Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2008
Descripció:
Diagnòstic en educació i avaluació curricular. Els principis i variables del diagnòstic educatiu i de l’avaluació curricular. Tècniques i recursos del diagnòstic educatiu i de l’avaluació curricular. Diagnòstic i intervenció dels processos cognitius i dels processos emocionals.
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SILVIA MAYORAL RODRIGUEZ  / MARIA CARME TIMONEDA GALLART

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dl-dc 17-18:30 34

Altres Competències

 • Les competències referents a l'assignatura són: 1. Comprendre el concepte de diagnòstic i la seva utilitat pedagògica en el camp educatiu tant formal com no formal. 2. Assimilar la terminologia i els conceptes bàsics relatius a la matèria. 3.Saber distingir clarament els diferents models que emparen el diagnòstic educatiu. 4.Conèixer les tècniques diagnòstiques més importants de cada model. 5.Saber realitzar un diagnòstic cognitiu i emocional amb coherència i eficàcia aplicable a qualsevol àmbit del camp educatiu. 6. Saber interpretar el resultat de les proves diagnòstiques i plantejar la intervenció psicopedagògica pertinent.

Continguts

1. I. INTRODUCCIÓ Tema 1 . Definició del Diagnòstic en Educació. El procés de diagnòstic:característiques. La relació entre diagnòstic i intervenció psiopedagògica. II. MODELS DE DIAGNÒSTIC EDUCATIU Tema 2. Concepte de Model. Principals Models en Diagnòstic Educatiu Tema 3. Model Tradicional: conceptualització, objectius, metodologia. Principals camps d’aplicació. Avaluació crítica del model Tema 4. Model Conductual: conceptualització, objectius, metodologia. Principals camps d’aplicació. Avaluació crítica del model. Tema 5. Model Cognitiu: conceptualització, objectius, metodologia. Principals camps d’aplicació. Avaluació crítica del model. III. UNA PROPOSTA DIAGNÒSTICA: EL MODEL HUMANISTA-ESTRATÈGIC Tema 6. Fonamentació teòrica del Model. Procés de diagnòstic. Tema 7. Cognició: diagnòstic i intervenció psicopedagògica. Bases teòriques. Procés. Tècniques: K-ABC i DN-CAS.Aplicació pràctica. Tema 8. Personalitat: processos emocionals. Bases teòriques. Procés. Tècniques de diagnòstic i intervenció. Aplicació pràctica. Tema 9. Relació cognició - emocional. Implicacions per a les dificultats d'aprenentatge.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Assistència a actes externs 7,00 26,00 33,00
Elaboració individual de treballs 16,00 18,00 34,00
Prova d'avaluació 10,00 31,00 41,00
Sessió participativa 12,00 0 12,00
Total 45,00 75,00 120

Bibliografia

 • BURNS,G.W. (2007). 101 historias sanadoras para niños y adolescentes (1ª). Madrid: Palmyra. Catàleg
 • CASADEVALL R., TIMONEDA C. (1995). Diagnóstico para la actuación didáctica estratégica. Dins (Ed.), Estudios de investigación educativa en intervención psicopedagógica (, p. 327-330). Valencia: AIDIPE.
 • CASTELLVI,P. (1994). Teories i models. Introducció a la psicologia evolutiva i educativa. Barcelona: Enciclopedia catalana. Catàleg
 • DAS, KAR, PARRILA (1998). Planificación cognitiva. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • DAS, GARRIDO, TIMONEDA, PÉREZ (1999). Dislexia y dificultades de lectura. Una guía para maestros. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • FORNS,M. KIRCHNER,T.,TORRES,M. (1991). Principales modelos de evaluación psicológica. Barcelona: L'Estudi d'en Llop.
 • GOLEMAN,D. (1996). Inteligencia emocional. Madrid: Kairos. Catàleg
 • IGLESIAS M.J. (2006). Diagnóstico escolar (1ª). Madrid: Pearson Educación, SA. Catàleg
 • O'CONNOR J., SEYMOUR J. (1995). Introducción a la programación neurolingüística. Barcelona: Urano. Catàleg
 • TIMONEDA GALLART, C. (2006). la senzillesa d'aprendre (1ª). Girona: CCG Edicions. Catàleg
 • TIMONEDA C. PEREZ F. (1997). Neuropsicopedagogia. Aprender qué y cómo.. Girona: Anorien.
 • TIMONEDA C. PEREZ F. (1998). Neuropsicopedagogia. ¿Es lo que parece?. Girona: Sant Jordi. Catàleg
 • TIMONEDA C., PEREZ F. (1999). Neuropsicopedagogia. Cognición, emoción y conducta.. Girona: Unidiversitat. Catàleg
 • WATZLAWICK P., BEAVIN BAVELAS, J., KACKSON D.D. (1995). Teoría de la comuicación humana. Barcelona: Herder. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctica 1: aplicació, correcció i valoració del Dn-CAS Comentari de l'aplicació del DN-CAs i diagnòstic quantitatiu i qualitatiu
Pràctica 2: Realització d'un diagnòstic referit a una problemàtica emocional Elaboració escrita del diagnòstic realitzat
Estudi personal i anàlisi del material referent als continguts bàsics de l'assignatura. Prova d'avaluació prova escrita

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà tall com es datalla a l'apratat d'activitats. La prova escrita al final del quatrimestre sobre el contingut del programa, tant des de la vessant teòrica com pràctica, i que constarà de qüestions obertes i aplicades que inclouran la interpretació de casos pràctics. L'estudiant podrà consultar el material de curs que vulgui duran la prova. El resultat d'aquesta prova suposarà el 80% de l'avaluació total de l'assignatura sempre que s'assoleixi una puntuacio mínima de 5 punts. -
La valoració de la resta de la nota final es reparteix de la següent manera i ve derivada de l'avaluació continuada de les activitats plantejades:
Pràctica 1: 10%
Pràctica 2: 10%
Cal assolir també un apuntuació mínima de 5 en el global de les pràctiques.