Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2007
Descripció:
Estructura i desenvolupament organitzacional. La comunicació i el poder en les organitzacions. Clima i cultura. Innovació i canvi en les organitzacions. Avaluació en psicologia de les organitzacions. Estratègies d'intervenció en les organitzacions.
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MONICA GONZALEZ CARRASCO

Grup SE

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MONICA GONZALEZ CARRASCO

Altres Competències

 • -Introduir l'alumne en el coneixement de la naturalesa i funcionament de les organitzacions, emfasitzant especialment el factor humà. - Presentar els marcs teòrics més utilitzats per intentar comprendre els processos psicosocials a les organitzacions i la seva contextualització. - Iniciar l'alumne en el mètodes i tècniques d'investigació i d'intervenció en psicologia de les organitzacions.

Continguts

1. Característiques de les organitzacions. Tipus d'agrupaments humans i tipus d'organitzacions. Plantejaments clàssics i neoclàssics sobre les organitzacions. L'organització com a sistema obert. La perspectiva sòcio-cognitiva. L’organització com a sistema complex. L’objecte d’estudi de la psicologia de les organitzacions.

2. Interacció entre individu i organització. El comportament en l'organització. Teories sobre la motivació en el treball. Socialització organitzacional. Aprenentatge. Els grups a l'organització. El lideratge. Presa de decisions.

3. L'estructura organitzacional i la seva incidència sobre el comportament i les actituds dels seus membres. El contracte psicològic. Funcions de la informació a les organitzacions. La comunicació en les organitzacions. El poder a les organitzacions.

4. Innovació i canvi en les organitzacions. Canvis laborals i organitzatius amb la introducció de NT. Aspectes psicosocials de les NT aplicades al treball i l’organització. Actituds davant del canvi tecnològic.

5. Cultura organitzacional. L'organització com a cultura. El canvi de la cultura organitzacional. Lideratge i cultura organitzacional. El dos paradigmes de la cultura organitzacional.

6. L’organització com a ambient humà. El clima organitzacional. Organitzacions i medi ambient.

7. Avaluació en psicologia de les organitzacions. Avaluació del context, del disseny, dels resultats i de la retroalimentació. Funcions de l'avaluació psicològica a les organitzacions i contribucions recents. Eficàcia organitzacional.

8. Desenvolupament organitzacional: Un model d'intervenció a les organitzacions. Objectius. Evolució de les estratègies. Investigació-acció en D.O. Rols del consultor en D.O.

9. El canvi intencional: intervenció psicosocial en psicologia del treball i les organitzacions. Tècniques d'intervenció per millorar la motivació a les organitzacions. Canvis en el clima organitzacional. La participació. Els cercles de qualitat. Control de l'estrès laboral. La psicologia organitzacional positiva.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

 • Gil, F. i Alcover, C.M. (2003). Introducción a la psicología de las organizaciones. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Peiró, J.M. i Ramos, J. (1994). Intervención psicosocial en las organizaciones. Barcelona: PPU. Catàleg
 • Cerro, A. del (1991). El psicólogo y la organización. Barcelona: PPU. Catàleg
 • Daft, R.H. i Steers, R.M. (1992). Organizaciones. El comportamiento del individuo y de los grupos humanos. México: Limusa. Catàleg
 • García Izquierdo, M. (1999). Psicología del trabajo y de las organizaciones: Fundamentos psicosociales.... Murcia: Diego Marín. Catàleg
 • Hodge, B.J.; Anthony, W.P. i Gales, L.M. (1998). Teoría de la organización. Un enfoque estratégico (5a). Madrid: Prentice Hall. Catàleg
 • Peiró, J.M. (1990). Psicología de la organización. Madrid: UNED. Catàleg
 • Peiró, J.M. (1990). Organizaciones: Nuevas perspectivas psicosociológicas. Barcelona: PPU. Catàleg
 • Quijano, S.D. (1993). La psicología de las organizaciones: Fundamentos. Barcelona: PPU.
 • Quintanilla, I. (1992). Recursos humanos y marketing interno. Madrid: Pirámide.
 • Rodríguez, A. (1998). Introducción a la psicología del trabajo y de las organizaciones. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Vega, M.T. i Garrido, E. (1998). Psicología de las organizaciones: Proceso de socialización. Salamanca: Amaru. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

MÈTODES DOCENTS:
Les classes teòriques es desenvoluparan a partir de les exposicions del professor i la participació dels estudiants. Es partirà de la bibliografia bàsica, de material escrit complementari i de suport audiovisual. Dins l'horari dels crèdits pràctics s'analitzaran i discutiran casos.

AVALUACIÓ:
La part teòrica de l'assignatura s'avaluarà amb una prova escrita al final del quadrimestre. La part pràctica consistirà en el disseny d’una proposta de programa d'intervenció psicosocial a una organització juntament amb l’anàlisi dels casos treballats a les hores de pràctiques.

La nota de l’examen correspondrà a un 40% de la nota final, la proposta de programa d'intervenció equivaldrà a un altre 40%, mentre que l'informe dels casos pràctics constituirà el 20% restant. Per poder aprovar l’assignatura, l’alumne/a haurà d’aconseguir, com a mínim, un 50% de la nota màxima en cadascuna de les tres avaluacions per separat.