Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2005
Descripció:
Marc conceptual i principis de l'ensenyament i l'aprenentatge d'estratègies des del currículum
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LLUÍS ESPUNYA I DANÉS

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dl 19-20:30 56
Pràctiques d'aula1 dt 19-21 56

Altres Competències

 • Saber de què parlem quan ens referim a les estratègies d'aprenentatge.
 • Prendre consciència de la importància que tenen per l'aprenentatge.
 • Poder identificar el caràcter de transversalitat que tenen.
 • Reflexionar sobre com convindria treballar-les a l'aula i fer-ne propostes concretes.

Continguts

1. Què són les estratègies d 'aprenentatge.

2. Per què i quan convé ensenyar-les

3. Com s'han d'ensenyar

4. El professorat estratègic. Característiques de la seva actuació docent.

5. Una seqüència metodològica per a l'ensenyament de les estratègies d'aprenentatge:

6. Presentació de l'estratègia: la instrucció directa, el modelatge metacognitiu.

7. Pràctica guiada en diferents contextos: la interrogació metacognitiva, els grups cooperatius.

8. Pràctica independent de l'ús estratègic: l'ensenyament recíproc.

9. L'avaluació de les estratègies d'aprenentatge.

10. Les unitats didàctiques i les estratègies d'aprenentatge.

11. Integració en el currículum del centre educatiu.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 20 4 24
Elaboració individual de treballs 4 20 24
Exposició dels estudiants 2 2 4
Lectura / comentari de textos 10 20 30
Sessió expositiva 12 6 18
Total 48 52 100

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Lectura i comentari de textos.
  De cada lectura s'haurà de fer obligatòriament un treball de síntesi per escrit. Es valoraran especialment les reflexions personals que el text pugui suggerir i que aquestes siguin ben argumentades i pertinents en relació a l'assignatura.
  Elaboració de propostes didàctiques.
  Que siguin exemplificacions del treball teòric realitzat.
  Que siguin aplicables a l'aula (temporització adequada, objectius clars, criteris d'avaluació ben definits) .
  Exposició a classe per part de l'alumnat de les propostes didàctiques elaborades. Exposició ben preparada i ordenada.
  Idees ben desenvolupades i argumentades.
  Que la proposta didàctica estigui ben relacionada amb la teoria de l'assignatura.
  Es valorarà especialment si l'activitat s'ha pogut dur a la pràctica.

  Qualificació

  Tipus d'avaluació:
  Es portarà a terme a través de l'anàlisi del procés d'aprenentatge en els següents moments:
  a) Avaluació inicial: en iniciar cada tema, el professor i els estudiants analitzaran conjuntament els coneixements previs que serviran de base als continguts que es treballaran.
  b) Avaluació formativa: durant les sessions de classe el professor oferirà als estudiants instruments per a l'autoavaluació. Aquestes autoavaluacions s'analitzaran conjuntament a l'aula de manera que permetin al professor i als estudiants conèixer i millorar el procés d'aprenentatge que es va produïnt. A banda, els estudiants hauran de presentar propostes didàctiques que mostrin en la pràctica els coneixements teòrics adquirits.
  c) Avaluació sumativa: serà el resultat final de les aportacions que l'alumnat haurà realitzat al llarg de l'assignatura.
  * També es valorarà l'assistència a classe i la participació activa en cadascuna de les sessions.