Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2006
Descripció:
Aproximació al fenomen artístic. L'expressió plàstica. El món creatiu i expressiu del nen. Continguts, recursos didàctics i materials per a l'educació artística.
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAN RAMON VALLES VILLANUEVA

Altres Competències

  • .Construir un coneixement global de les arts visuals, i conèixer els referents artístics visuals de la cultura pròpia.
  • ·Conèixer i desenvolupar mètodes de pluralitat estètica, sensibilització i creació per a l’apreciació de tots els llenguatges artístics i la comprensió del fet artístic.
  • .Conèixer l´actual concepció del desenvolupament curricular a l´àrea artística, referents i implicacions.
  • ·Relacionar les arts amb els eixos transversals: multiculturalitat, ambient, pau, no discriminació…, i obrir el camí de la interdisciplinarietat.
  • ·Propiciar un treball artístic on la música i les arts visuals-plàstiques juguin un paper globalitzador en l'educació de l'infant.
  • ·Ajudar a prendre consciència del que suposa planificar la tasca docent i facilitar els elements per fer una reflexió del procés d´ensenyament-aprenentage de les arts adequat a cada situació.
  • ·Tenir criteri per elaborar i valorar materials curriculars d´Educació Artística i Estètica apropiats a les necessitats del grup classe.

Continguts

1. 1.- Conceptes introductoris: Educació Artística i Educació Estètica.

2. L'objecte d´estudi: anàlisi del fet artístic i els elements que el componen.

3. Relacions interdisciplinars.

4. Fonaments i breu síntesi històrica de l´Educació Artística.

5. Què entenem per Didàctica de les Arts?

6. 2.- Les bases del currículum i les relacions amb els contextos de desenvolupament.

7. Els àmbits d´Educació Musical, Visual i Plàstica, dins l´àrea artística de la Reforma Educativa.

8. El currículum de l´àrea artística a les etapes d´Educació Infantil i Primaria.

9. Les estratègies metodològiques i l´atenció a la diversitat.

10. 3.- Cultures, art i desenvolupament humà.

11. Diferents teories sobre el desenvolupament en relació als infants i les arts.

12. 4.- Mitjans i recursos per a l´ensenyament.

13. Metodologies d´anàlisi visual a partir de l´observació directa i indirecta.

14. Les tècniques artístiques bidimensionals i tridimensionals: procediments pictòrics, escultòrics, i de reproducció de la imatge.

15. Noves tecnologies en l'educació les arts Visuals.

16. Apreciació estètica, conservació i crítica: les actituds en Educació Artística

17. Reflexions sobre els diferents contextos de l'educació i els materials didàctics existents.

18. 5.- L'avaluació, la investigació, i llurs relacions en educació artística.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

  • Alvarez Rodríguez, D (2003). Didáctica de la educación artística para primaria. Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
  • Eisner, Elliot W (1995). Educar la visión artística. Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
  • Wilson, Brent, Hurwitz, Al, Wilson, Marjorie (cop. 2004). La Enseñanza del dibujo a partir del arte. Barcelona, etc: Paidós. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

Mètodes docents:
· Les classes seran teòriques i pràctiques amb material àudio-visual.
· Cal dir que de bon principi el curs s´iniciarà amb unes lectures prèvies obligatòries per poder establir una terminologia bàsica i uns conceptes de punt de partida.
· S'afavorirà el debat sobretot amb referents de diverses experiències com les pràctiques dels estudiants a l´escola, les visites a centres educatius o culturals, les revisions de material didàctic publicat, les conferències de diferents experts en el camp...
· Seguiment a les tutories dels treballs proposats.
· Les pràctiques ténen caràcter obligatori.


Tipus d'exàmens:
S´aplicarà l'avaluació diagnòstica, formativa i sumativa, que es desenvoluparà de la
manera següent:
- Una prova d'avaluació diagnòstica a principi de curs.
- Per a l'avaluació de l'assignatura es tindrà en compte, a més de la resta de criteris, l'assistència i participació a les classes teòriques i pràctiques.
- La revisió conjunta del treballs i pràctiques proposats.
- Hi haurà una prova final.

Aclariments:
- Els alumnes sabran els criteris de valoració de l´examen i dels treballs.