Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2008
Descripció:
El concepte actual d'estètica: identitat, diferències i vida quotidiana. Les relacions entre valors ètics i estètics en la societat actual. Aproximacions a la lectura, valoració i comprensió artística de l'entorn i les imatges. Actituds en l'educació estètica: crítica, tolerància i pluralisme
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA COLOMER COSTAL

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dc 15:30-19

Altres Competències

 • Relacionar críticament estètica i vida quotidiana, en un sentit ampli, considerant-la una mirada fonamental per a la recuperació de l'ésser humà com a integral. Estudiar les implicacions ètiques, socials i polítiques de les representacions i les imatges en el camp de l'educació formal i no formal. Iniciar propostes d'innovació i transformació curricular en el camp de l'educació estètica en els nivells obligatoris de l'educació. Criticar constructivament l'entorn visual, en base als propis sistemes de creences i valors. Produir reflexions i propostes argumentades, a partir de l'anàlisi i la crítica de la cultura visual, en relació a qüestions d'educació multicultural, ambiental, per la pau i per la no discriminació respecte de gènere, raça, ètnia, sistema de creences, edat, estat físic, etc.

Continguts

1. Educació artística i educació estètica. Cap a la comprensió de la cultura visual. Interdisciplinarietat en estètica. Sociologia, ètica, política i estètica.

2. Coneixements i valors a través de la cultura visual: les imatges i la construcció del món quotidià i històric.

3. El concepte contemporani d'estètica; relació amb identitat i vida quotidiana.

4. Diferències socials, de cultura i de gènere a través de l'art.

5. Estètica i societat de consum: moda, publicitat, comunicació de mases…

6. Creativitat i relació amb els objectes i processos artístics.

7. Claus d'interpretació dels estils artístics en relació a l'entorn quotidià.

8. Valoració de les funcions, les intencions i la qualitat de les imatges.

9. Interpretació de les relacions entre les cultures i els seus criteris estètics.

10. Aproximació a una metodologia de comprensió artística i visual de l'entorn.

11. Volem educar per a ser capaços d'apreciar el patrimoni tant artístic com natural, és a dir, educar per l'apreciació estètica, desenvolupar inquietuds visuals, desenvolupar la crítica dels missatges visuals…per desenvolupar els valors estètics és important ensenyar a mirar, a tenir capacitat de judici crític, a gaudir de la contemplació, augmentar i guiar la sensibilitat. Cal tenir en compte que de manera més o menys explícita aquest tipus de contingut, entès com aspecte afectiu, sempre s'ha treballat en aquesta àrea, pel que no serà difícil per als educadors adaptar-lo novament. De fet, en moltes ocasions s'ha considerat el contingut característic -a part del procedimental- de l'educació artística. S'imposa una redefinició d'aquest que no el situï únicament en l'àmbit del subjectiu, ja que som conscients que en el món de les actituds, els valors i les normes les qüestions són majoritàriament socials, i àdhuc, moltes d'elles, tradicionals.

12. Aquest tipus de contingut és important perquè possibilita a l'alumnat la reflexió sobre l'entorn visual, artístic, natural i mediàtic, la reflexió sobre la pròpia aproximació al medi, la discussió sobre la validesa del propi judici, i per descomptat, la relativització cultural d'aquest. Per si fos poc, aquest tipus de contingut facilita la inclusió de l'àrea en un projecte interdisciplinar, així com, i sobretot, l'elaboració de la transversalitat.

13. (Juanola, 1997: 408)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

  Qualificació

  Mètodes docents:
  En aquesta assignatura, en el primer any que s'imparteix, proposarem una metodologia interactiva en què la professora i els estudiants hauran d'investigar en el món de les imatges i dels artefactes susceptibles de ser "percebuts", començant per unes primeres classes en què s'abordaran les nocions bàsiques a partir de lectures i comentaris de textos, i sobretot de material visual. En aquestes es buscarà conscientment el debat a partir de les imatges que ens envolten.
  Partirem d'una visió interdisciplinar de l'estètica i per tant de l'educació que a ella s'enfoca, assumint la importància de les respostes no expertes en la comprensió de la cultura visual, per a estudiar, reflexionar i sobretot produir a la pràctica transformacions d'imatges o contextos eminentment visuals per a imatges determinades que en facilitin una didàctica enfocada als valors (estètics i ètics en interrelació). En particular, enfocarem les nostres recerques al món que ens envolta, sense oblidar que aquest món és en gran part virtual, però experimentat com a real.
  Proposem una metodologia que no separa la teoria i la pràctica, considerant especialment que la comprensió estètica és un àmbit on aquesta conjunció és necessària. En aquest sentit, combinarem anàlisis i interpretacions d'imatges, recerca d'informació, lectures i presentació de petits treballs, conferències i visites si és el cas, així com l'experiència de crear imatges.
  Tipus d'exàmens:
  Els criteris per l'avaluació es relacionen amb els objectius esmentats. Es farà a través de la recollida de comentaris i treballs fets a classe, un treball que es proposarà, i un examen. Es valorarà l'assistència i la participació, les actituds positives per l'educació artística, i la capacitat de desenvolupar un sentit estètic crític.