Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2007
Descripció:
Model de intervenció psicoanalític, humanista i sistèmic. Estratègies de intervenció fonamentals. Assessorament i counselling. El procés i les tècniques d'intervenció. La relació terapèutica. Garanties ètiques i científiques de la intervenció psicològica
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA AYMERICH ANDREU  / SILVIA FONT MAYOLAS

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dt-dj 9-10:30 32
Pràctiques d'aula1 dt 11-12:30 05
Pràctiques d'aula2 dj 11-12:30 32
Pràctiques de laboratori1 dt 11-12:30 05
Pràctiques de laboratori2 dj 11-12:30 32

Grup SE

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA AYMERICH ANDREU  / SILVIA FONT MAYOLAS

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dt-dj 9-10:30 32
Pràctiques d'aula1 dt 11-12:30 05
Pràctiques d'aula2 dj 11-12:30 32
Pràctiques de laboratori1 dt 11-12:30 05
Pràctiques de laboratori2 dj 11-12:30 32

Altres Competències

 • En aquesta assignatura es pretén que els estudiants: - Coneguin els fonaments teòrics de les tècniques d'intervenció psicològica des dels models psicoanalític, humanista, sistèmic i cognitiu-conductual, els elements bàsics que les integren i la seva evolució històrica. - Assoleixin coneixements tant a nivell teòric com pràctic de les diferents tècniques d'intervenció psicològica de tipus cognitiu en l'exercici professional, els components específics de cada tècnica així com las seva articulació dins el procés d'intervenció. - Adquireixin habilitats per a seleccionar i utilitzar les tècniques d'intervenció més útils per a cada problema concret. - Aprenguin estratègies per afavorir la qualitat de la relació terapèutica.

Continguts

1. MÒDUL LA PERSPECTIVA PSICOANALÍTICA: 1.1. La Psicoanàlisi. 1.2. Les tradicions psicoanalítiques actuals.

2. MÒDUL LA PERSPECTIVA HUMANISTA: 2.1. La Teràpia Centrada en el Client. 2.2.Perspectiva actual: el Counselling i el Coaching. 2.3. La teràpia Gestalt.

3. MÒDUL LA PERSPECTIVA SISTÈMICA: 3.1. La teràpia sistèmica.

4. MÒDUL LA PERSPECTIVA COGNITIVA-CONDUCTUAL: 4.1. La Teràpia Racional Emotiva. 4.2. La Teràpia Cognitiva. 4.3. La Teràpia d'Entrenament en Resolució de Problemes. 4.4. L'Entrenament en Inoculació de l'Estrés.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 0 0
Exposició dels estudiants 0 0 0
Lectura / comentari de textos 0 0 0
Treball en equip 0 0 0
Total 0 0 0

Bibliografia

 • Manual de psicología de la salud, : fundamentos, metodología y aplicaciones (1999). Madrid: Biblioteca Nueva. Catàleg
 • Amigo Vázquez, Isaac (cop. 2003). Manual de psicología de la salud (2ª ed). Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Ávila Espada, Alejandro, coord., Rojí Menchaca, Maria Begoña, coord., Saul Gutiérrez, Luis Ángel, coord. (2004). Introducción a los tratamientos psicodinámicos. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Catàleg
 • Buceta, José María, Bueno, Ana María (cop. 1996). Tratamiento psicológico de hábitos y enfermedades. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Carbelo Baquero, Begoña (cop. 2005). El Humor en la relación con el paciente, : una guía para profesionales de la salud. Barcelona: Masson. Catàleg
 • Cullari, Salvatore (cop. 2001). Fundamentos de psicología clínica. México: Pearson Educación. Catàleg
 • García-Campayo, Javier, Hidalgo Campos, Isidoro, Orozco González, Fernando (cop. 2006). Psicoterapia de resolución de problemas en atención primaria. Barcelona [etc.]: Ars Medica. Catàleg
 • Guía de tratamientos psicológicos eficaces (cop. 2003). Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Recomendaciones terapéuticas en terapia congnitivo-conductual (DL 2004). Barcelona: Ars Medica. Catàleg
 • Rosa Alcázar, Ana Isabel, Olivares Rodríguez, José, Méndez Carrillo, F. Xavier (DL 2004). Introducción a las técnicas de intervención y tratamiento psicológico. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Trull, Timothy J, Phares, E. Jerry (cop. 2003). Psicología clínica, : conceptos, métodos y aspectos prácticos de la profesión (6ª ed). México: Thomson. Catàleg
 • Guía práctica para el tratamiento de los pacientes contrastornos de angustia (cop. 2000). Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Vila Castellar, Jaime, Fernández-Santaella, María del Carmen (cop. 2004). Tratamientos psicológicos : la perspectiva experimental. Madrid: Pirámide. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

Mètodes docents:
Els continguts de teoria de l'assignatura es desenvoluparan mitjançant les següents activitats:
- Exposicions orals de la professora.
- Lectura de llibres i articles (activitat individual dels estudiants complementària al treball d'aula).
- Treballs individuals i de grup, relacionats amb les temàtiques introduïdes.
- Debat, discussió, exposició i anàlisi crítica de les lectures i treballs realitzats.
Els continguts de pràctiques de l'assignatura es duran a terme combinant el treball individual amb el grupal, dins i fora de l'aula. En concret els alumnes realitzaran les següents activitats:
- Lectures de bibliografia recomanada.
- Exposicions orals.
- Debats.
- Resolució d'exercicis.
- Anàlisi de casos.
- Role-playing.

Tipus d'exàmens:
L'avaluació dels continguts de l'assignatura es farà a través de:
- Un examen que farà referència al programa teòric, les lectures dels dossiers que acompanyen cada mòdul i les lectures específiques sobre l'eficàcia de les diverses formes d'intervenció psicològica.
- La valoració dels treballs pràctics proposats durant el curs:
Les exposicions orals a l'aula.
La qualitat dels informes escrits entregats a la professora.
L'assistència i l'actitud participativa a les sessions pràctiques.

La qualificació de l'examen representa el 60% de la nota final de l'assignatura. Les exposicions sobre l'efectivitat de les tècniques d'intervenció psicològica i els esquemes resultants ponderaran un 10% en la nota final. Els treballs pràctics ponderaran un 30% en la nota final.
Per a superar l'assignatura cal aprovar tant l'examen, com les exposicions, com els treballs pràctics.
L'examen i els treballs s'aproven amb una puntuació superior o igual a 5.