Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2008
Descripció:
Migracions, cultura i educació. El tractament de la diversitat cultural: aspectes curriculars i organitzatius. L'educació intercultural a Catalunya
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
XAVIER BESALU COSTA

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dc 15-16:30
Pràctiques d'aula1 dj 15-17

Altres Competències

 • 1. Conèixer el fenomen de les migracions i apropar-se a la problemàtica política, social, econòmica i cultural de les persones immigrades. 2. Fer-se conscient de les creences, prejudicis i actituds pròpies envers la diversitat cultural. 3. Conèixer els aspectes teòrics de l’educació intercultural i analitzar el marc conceptual que la fonamenta. 4. Preparar-se per a intervenir de manera coherent i eficaç en la pràctica educativa intercultural. 5. Aproximar-se a les realitats i projectes d’educació intercultural a Catalunya.

Continguts

1. 1. FONAMENTS DE L‘EDUCACIÓ INTERCULTURAL

2. 1.1.Migracions i societat.

3. 1.2.Cultura i identitats.

4. 1.3.Racismes.

5. 1.4.Aproximació a algunes minories.

6. 2. L’EDUCACIÓ DAVANT LA DIVERSITAT CULTURAL

7. 2.1.Diversitat cultural.

8. 2.2.Actituds vers altres cultures.

9. 2.3.Models d’atenció a la diversitat cultural.

10. 3. L’ESCOLA, CRUÏLLA DE CULTURES

11. 3.1.Situació actual.

12. 3.2.Professionals de l’educació i actituds bàsiques.

13. 3.3.Alumnat d’origen cultural estranger.

14. 3.4.Escola i conflictes.

15. 4. LA INTERCULTURALITAT EN EL CENTRE EDUCATIU

16. 4.1.Aspectes organitzatius.

17. 4.2.Aspectes curriculars.

18. 4.3.Estratègies, recursos, activitats i materials.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 0 0
Total 0 0 0

Bibliografia

 • Malgesini, Graciela (2000). Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e interculturalidad. Madrid: Catarata. Catàleg
 • Besalú, X. (2002). Diversidad cultural y educación. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Besalú, X. - Palaudàrias, J.M. - Campani, G. (1998). La educación intercultural en Europa: un enfoque curricular. Barcelona: Pomares Corredor. Catàleg
 • Carbonell, F. (2000). Educació i immigració. Barcelona: Mediterrània. Catàleg
 • Colectivo Amani (1994). Educación intercultural: análisis y resolución de conflictos. Madrid: Popular. Catàleg
 • Coledtivo Ioé (1999). Inmigrantes, trabajadores, ciudadanos. València: Universitat de Valèncika. Catàleg
 • Diversos Autors (2007). Diccionario de relaciones interculturales. Madrid: Complotense. Catàleg
 • Essomba, M.A. (1999). Construir la escuela intercultural. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Essomba, M.A. (2006). Liderar escuelas interculturales e inclusivas. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Fernández, T. - Molina, J.G. (2005). Multiculturalidad y educación. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Jordán, J.A. (1998). Multiculturalisme i educació. Barcelona: Proa. Catàleg
 • Lluch, X. - Salinas, J. (1997). La diversidad cultural en la práctica educativa. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. Catàleg
 • Marquès, S. - Palaudàrias, J.M. (2001). Societats plouriculturals i educació. Girona: Ajuntament de Girona. Catàleg
 • Montón, M.J. (2003). La integració de l'alumnat immigrat al centre escolar. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Parekh, B. (2005). Repensando el multiculturalismo. Madrid: Istmo. Catàleg
 • Prats, E. (2001). Racismo en tiempos de globalización. Bilbao: Desclée de Brouwer. Catàleg
 • Vila, I. - Siqués, C. - Roig, T. (2006). Llengua, escola i immigració. Barcelona: Graó. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

Mètodes docents:
El professor introduirà els diversos temes que figuren en aquest programa i presentarà els materials a treballar individualment o col·lectiva.
El curs avançarà seguint un DOSSIER DE TEXTOS (publicació), de lectura obligada, que serà objecte d’anàlisi i discussió a la classe. Per garantir la qualitat de la feina a fer, caldrà un treball previ de lectura i estudi, per tal de participar-hi activament i de poder sistematitzar adequadament les idees.
Aquest treball es combinarà amb treballs en petit grup i amb diverses dinàmiques útils per a la pràctica educativa.
ACTIVITATS PRÀCTIQUES
Tota l’assignatura tindrà un caire teòrico-pràctic, ja que la dinàmica de la classe girarà entorn del debat col·lectiu i en petit grup. Ara, més específicament, les activitats més pròpiament pràctiques seran les següents:
ü Anàlisi col·lectiva de materials diversos: vídeos i articles.
ü Conversa col·lectiva amb representants dels col·lectius immigrats presents a casa nostra.
ü Activitats de dinàmica de grup.
ü Presentació de les lectures realitzades.
ü Realització d’una entrevista.
ü Comentari de notícies i fets d’actualitat. De forma voluntària es pot començar la classe amb notícies escrites (de diari o revistes) sobre algun tema relacionat amb l’assignatura
ü Projecció de vídeos, documentals televisius, ...
Tipus d'exàmens:
Els criteris que es tindran en compte seran els següents:
1. L’assistència i participació a les classes teòriques i pràctiques. Donat el plantejament de l’assignatura, l’assistència és imprescindible per poder seguir amb profit aquest programa.
2. La realització d’un treball individual de reflexió o d’una monografia acordada prèviament amb el professor sobre algun dels continguts de l’assignatura. L’extensió serà entre 10 i 100 pàgines.
3. La lectura d’un llibre d’entre la relació que presentarà el professor a classe. Cada llibre no podrà ser llegit per més de 4 estudiants. Es prepararan 2 folis, amb la fitxa complerta del llibre, comentari personal i citacions comentades de temes de la matèria aparegudes en el llibre. Aquest treball servirà de diàleg amb el professor i els que han llegit el mateix llibre en hores de tutoria. Els estudiants podran suggerir altres llibres per afegir a la llista.
4. La realització, en petit grup, d’una entrevista. En petit grup (2-4) a una persona estrangera o a bé a algú que tingui relació professional o personal amb persones estrangeres. Cal presentar una proposta de grup i persona amb antelació. Parts: 1- presentació del personatge; 2- Entrevista pròpiament dita; 3- comentaris i conclusions finals. Es dedica un temps a presentar les entrevistes a la resta de la classe.

Observacions

Hores de tutoria
Les hores d’atenció als estudiants seran les següents:
- Dilluns, de 15:15 a 16:45
- Dimecres, de 10:00 a 11:30
El despatx és el número 28. Telèfon 972418745.