Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2005
Descripció:
Coneixement científic, ciència i investigació educativa. El procés general de la recerca educativa des de plantejaments quantitatius i qualitatius. Criteris de qualitat de la investigació educativa. Procediments bàsics d'anàlisis estadística aplicada a la investigació educativa.
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MONTSERRAT TESOURO CID

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dl-dc 20-21:30 33
Pràctiques d'aula1 dl-dc 20-21:30 33

Altres Competències

 • Entendre els conceptes estadístics fonamentals. Comprendre les tècniques de l'estadística descriptiva i inferencial. Aplicar les tècniques estadístiques adients per a la resolució de problemes d'investigació educativa. Analitzar i interpretar els resultats derivats de l'aplicació de les tècniques estadístiques corresponents. Aprendre a utilitzar l'ordinador com a tècnica auxiliar de càlcul i conèixer el programa EXCEL per l'anàlisi estadística de dades.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ - L’estadística i la investigació. - Conceptualització bàsica: estadística descriptiva, estadística inferencial, població, mostra, cas, variable... - Estudi de les variables i classificació de les mateixes. 2. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA - Organització de les dades: les freqüències (distribucions de freqüències simples, distribucions de freqüències acumulades i distribucions de freqüències agrupades). - Representació gràfica de les dades. - Percentatges - Mesures de tendència central: mitjana, mediana i moda. - Mesures de dispersió: amplitud i desviació típica. - Formes de distribució de freqüències: curtosi i asimetria. 3. LA DISTRIBUCIÓ NORMAL I PUNTUACIONS TÍPIQUES. - La distribució normal. - Les puntuacions típiques. - Taula de percentatge de l’àrea en la corba normal entre la mitjana i el valor z. 4. ESTADÍSTICA INFERENCIAL. - Introducció a l’estadística inferencial. - Relació i correlació de variables. - Coeficient de correlació de Pearson. - Comparació de mitjanes. Proves t de student per mostres independents i t de student per mostres dependents.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 0 0 0
Resolució d'exercicis 0 0 0
Total 0 0 0

Bibliografia

 • Arnal Agustín, Justo (DL 1997). Metodologies de la investigació educativa. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Arnal, Justo, Rincón, Delio del, Latorre, Antoni (1992). Investigación educativa, : fundamentos y metodologías. Barcelona: Labor. Catàleg
 • Ballesteros, LL. (2001). Bases Metodològicas de la Investigación Educativa. Palma: SErvei de Publicacions i Intercanvi Científic.
 • Bartolomé Pina, M. (2000). Cap a on va la Inverstigació Educativa. Barcelona: Dulac.
 • Bisquerra Alzina, Rafael (1998). Métodos de investigación educativa, : guía práctica. Barcelona: CEAC. Catàleg
 • Buendía Eisman, Leonor, Colás Bravo, Mª Pilar, Hernández Pina, Fuensanta (1998). Métodos de investigación en psicopedagogía. Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Calvo, F. (1987). Estadística aplicada con el planteamiento y solución de 450 problemas. Bilbao: Deusto.
 • Gambara, Hilda (1998). Diseño de investigaciones, : cuaderno de prácticas (2ª ed). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Latorre Beltrán, Antonio, Rincón Igea, Delio del, Arnal Agustín, Justo (1996). Bases metodológicas de la investigación educativa. Barcelona: Hurtado Mompeó. Catàleg
 • McMillan, James H, Schumacher, Sally (cop. 2005). Investigación educativa, : una introducción conceptual (5ª ed). Madrid [etc.]: Pearson. Catàleg
 • Welkowitz, Joan, Cohen, Jacob, Ewen, Robert B (1986). Estadística aplicada a las ciencias de la educación. Madrid: Santillana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques d’EXCEL a l’aula d’informàtica.
Resolució del dossier d’exercicis de pràctiques d’EXCEL.

Prova final escrita en acabar-se el quadrimestre sobre el contingut del programa de l’assignatura

Qualificació

Es tracta d’una assignatura que correspon al primer quadrimestre i per avaluar-la en tindran en compte els següents aspectes:
- L’assistència i participació a les classes on la professora realitzarà l’exposició oral del programa de l’assignatura.
- Assistència a les classes practiques d’EXCEL per l’anàlisi estadística de les dades i resolució dels exercicis pràctics que es proposaran.

Per aprovar l’assignatura s’han d’aprovar independentment 2 coses:
- Una prova final escrita al final del quadrimestre sobre el contingut del programa de l’assignatura. El resultat d’aquesta prova suposarà el 70% de l’avaluació total de l’assignatura.
- Assistència a les pràctiques d'EXCEL i presentació d’exercicis estadístics pràctics que es proposaran en les diferents sessions de treball amb el programa EXCEL (30% de la nota). Aquests exercicis es presentaran impresos i degudament resolts i comentats.

Observacions

Per les sessions que es realitzaran amb l’EXCEL a l’aula d’informàtica es recomana portar algun suport magnètic per gravar els exercicis.