Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2006
Descripció:
La funció directiva a les organitzacions. El model de direcció participatiu de la LODE i la LOPEGCD. Models de direcció LOCE i LOE. Autonomia de centre. Funcions de l'equip directiu. Competències i tasques directives. Estils de direcció. El projecte de direcció. Les TIC i els sistemes d'informació al servei de la gestió del centre. Internet i el centre "virtual" com a extensió dels serveis a la comunitat. Xarxes de centres i centres en xarxa.
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP LLUIS TEJEDA MARTINEZ

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dc 17:30-19:30 informàtica
Pràctiques d'aula informàtica1 dj 17:30-19 03

Altres Competències

  • ( SUBTÍTOL de l'assignatura: INTERNET EN L'ORGANITZACIÓ ) Descobrir INTERNET com a element organitzatiu en la direcció i gestió de l'escola. Conèixer el funcionament de la vida interna dels Centres Treballar i valorar les característiques de l’acció de dirigir. Analitzar els canvis que es produeixen a les escoles, d'acord amb la Legislació Educativa i altres canvis socials. Conèixer les relacions que s'estableixen entre els diferents sectors que conformen el Centre Educatiu. Conèixer els recursos tecnològics per a la organització i gestió del Centre i els canvis que propicien.
  • Descobrir els elements tecnològics que faciliten l'emergència del concepte de xarxes escolar i de centres virtuals.

Continguts

1. BLOC I

2. Tema 1

3. Concepte de Direcció. Justificació; Marc Legal; Anàlisis de la normativa reguladora vigent.

4. Pràctica: Anàlisis de diferents models de Direcció

5. Tema 2

6. L’Equip de Direcció i la vida organitzativa d’un centre.

7. Funcionament i Documents que regulen la vida del Centre.

8. La direcció com a líder i dinamitzadora, en la preparació, valoració i correcció d’aquests documents.

9. Pràctica. Anàlisis d’un cas

10. BLOC II

11. Tema 3

12. L’Equip de Direcció i Estructura Organitzativa del Centre d’acord amb la LODE, LOGSE, LOPEG, LOCE i LOE.

13. Òrgans Unipersonals de govern:

14. - L’Equip Directiu. El Director. El Cap d’Estudis. El Secretari.

15. - Coordinadors de Cicle.

16. - Pràctica.

17. Òrgans Col.legiats de govern:

18. - El Consell Escolar. Composició i Competències. Funcionament.

19. - Comissions específiques del Consell Escolar

20. - Pràctica: Anàlisis d’un cas

21. Tema 4

22. L’Equip de Direcció com a presidència del Claustre de Professors:

23. - Composició i competències

24. - Funcionament

25. Pràctica: Anàlisis d’un cas

26. Tema 6

27. L’Equip de Direcció com a dinamitzador de l’equip de Coordinadors:

28. - Composició i competències

29. - Funcionament

30. - Equips de Cicle: Funcionament.

31. Pràctica: Anàlisi d’un cas

32. Tema 7

33. Llei orgànica 2/2006 d'Educació, de 3 de maig. (LOE)

34. Desenvolupament: Organització i direcció dels centres docents públics:

35. - Canvis estructurals. Canvis en la gestió escolar

36. - Pràctica: Anàlisis d’alguns dels articles de la LOE: canvis que afectaran en l’organització i direcció dels centres públics. Contrast entre la nova Llei i l’actual model de Direcció

37. BLOC III

38. Tema 8

39. La participació en el Centre. Fonaments. Nivells de participació. Participació dels diferents sectors que formen la Comunitat Educativa. Estructura i Canals de participació.

40. Pràctica: Anàlisis d’un cas: participació sector pares. Participació sector alumnes.

41. Tema 9

42. Gestió de la Comunicació en el Centre. Xarxes i espais de comunicació. Reunions: tipus de reunions. Fases. Presa de decisions.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

Mètodes docents:

- Els crèdits teòrics i pràctics es realitzaran de manera presencial a l’aula habitual i a l’aula d’informàtica i de manera no presencial via internet. Es crearan fòrums de discussió dins l'espai virtual de l'assignatura.

- Es potenciarà el treball en equip i s’organitzarà l’assignatura a partir de grups de treball col·laboratiu, tot fomentant el debat entorn dels temes proposats.

- La metodologia de treball serà teòrico-pràctica: presentació i exposició del tema a treballar, realització d'una pràctica i/o anàlisi d'un cas. Posta en comú del treball pràctic i elaboració de conclusions via internet.

- A l’inici del curs es proposarà el treball que servirà de referent per contextualitzar els continguts treballats a classe.

Tipus d'avaluacions:

- Els continguts teòrics s’avaluaran amb el treball realitzat durant el semestre tant a l'aula com a la xarxa.

- Els crèdits pràctics, que es realitzaran a l’aula d’informàtica, s’avaluaran en el marc del treball de curs i amb la presentació d'exercicis pràctics proposats a través de la xarxa i de l'espai colaboratiu.

- En la presentació del treball es demanarà l’ús de suport informàtic.

- Donada la metodologia de treball teòrico-pràctic a la classe, es valorarà l’assistència i participació en el dia a dia i el seguiment continuat del treball de grup.

- Presentació d'un dossier del treball realitzat a l'assignatura.

Observacions

Prerequisits:

Coneixements informàtics a nivell d'usuari.