democracia en América . Barcelona: Orbis. Catàleg
 • Touraine, A. (1994). ¿Qué és la democracia?. Madrid: Temas de Hoy. Catàleg
 • Treves, R. (1978). Introducción a la sociología del derecho. Madrid: Taurus. Catàleg
 • Xercavins, J. (2004). Governabilitat democràtica mundial. Barcelona: Mediterrània. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen final Examen escrit (preguntes de desenvolupament): unitats didàctiques i lectures obligatòries 100

Qualificació

SISTEMA D’AVALUACIÓ

Per assolir els objectius de l'assignatura, l'estudiant haurà de llegir una selecció de textos (lectures obligatòries) i integrar-los i sistematitzar-los amb els continguts de les unitats didàctiques. Es valorarà especialment: 1) Capacitat de síntesi, abstracció i de interrelació de temes; 2) Aplicació de conceptes teòrics a l'anàlisi de la realitat social i capacitat de pensament crític.

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ

L'estudiants seran avaluats mitjançant una prova escrita, d'acord amb el calendari d'exàmens aprovat al consell d'estudi de la titulació. Aquest examen constarà de preguntes de desenvolupament (tipus assaig) sobre les unitats didàctiques i les lectures obligatòries del curs.

Els estudiants disposen d’un CALENDARI DE TUTORIES per fer consultes, programar les properes lectures i realitzar les proves orals. Aquest calendari es troba penjat a la web de l'assignatura, els estudiants hauran d'escriure amb antelació a la professora per concertar una cita.

Observacions

Els estudiants disposen d'un calendari de tutories per fer les consultes sobre l'assignatura, és important aprofitar aquesta oportunitat.

Assignatures recomanades

 • Problemes criminològics
 • Sociologia per a les ciències del treball i criminologia I
 • Sociologia per a les ciències del treball i criminologia II