Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2008
Descripció:
El paper del pedagog en la intervenció educativa amb persones amb problemes de desadaptació social i marginació. Models pedagògics. Disseny i avaluació de programes educatius dirigits a l'atenció de persones i grups en dificultat social. El pedagog en els equips interdisciplinaris i la relació amb altres professionals que atenen joves i adults en diferents àmbits: SSAP, menors, justícia juvenil, drogodependència, etc. Direcció i gestió de centres i serveis específics.
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA CARMEN MARGARIT VILA

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dl-dc 20-21:30 31

Altres Competències

  • El plantejament docent de l’assignatura pretén facilitar en els alumnes processos d’experiència, reflexió i estudi. è treballar i reflexionar sobre el concepte de desadaptació social è Oferir als alumnes una visió sobre els diferents àmbits d’intervenció : EBASP, EAP, EAIA'S, DGAIA, Justícia Juvenil, Presons, des d’una perspectiva teòrica i pràctica. è Funcions del pedagog com a membre d’un equip interdisciplinar, que treballa amb una població amb problemes d’inadaptació social. è Avaluar diferents processos d’intervenció educativa, avaluar situacions, diferents contextos organitzatius , necessitats de les persones des d’una perspectiva pedagògica. è Relacions multidisciplinars è Direcció i gestió de Centres específics.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ GENERAL A LA ASSIGNATURA.

2. INADAPTACIÓ SOCIAL.

          2.1. Reflexionar sobre el concepte d´inadaptació social.

          2.2. Competències professionals.

          2.3. Metodologies

3. ÀMBITS D’INTERVENCIÓ: visió general.

          3.1. La funció pedagògica i els escenaris de la intervenció.

          3.2. Variables comunes i variables diferenciadores en els diferents àmbits d’intervenció.

          3.3. Anàlisi de diferents àmbits d´intervenció educativa.Marc legal, organització, gestió i avaluació, usuaris, tipus d´objectius,estratègies d´intervenció...

          3.4. La figura del/la pedagog/-a en el context de diferents projectes:nens, joves i adults amb problemes d´inadaptació.

4. EL PEDAGOG/-A I LA XARXA SOCIAL.

          4.1. El/la pedagog/a com a membre d’equips multidisciplinars

          4.2. El/La pedagog/a en les organitzacions i institucions.

          4.3. Elements facilitadors en les relacions que s’han d’establir amb coordinació amb altres recursos i altres professionals de la xarxa social.

5. ANÀLISI DE DIFERENTS TIPUS DE PROJECTES.

          5.1. En aquesta unitat formativa s’intentarà reflexionar , oferint una visió dels diferents tipus de projectes, alternatives, estratègies, recursos i adaptacions curriculars necessàries per tal de poder portar a terme una bona intervenció adaptant-se el professional a les necessitats pròpies i individuals dels diferents tipus d’usuari.

          5.2. Confecció de plans, programes i/o projectes en diferents àmbits.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 0 0
Total 0 0 0

Bibliografia

  • Consuelo Vélaz de Medrano Ureta (2002). Intervención educativa y orientadora para la inclusión social (Primera edició). Madrid: UNED.
  • Artur Parcerisa (2004). Enseñar y aprender fuera de la escuela (Quarta edició). Barcelona: GRAÓ.
  • Pilar Ibáñez López (2002). Las discapacidades.Orientación y intervención Educativa. (Primera edició). Madrid: Dykinson.
  • Materials seleccionats:protocols d´intervenció emprats en diferents àmbits d´int (2007). infancia, adolescencia, adults, discapacitats.... Produccions de diferents autors.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació


Es preveuen dos itineraris d’avaluació.

Per als alumnes, en general, l’avaluació es farà a partir de:

Es qualificarà d’acord amb una avaluació continuada de les diferents unitats formatives (teòriques i pràctiques).

La nota final serà el resultat d’aquestes avaluacions i dels exercicis que s’aniran detallant durant el curs i que s’aniran concretant en referència a l’anàlisi i la reflexió de les exposicions dels diferents professionals que ens aportin la seva pràctica com a pedagogs.
Es valorarà:

- L´assistència.
- La participació.
- Els treballs resultants de les pràctiques.
- Els treballs proposats a classe en referència a les unitats formatives.
- Un treball centrat en l’anàlisi d’un àmbit d’intervenció


Per als alumnes que es trobin amb dificultats per adaptar-se al plantejament previst de l’assignatura, l’avaluació es basarà en,

- Almenys tres contactes de tutoria amb el professor per compartir l’estudi de l’alumne i oferir-li orientació.

- Un treball d’anàlisi en relació a les unitats formatives. (25%)

- L’estudi d’un àmbit d’intervenció pedagògica actual.. (S’oferirà un guió de treball.)(25%)

- Els treballs proposats a classe sobre els diferents àmbits d’intervenció, en relació a les exposicions pràctiques (25%)

- Una sessió d’avaluació escrita, al final del semestre, sobre el treball realitzat i els aprenentatges que s’hagin produït. (25%)

Observacions

Es recomana la modalitat d´avaluació continuada a fi de treure el màxim profit de l´assignatura.