Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2008
Descripció:
Anàlisi econòmica dels sistemes educatius. Models de finançament, costos i beneficis. Educació, ocupació i ingressos. Eficiència i Equitat.
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
OSCAR PRIETO FLORES

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dt-dj 18:30-20 31

Altres Competències

 • Analitzar l'educació des de una perspectiva econòmica, en el àmbits formal i no formal
 • Conèixer les principals interpretacions del paper de l'educació en el contexte econòmic
 • Capacitar l'estudiant per a el·laborar el plantejament econòmic d'un projecte educatiu i concretar-ho en un pressupost
 • Identificar els beneficis de l'educació tan a nivell individual com social
 • Interpretar estadístiques, taules i gràfics d'indicadors socio-econòmics i educatius
 • Comprendre les relacions que s'estableixen entre educació i mercat laboral
 • Exposar uns continguts de forma clara i coherent als compayns
 • Responsabilitzar-se del propi aprenentage i de l'avaluació del procés ensenyament-aprenentatge, del professor i de si mateix

Continguts

1. Importància de l'anàlisi econòmic de l'educació i del paper de l'educació en l'economia. El pas de la superstició a la ciència.

2. Canvis econòmics i socials que afecten al món educatiu. El pas de la societat industrial a la societat de la informació. Habilitats i competències requerides en la societat actual. Globalització, immigració i desenvolupament.

3. Relació entre educació i ocupació. La universitat és una fàbrica d'aturats? Efectes de l'educació sobre els ingressos, l'atur i l'exclusió social. Universitat, Formació Professional i Plans de Transició al Treball. Sobre-educació (Overeducation) i Sota-educació (Undereducation).

4. Dues vies relacionades amb el fracàs i l'èxit escolar. La via de la presó i la via de Yale. Sobre la diversitat cultural a les aules. Èxit escoalr dels grups minoritaris i acció afirmativa.

5. El paper del coneixement en el creixement econòmic. L'I+D és la causa del creixement econòmic d'un país?

6. Evolució històrica i grans interpretacions de l'Economia.

7. La Teoria del Capital Humà.

8. Crítiques a la Teoria del Capital Humà. Credencialisme, Institucionalisme i Radicalisme.

9. Teories neoliberals.

10. Teories actuals.

11. Sistemes educatius, despesa pública i avaluació. L'informe PISA. En què es podrien comparar els resultats de Catalunya i Espanya amb els d'altres contextos? Què explica les diferències entre països des del punt de vista econòmic?

12. Finançament en l'eduació formal i no formal. Costos i beneficis. Anàlisi de Rentabilitat. Sobre els xecs escolars. Diferències entre escola pública, concertada i privada. És veritat que els estudiants aprenen més a l'escola privada que a la pública?

13. Equitat versus eficiència? L'informe Coleman i els efectes longitudinals. Les classes socials. El paper de les "escoles charter", les "escoles magnet" i de les polítiques d'igualtat d'oportunitats. Igualtat d'oportunitats versus igualtat de resultats. Sobre la política de beques.

14. Organització, tamany i eficiència. Importa el tamany de l'aula? Com afecta la segregació a l'eficiència? Escola tradicional, escola diferenciada, escola guetto, escoles d'èlit i escola inclusiva.

15. El paper del professorat vers els recursos. Es poden tenir millor resultats educatius amb els mateixos recursos? Oferta, demanda de professorat. Salaris i mobilitat professional.

16. Sobre la qualitat, l'eficiència i l'equitat a la Universitat i a l'Educació d'adults.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

 • San Segundo, Mª Jesús (2001). Economía de la educación. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Moreno Becerra, José Luis (cop. 1998). Economia de la educación. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Calero, Jorge, Bonal, Xavier (cop. 1999). Política educativa y gasto público en educación, : aspectos teóricos y una aplicación al caso español. Barcelona: Pomares-Corredor. Catàleg
 • Carnoy, Martin, Luschei, Thomas F., Miller, Luke C., Castells, Manuel, 1942-, (2006). Economia de la educación. Barcelona: UOC. Catàleg
 • Cohn, E. i Geske, T.G. (1990). The economics of education. New Cork, NY: Pergamon Press.
 • Oroval, E. (1996). Economía de la eduación. Barcelona: Ariel educación. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

Hi ha 5 opcions d’avaluació. En qualsevol d’elles s’avaluarà la comprensió i la relació dels elements del programa així com el contingut del llibre comentat per la o l’estudiant.

Opcions d’avaluació:

1)Comentari d’un llibre i de les lectures (50% i 50%)
Es pot ser avaluada o avaluat llegint i relacionant el comentari d’un llibre amb el contingut de l’assignatura i els debats generats a classe i a la weblog de l’assignatura.

Per a l’avaluació de les lectures: Cada quinze dies cada estudiant haurà de penjar a la weblog un comentari on es relacioni la lectura del llibre que està fent amb el que s’ha tractat a classe fins aquell moment. Al finalitzar el quatrimestre, entregarà unes conclusions i/o comentari general .

Cada estudiant/a que opti per aquesta forma d’avaluació escollirà dos llibres dels de la bibliografia recomanada, o uns altres (dins de l’Economia de l’educació) en els que es posin d’acord estudiant/a i professor .

Les aportacions a les weblog i els comentaris finals a entregar no han de ser resums ni síntesis de les pàgines llegides, sinó una reflexió a partir de la relació entre allò llegit i allò treballat a classe.

2) Treball (50%) i Comentari de les lectures (50%)
El 50% del treball es pot obtenir a partir d’un escrit sobre alguna experiència on s’integrin els continguts de l’assignatura . El 50% restant s’avaluarà en funció dels comentaris de les lectures que es vagin fent cada dues setmanes al fòrum de l’assignatura.

3) Comentari de les lectures (50%) i examen (50%)
Pel 50% de les lectures val el que s’ha dit anteriorment. L’altra meitat de l’avaluació s’obtindrà presentant-se a examen. L’examen consistirà en un comentari de text a partir del qual caldrà respondre a tres preguntes escollides del present temari.

Hi haurà la possibilitat d’utilitzar tot tipus d’apunts i llibres i els altres recursos que sempre tenen a mà les pedagogues i pedagogs quan ho necessiten per a la seva feina. No es valorarà la mera còpia de fragments d’aquest material disponible, sinó la reflexió dels continguts.

4) Examen (100%)

5) Altres
A qui no li vagin bé les opcions 1, 2, 3 i 4 podran proposar al professor una altra forma d’avaluació.

Per aquelles persones que no poden assistir a classe, abans del 4 d’octubre ho hauran de comunicar al professorat per establir el seguiment de l’assignatura.

Observacions

A través del següent enllaç podreu accedir a la pàgina web de l'assignatura: http://econed.udg.edu