Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2005
Descripció:
Anàlisi fonètic. Transcripció. Pronúncia.
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MANUEL LOPEZ CRUELLS

Altres Competències

 • CURS ACADÈMIC 2005/2006 GENERAL OBJECTIVES: At the end of the course students will need to be able to: - Discriminate, understand and make the sound contrasts -segmental and supra-segmental - of the English Language. - Improve the pronunciation of the English Language. - Become familiar with all the symbols of the phonetic alphabet. - A good command of phonetic transcription will be required as well.
 • 1- COMPETÈNCIES
 • 1.1 INSTRUMENTALS
 • refereixen a les habilitats cognitives, a capacitats metodològiques, a destreses tecnològiques, a capacitats actitudinals i a destreses lingüístiques.
 • 1.2 ACTITUDINALS i/o INTERPERSONALS
 • refereixen a les competències per dur a terme tasques col.laboraives i de compromis amb el treball.
 • 1.3 SISTÈMIQUES
 • refereixen a la integració de capacitats cognitives, de destreses pràctiques i de disposicions.
 • 2 ALTRES COMPETÈNCIES
 • 2.1 Competències instrumentals:
 • 2.1.1 Habilitats cognitives:
 • - Comprendre la llengua oral en els diferents registres (formal i informal), varietats (RP, GA) a nivell d’Advanced. - Estimular l’expresió oral de la llengua anglesa a nivell avançat - Conèixer la fonologia de la llengua anglesa. - Interpretar i analitzar textos orals. - Adquirir un coneixement profund del sistema fonèmic de la llengua anglesa. - Adquirir un domini de l’accentuació, el ritme i l’entonació de la llengua anglesa. - Adquirir una expressió fluïda i precisa en la llengua anglesa. - Estimular l’entrenament auditiu “ear training”.
 • 2.1.2 Capacitats metodològiques i/o procedimentals:
 • - Utilitzar recursos bibliogràfics, diccionaris, etc. - Sistematitzar informació rebuda en llengua anglesa. - Resumir informació rebuda en llengua anglesa. - Utilitzar la llengua anglesa com a instrument de comunicació. - Organitzar idees en llengua anglesa. - Saber transcriure fonològicament paraules i textos presentats oralment o per escrit.
 • 2.1.3 Capacitats tecnològiques:
 • - Utilitzar l’nternet i les noves tecnologies per fer cerques d’informació. - Utilitzar processadors de textos per presentar treballs. - Utilitzar el correu electrònic i el campus virtuals per a la comunicació entre alumnes i alumne i profesor. - Utilitzar l’aula d’autoaprenentatge per fer exercicis autònoms i en grup. - Dominar la terminologia fonètica - Utilitzar la bibliografia. - Utilitzar la biblioteca. - Utilitzar les tutories.
 • 2.1.4 Capacitats fonètiques:
 • - Perfeccionar la comprensió auditiva en la llengua anglesa a nivell d’Advanced. - Perfeccionar l’expressió oral en la llengua anglesa a nivell d’Advanced. - Saber fer una anàlisi segmental i suprasegmental de la llengua anglesa. - Ser conscient de les variacions que pateixen els sons dins de la cadena parlada. - Saber detectar els propis errors de pronunciació i ser capaç de corregir-los. - Millorar la comunicació amb parlants nadius i no nadius.
 • 2.2 Competències actitudinals:
 • 2.2.1 Competències interpersonals col•laboratives:
 • - Manejar les estratègies comunicatives en diversos contextos: classe, grups, tutories etc. en llengua anglesa. - Manejar les estratègies comunicatives a través del discurs parlat i escrit en els mitjans virtuals i no virtuals del seu entorn en llengua anglesa. - Realitzar tasques i treballs en grup. - Organitzar el treball en grup. - Compartir informació. - Col•laborar amb els companys
 • 2.2.1 Competències interpersonals de compromís amb el treball:
 • - Complir amb les obligacions. - Acabar els treballs exercicis i tasques en els terminis establerts. - Assumir responsabilitats. - Millorar l’esforç individual. - Aconseguir una implicació personal, activa i crítica en el procés d’aprenentatge.
 • 2.3 Competències sistèmiques:
 • - Treballar en grups o en equips per fer tasques que fomentin l’ús de les competències fonètiques i comunicatives. - Participar en activitats: correccions d’exercicis, debats, discussions etc. - Fer transcripcions fonèmiques. - Fer presentacions orals demostrant fluïdesa i bona pronunciació. - Aconseguir un major grau d’autonomia i confiança en l’expressió oral en llengua anglesa.

Continguts

1. CONTENTS:

2. 1) Articulatory phonetics

3. - the vocal organs.

4. - places of articulation.

5. - manners of articulation.

6. - the articulation of vowel and consonant sounds. Ear training.

7. 2) Phonology and phonetic transcription

8. - the transcription of vowels.

9. - the transcription of consonants.

10. - phonetic transcription. Ear training.

11. 3) English words and sentences in connected speech

12. - strong and weak forms.

13. - stressed and non-stressed syllables.

14. - rhythm units.

15. - intonation: the falling tune, the rising tune, the falling-rising tune. Ear training.

16. - link-up.

17. - contractions.

18. - clusters.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 30 30
Anàlisi / estudi de casos 0,15 0 0,15
Cerca i anàlisi d'informació 0 15 15
Debat 0,5 0 0,5
Lectura / comentari de textos 0 8 8
Prova d'avaluació 2,5 0 2,5
Resolució d'exercicis 14,5 20,5 35
Sessió expositiva 10,75 6,5 17,25
Sessió pràctica 18,75 18,85 37,6
Tutories de grup 4 0 4
Total 51,15 98,85 150

Bibliografia

 • Baker, Ann (1981). Ship or Sheep?, : an intermediate pronunciation course (2nd ed). Cambridge [etc.]: University Press. Catàleg
 • Baker, Ann (1982). Introducing English pronunciation, : a teacher's guide to Tree or three? and Ship or Sheep?. Cambridge [etc.]: University Press. Catàleg
 • Bowen, Tim, Marks, Jonathan (1992). The Pronunciation book : student-centred activities for pronunciation work. Harlow: Longman. Catàleg
 • Brazil, David (1994). Pronunciation for advanced learners of English. Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Bradford, Barbara (1988). Intonation in context, : intonation practice for upper-intermediate and advanced learners of english. Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • García Lecumberri, M.Luisa, Maidment, John A (2000). English transcription course. London: Arnold. Catàleg
 • Hancock, Mark (2003). English pronunciation in use. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Monroy Casas, Rafael (1980). La Pronunciación del inglés RP para hablantes de español, : teoría. Madrid: Paraninfo. Catàleg
 • Roach, Peter (1991). English phonetics and phonology, : a practical course (2nd ed). Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Rogerson, Pamela, Gilbert, Judy B (1990). Speaking clearly, : pronunciation and listening comprehension for learners of english: teacher's book. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Wells, J.C (1990). Longman pronunciation dictionary. London: Longman. Catàleg
 • Hancock, Mark (1995). Pronunciation games. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Kenworthy, Joanne (1987). Teaching English pronunciation. London [etc.]: Longman. Catàleg
 • Oxford learner's packet dictionary. New edition (2000). OUP.
 • Phonetics on-line course. Recuperat , a http://www.celt.stir.ac.uk/staff/HIGDOX/STEPHEN/PHONO/PHONOLG.HTM
 • Examples of transcription readings. Recuperat , a http://fced.udg.edu/assignatures/phonetics/transread.htm
 • Vowels and consonants. Recuperat , a http://fced.udg.edu/assignatures/phonetics/vowecons.htm
 • Examples of English accents around the world. Recuperat , a http://fced.udg.edu/assignatures/phonetics/englacc.htm

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Correcció de transcripcions sobre vocals, els sons /i/ /e/ i classificació de les vocals angleses. Forma part de la nota d'avaluació continuada de participació a classe.
Correcció de transcripcions de sons vocàlics i diftongs Forma part de la nota d'avaluació continuada. 10% de la nota final
Correcció de transcripcions de paraules i frases. Forma part de l'avaluació continuada.
Correcció de transcripcions de paraules i frases. Forma part de l'avaluació continuada.
Correcció de transcripcions de paraules i frases Forma part de la nota d'avaluació continuada.
Correcció de transcripcions de paraules i frases. Forma part de l'avaluació continuada.
Correcció de transcripcions de paraules i frases. Forma part de l'avaluació continuada.
Correcció de transcripcions de paraules i frases. Forma part de l'avaluació continuada.
Correcció de transcripcions de paraules i frases. Forma part de l'avaluació continuada
Correcció de transcripcions de paraules i frases Forma part de la nota d'avaluació continuada 5%.
Correcció de transcripcions de paraules i frases, plural words i verb to be. Transcriptions from "English transcriptiion course" about stress, rhythm and weak forms. Forma part de l'avaluació continuada 5%.
Correcció de transcripcions de paraules i frases. Forma part de l'avaluació continuada 5%
Correcció de transcripcions de paraules i frases. Past tenses and transcriptions from "English transcriptiion course" about Sandhi "r" Forma part de l'avaluació continuada 5%
Correcció de transcripcions de paraules i frases. Syllabic consonats Forma part de l'avaluació continuada 5%
Correcció de transcripcions de paraules i frases. Exercicis de sentence stress.Transcriptions from "English transcriptiion course" about consonant syllabicity Forma part de l'avaluació continuada 5%
Correcció de transcripcions de paraules i frases. correcció de classificaciío de consonants. Transcriptions from "English transcriptiion course" about Elision. Forma part del 5% de la nota d'avaluació continuada.
Correcció de transcripcions de paraules i frases i classroom vocabulary. Forma part del 5% de la nota d'avaluació continuada.
Correcció de transcripcions de paraules i frases. Sentence stress practice correction. Transcriptions from "English transcriptiion course" about assimilation. Forma part del 5% de la nota d'avaluació continuada.
Correcció de transcripcions de paraules i frases del llibre Fletcher, C. (1990) Longman pronunciation dictionary study guide. Longman. forma part del 5% de la nota d'avaluació continuada.
Correcció de transcripcions d'un texte del llibre Fletcher, C. (1990) Longman pronunciation dictionary study guide. Longman Forma part del 5% de la nota d'avaluació continuada.

Qualificació

Mètodes docents:
PRACTICAL ACTIVITES OF THE SUBJECT:
Practical credits will be combined with theory in most cases.
There will be a mixture of reading, writing, transcription, ear training and other type of activities
Self-access room practice.

METHODOLOGY:
A combination of theory, ear training and practical exercises combined with phonetic transcriptions.
There will be individual, pair and group work.

Tipus d'exàmens:
ASSESSMENT:
Phonetic transcriptions and ear training exercises done in class. 10%
1 written exam. 90% The final exam will contain the following parts:-phonetics theory, -intonation, -sound classification, -practical exercises, -isolated words and text transcription, -sound discrimination, -transcription reading.


Observacions

It is recommended to use the self-access room for extra ear-training practice.