Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2007
Descripció:
L'esport com a pràctica social: concepte d'esport i tipologies. Esport escolar i esport educatiu. La iniciació esportiva en el marc escolar: els processos d'ensenyament i aprenentatge.
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
VICTOR LOPEZ ROS

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dc 15:30-17 Fontajau
Pràctiques d'aula1 dj 15:30-17:30 Fontajau

Altres Competències

 • Ser capaç de plantejar l’esport com un contingut educatiu amb la finalitat d'afavorir el desenvolupament de l’alumne.
 • Conèixer els elements estructurals i funcionals dels esports i fer-ne ús per a l'elaboració de les propostes pràctiques.
 • Conèixer les característiques específiques de diferents esports, així com les diferents possibilitats per adequar-los a l'edat escolar.
 • Saber elaborar seqüències d'ensenyament esportiu apropiades a les característiques i necessitats dels alumnes en edat escolar, especialment a partir de l'anàlisi de les propostes curriculars.
 • Ser capaç de dur a la pràctica diferents propostes d'ensenyament esportiu en edat escolar.
 • Ser capaç d'analitzar i discutir críticament la informació derivada de diferents fonts documentals, així com les propostes pràctiques dutes a terme.
 • Ser capaç de treballar amb els companys al voltant dels diferents continguts, tot analitzant i debatent les diferents propostes que es presentin.

Continguts

1. Esport en edat escolar: conceptes bàsics.

          1.1. Concepte d’esport: definició, tipologia i elements estructurals i funcionals.

          1.2. Esport en edat escolar, esport escolar i esport educatiu.

          1.3. Tècnica, tàctica i estratègia: definició i característiques.

          1.4. El tractament de l'esport en el currículum de primària.

2. Consideracions metodològiques de l’esport en edat escolar.

          2.1. Aspectes generals del treball esportiu en edat escolar.

                    2.1.1. Els mini-esports.

          2.2. Models d’iniciació esportiva: anàlisi i trets característics.

                    2.2.1. Models analític i global de l'ensenyament esportiu.

                    2.2.2. Model tècnic, tàctic i integrat d'ensenyament esportiu.

                    2.2.3. Aspectes bàsics de l’ensenyament comprensiu de l’esport.

3. Iniciació als esports individuals de no oposició: l'exemple de l'atletisme.

          3.1. Característiques bàsiques de l’atletisme: anàlisi de les modalitats atlètiques i dels diferents gestos tècnics.

          3.2. L’ensenyament de l’atletisme en el marc escolar:

                    3.2.1. Objectius i recursos metodològics: disseny i organització de les activitats i dels processos interactius.

4. Esports individuals d’oposició.

          4.1. Elements estructurals i funcionals específics.

          4.2. L’ensenyament dels esports individuals d’oposició en el marc escolar:

                    4.2.1. Objectius i tractament didàctic del contingut: disseny i organització de les activitats i dels processos interactius.

5. Iniciació als esports de col.laboració i oposició.

          5.1. Característiques estructurals i funcionals d'aquests esports.

          5.2. Comportaments tècnics i tàctics rellevants en les etapes d’iniciació.

          5.3. L'ensenyament dels esports de col.laboració i oposició en edat escolar.

                    5.3.1. Etapes d’iniciació: anàlisi i trets característics.

                    5.3.2. Objectius i criteris metodològics en l’ensenyament: disseny i organització de les activitats i dels processos interactius.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 0 0 0
Classes pràctiques 0 0 0
Debat 0 0 0
Elaboració de treballs 0 0 0
Exposició dels estudiants 0 0 0
Lectura / comentari de textos 0 0 0
Prova d'avaluació 0 0 0
Simulacions 0 0 0
Treball en equip 0 0 0
Tutories 0 0 0
Visionat/audició de documents 0 0 0
Total 0 0 0

Bibliografia

 • Alonso Curiel, Dionisio, Campo Vecino, Juan del (2001). Iniciación al atletismo en primaria. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Bayer, Claude (1986). La enseñanza de los juegos deportivos colectivos :baloncesto, futbol, balonmano, hockey sobre hierba y sobrehielo, rugby, balonvolea, waterpolo. Barcelona: Editorial Hispano Europea. Catàleg
 • Bengué, Laurent (2005). Fundamentos transversales para la enseñanza de los deportes de equipo : Laurent Bengué. Barcelona: INDE. Catàleg
 • Blázquez, D. (Coord.) (1995). La iniciación deportiva y el deporte escolar. Barcelona: INDE. Catàleg
 • Castejón Oliva, Francisco Javier (1995). Fundamentos de iniciación deportiva y actividades físicas organizadas. Madrid: Dykinson. Catàleg
 • Castejón, F.J. i V. López Ros (1997). Iniciación deportiva. Dins Castejón, F.J. (Ed.), Manual del Maestro Especialista en Educación Física. (, p. 137-172). Madrid: Pila Teleña. Catàleg
 • Contreras, O., De la Torre, E. i R. Velázquez (2001). Iniciación deportiva. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Currículum. Educació Primària (1994). Generalitat de Catalunya. Catàleg
 • Devís Devís, José, Peiró Velert, Carmen (1997). Nuevas perspectivas curriculares en educación física : la salud y los juegos modificados (2ª ed.). Barcelona: INDE. Catàleg
 • Giménez Fuentes-Guerra, F.J. (1999). Fundamentos básicos de la inciación deportiva en la escuela. Sevilla: Wanceulen. Catàleg
 • Giménez Fuentes-Guerra, Francisco Javier (2003). El Deporte en el marco de la educación física. [Sevilla]: Wanceulen. Catàleg
 • Hernández Moreno, J. (Dir.) (2000). La iniciación a los deportes desde su estructura y dinámica. Barcelona: INDE. Catàleg
 • González, J (2004). El deporte escolar en Cataluña. Dins Fraile, A. (Ed.), El deporte escolar en el S.XXI: análisis y debate desde una perspectiva europea (, p. 153-170). Barcelona: Graó. Catàleg
 • Lasierra, Gerard, Lavega Burgués, Pere (DL 1997). 1015 juegos y formas jugadas de iniciación a los deportes deequipo (2ª ed.). Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • Le Boulch, Jean (1991). El Deporte educativo : psicocinética y aprendizaje motor. Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Oliveira, José, Graça, Amândio (DL 1997). La Enseñanza de los juegos deportivos. Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • Personne, J (2005). El deporte para el niño. Sin récords ni medallas. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Riera, J. (2005). Habilidades en el deporte. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Ruiz, F. et al. (2001). Nuevas tendencias metodológicas. La iniciación deportiva basada en los deportes. Madrid: Gymnos. Catàleg
 • Seners, Patrick (2001). Didáctica del atletismo. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Target, Christian, Cathelineau, Jacques (2002). Cómo se enseñan los deportes. Barcelona: INDE. Catàleg
 • Tándem. Didáctica de la Educación Física.. Graó. Catàleg
 • Apunts. Educació Física i Esport. Inef Catalunya. Catàleg
 • Journal of Teaching in Physical Education. Human Kinetics. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració de propostes pràctiques. Proposta ajustada als requeriments del currículum de primària i a la realitat escolar.
Argumentació i reflexió al voltant de la proposta.
Prova escrita de continguts teòrics i pràctics. Respondre adequadament i de forma coherent amb el contingut de l'assignatura una prova de coneixements teòrics i pràctics,
Treball en petit grup en el desenvolupament de diferents continguts teòrics i pràctics. Desenvolupament d'una breu seqüència pràctica coherent amb els continguts exposats en l'assignatura.

Qualificació

Per aprovar l'assignatura és obligatori:

- superar una prova de continguts,
- presentar en el plaç establert i aprovar les propostes pràctiques sol.licitades.

Observacions

L’assistència a les classes pràctiques implicarà haver realitzat les activitats pràctiques que es puguin haver demanat amb anterioritat.

Assignatures recomanades

 • Aprenentatge i desenvolupament motor
 • El joc a l'educació física
 • Teoria i pràctica del condicionament físic