Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2006
Descripció:
– Conscienciar el futur mestre de la importància de la música en el desenvolupament global de la persona. – Possibilitar-los la comprensió que els coneixements teòrics que fonamenten la didàctica de l’expressió musical li permeten configurar-se com a disciplina científica.
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
RITA FERRER MIQUEL

Altres Competències

 • - Assolir i desenvolupar coneixements sobre: La naturalesa de la música i els seu valor formatiu en el desenvolupament del individu; Els principis metodològics per la programació de la mateixa; Els recursos disponibles per aconseguir aquests objectius; Ensenyar-li a utilitzar tècniques i recursos d’ensenyament-aprenentatge que permetin el desenvolupament musical dels seus alumnes, evitin la rutina i realitzi classes estimulants; Afavorir la capacitat de confeccionar els seus propis materials didàctics; Fomentar la capacitat d’avaluació crítica d’experiències educatives i de la seva pròpia amb el coneixement assolit. - Capacitar-lo en tècniques senzilles de recerca dels problemes que es puguin plantejar a l’aula. - Estimular el treball en equip i la col·laboració mitjançà el diàleg. - Ensenyar-li a autoavaluar-se i a reflexionar sobre la seva acció i els resultats a la classe.

Continguts

1. - Fonaments epistemològics de la didàctica de l’expressió musical L’educació musical en la formació integral de l’individu. Funció educativa. Principis i finalitats - Característiques i desenvolupament psicofísic dels alumnes d’educació infantil en relació amb l’educació musical - La música en el currículum d’educació infantil. Objectius generals de cicle (0-3 / 3-6). Objectius terminals - La cançó i veu. - L’educació de l’oïda - La lectura i escriptura musicals. - La música i el moviment - L’audició. - Les metodologies actives per a l’ensenyament de la música. Precursors - Característiques pròpies de la programació de l’àrea de música. Components curriculars i programació. L’activitat d’aprenentatge com a motor de la programació - Els llibres de text de música: revisió i anàlisi Educació Infantil i primer cicle de E. P. - L’avaluació: característiques.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 0 0
Total 0 0 0

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

  Qualificació

  - Les sessions de tutoria, la participació en els debats, les actuacions individuals i/o en grup, els treballs col·lectius, les entrevistes
  - Els informes, els treballs, les activitats pràctiques, les proves avaluatives, les proves escrites individuals sobre els aspectes temàtics treballats en l’assignatura. Els treballs voluntaris individuals o en equip, prèviament consultats amb el professor.
  - L’assimilació o comentari de lectures, els apunts, mapes conceptuals de reflexió personal.
  - L’ordenació i recopilació del contingut teòric de les classes: l’arxivador; El contingut pràctic que es porti a terme en l’assignatura; L’ampliació de coneixements que l’estudiant realitzi; La reflexió sobre les anteriors; Els material didàctics, repertori, articles; Els fulls d’autoavaluació; La participació en el Fòrum de l’assignatura ,etc.