Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2005
Descripció:
La funció directiva a les organitzacions. El model de direcció participatiu de la LODE i la LOPEGCD. L'equip directiu. Funcions dels directrius d'un CEIP. Competències i tasques directives. Estils de direcció. El projecte de direcció: elaboració i implementació Internet en la gestió i organització. Ús de les TIC com a eina organitzativa.
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA IMMACULADA MARQUES CLOTAS  / JOSEP LLUIS TEJEDA MARTINEZ

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dc 17:30-19:30
Pràctiques d'aula informàtica1 dj 17:30-19

Altres Competències

 • ( SUBTÍTOL de l'assignatura: INTERNET EN L'ORGANITZACIÓ ) Descobrir INTERNET com a element organitzatiu en la direcció i gestió de l'escola. Conèixer el funcionament de la vida interna dels Centres Treballar i valorar les característiques de l’acció de dirigir. Analitzar els canvis que es produeixen a les escoles, d'acord amb la Legislació Educativa i altres canvis socials. Conèixer les relacions que s'estableixen entre els diferents sectors que conformen el Centre Educatiu. Conèixer els recursos tecnològics per a la organització i gestió del Centre i els canvis que propicien.

Continguts

1. BLOC I

2. Tema 1

3. Concepte de Direcció. Justificació; Marc Legal; Anàlisis de la normativa reguladora vigent.

4. Pràctica: Anàlisis de diferents models de Direcció

5. Tema 2

6. L’Equip de Direcció i la vida organitzativa d’un centre.

7. Funcionament i Documents que regulen la vida del Centre.

8. La direcció com a líder i dinamitzadora, en la preparació, valoració i correcció d’aquests documents.

9. Pràctica. Anàlisis d’un cas

10. BLOC II

11. Tema 3

12. L’Equip de Direcció i Estructura Organitzativa del Centre d’acord amb la LODE LOGSE i LOPAG

13. Òrgans Unipersonals de govern:

14. - L’Equip Directiu. El Director. El Cap d’Estudis. El Secretari.

15. - Coordinadors de Cicle.

16. - Pràctica.

17. Òrgans Col.legiats de govern:

18. - El Consell Escolar. Composició i Competències. Funcionament.

19. - Comissions específiques del Consell Escolar

20. - Pràctica: Anàlisis d’un cas

21. Tema 4

22. L’Equip de Direcció com a presidència del Claustre de Professors:

23. - Composició i competències

24. - Funcionament

25. Pràctica: Anàlisis d’un cas

26. Tema 6

27. L’Equip de Direcció com a dinamitzador de l’equip de Coordinadors:

28. - Composició i competències

29. - Funcionament

30. - Equips de Cicle: Funcionament.

31. Pràctica: Anàlisi d’un cas

32. Tema 7

33. Llei de qualitat de l’ensenyament/ LOCE, BOE,24 de desmbre de 2002/.

34. Desenvolupament: Organització i direcció dels centres docents públics:

35. - canvis estructurals. Canvis en la gestió escolar

36. - Pràctica: Anàlisis d’alguns dels articles de la LOCE: canvis que afectaran en l’organització i direcció dels centres públics. Contrast entre la nova Llei i l’actual model de Direcció

37. BLOC III

38. Tema 8

39. La participació en el Centre. Fonaments. Nivells de participació. Participació dels diferents sectors que formen la Comunitat Educativa. Estructura i Canals de participació.

40. Pràctica: Anàlisis d’un cas: participació sector pares. Participació sector alumnes.

41. Tema 9

42. Gestió de la Comunicació en el Centre. Xarxes i espais de comunicació. Reunions: tipus de reunions. Fases. Presa de decisions.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

  Qualificació

  Mètodes docents:

  Els crèdits teòrics i pràctics es realitzaran de manera presencial a l’aula habitual i a l’aula d’informàtica i de manera no presencial via internet.

  Es potenciarà el treball en equip i s’organitzarà l’assignatura a partir de grups de treball col·laboratiu, tot fomentant el debat entorn dels temes proposats.

  La metodologia de treball serà teòrico-pràctica: presentació i exposició del tema a treballar, realització d'una pràctica i/o anàlisi d'un cas. Posta en comú del treball pràctic i elaboració de conclusions via internet.

  A l’inici del curs es proposarà el treball que servirà de referent per contextualitzar els continguts treballats a classe.

  Tipus d'exàmens:


  Els continguts teòrics s’avaluaran amb el treball realitzat durant el semestre tant a l'aula com a la xarxa.

  Els crèdits pràctics, que es realitzaran a l’aula d’informàtica, s’avaluaran en el marc del treball de curs i amb la presentació d'exercicis pràctics proposats a través de la xarxa i de l'espai colaboratiu.

  En la presentació del treball es demanarà l’ús de suport informàtic.

  Donada la metodologia de treball teòrico-pràctic a la classe, es valorarà l’assistència i participació en el dia a dia i el seguiment continuat del treball de grup.

  Presentació d'un dossier del treball realitzat a l'assignatura.

  Observacions

  Prerequisits:

  Coneixements informàtics a nivell d'usuari.