Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2005
Descripció:
Factors i processos bàsics de l’aprenentatge escolar. Continguts i processos de l’aprenentatge. Aprenentatge escolar i relacions interpersonals. Teoria i models explicatius del desenvolupament. Desenvolupament cognitiu, desenvolupament i adquisició del llenguatge, desenvolupament social, físic, motor i afectivo-emocional. Coneixement de la pràctica des de l’escola.
Crèdits:
9
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup C

Durada:
Anual
Professorat:
ARIADNA LLEONART SITJAR  / ESTER RAFEL CUFI

Altres Competències

 • 1- Valorar les aportacions del coneixement psicològic en la formació de mestres com a component necessari en l'anàlisi i interpretació dels processos educatius. 2- Conèixer i comprendre els trets fonamentals dels desenvolupament psicològic dels nens i les nenes de les edats corresponents a les etapes d'educació Infantil i Primària i dels seus principals contextos de desenvolupament. 3- Conèixer els factors i mecanismes bàsics que intervenen en el desenvolupament, tot entenent les pràctiques educatives coma mediador fonamental en aquest desenvolupament. 4- Conèixer i comprendre la relació entre desenvolupament i aprenentatge així com aprofundir en les característiques i els processos psicoinstruccionals propis dels diferents nivells de l'ensenyament obligatori.

Continguts

1. 1- Psicologia aplicada al procés d'ensenyament- aprenentatge: Psicologia del desenvolupament, psicologia de l'educació i psicologia de la instrucció. El coneixement psicològic en la formació de mestre/a.

2. PART I: Caracaterístiques dels estudiants.

3. 2- Teories del desenvolupament.

4. 3- Característiques en funció de l'edat: a) Característiques físiques. b)Característiques socials. c) Característiques emocionals. d) Característiques cognitives.

5. 4- Diversitat cultural i socioeconòmica.

6. 5- Atenció a la diversitat: l'adequació d el'ensenyament a les característiques individuals dels alumnes. El tractament de les diferències individuals i la diversitat a l'aula.

7. PART II: Aprenentatge i instrucció.

8. 6- Teories de l'aprenentatge escolar i els seus autors.

9. 7- Teoria del processament de la informació.

10. 8- Teoria constructivista, solució de problemes i transferència.

11. 9-La interacció professor/alumne i els processos de construcció de coneixement. Els mecanismes d'influència educativa. L'ajustament de l'ajut educatiu.

12. 10- Enfocaments, teories de la instrucció.

13. PART III: Construint un ambient positiu per a l'aprenentatge.

14. 11- Motivació i aprenentatge escolar. Els aspectes relacionals implicats a l'aprenentatge escolar. Disponibilitat per a l'aprenentatge.

15. 12- Les estratègies d'aprenentatge: ensenyament i aprenentatge de les estratègies.

16. 13-Ensenyament i aprenentatge de les estratègies de regulació del propi aprenentatge.

17. 14- Relació família-escola i societat: la influència de la família en el desenvolupament psicològic escolar dels alumnes.

18. PART IV: Avaluació.

19. 15- L'avaluació del procés d'ensenyament aprenentatge dins al perspectiva constructivista i com a estratègia per atendre a la diversitat: avaluació de continguts i processos d'avaluació.

20. 16- Detecció, avaluació i intervenció de problemes psicològics educatius: el paper del mestre/a.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

 • Bassedas i Ballús, Eulàlia, Huguet, Teresa, Solé, Isabel (2001). Aprendre i ensenyar a l'educació infantil (5a ed). Barcelona: Graó.
 • Coll, César (2002). El Constructivismo en el aula (13a ed). Barcelona: Graó. Catàleg
 • Educació, : hi ha un tresor amagat a dins (cop. 1996). Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya. Catàleg
 • Entwistle, Noel J. (1988). La Comprensión del aprendizaje en el aula. Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Escaño, José, Gil de la Serna, Maria (1997). Cómo se aprende y cómo se enseña (3ª ed.). Barcelona: ICE. Universitat de Barcelona: Horsori. Catàleg
 • Generalitat de Catalunya (1986). Marc Curricular per a l'ensenyament obligatori. Barcelona: Departament d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya..
 • Hoffman, Lois Norma Wladis, Paris, Scott G., Hall, Elizabeth (cop. 1995-1996). Psicología del desarrollo hoy (6ª ed.). Barcelona [etc.]: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Desarrollo psicológico y educación (1999-2001) (2a ed). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Pérez i Cabaní, M. Lluïsa, ed., Barberà, Elena (1997). La Enseñanza y el aprendizaje de estrategias desde el currículum. Girona [etc.]: Universitat de Girona [etc.]. Catàleg
 • Rogoff, Barbara (1993). Aprendices del pensamiento : el desarrollo cognitivo en elcontexto social. Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Schaffer, H. Rudolph (1990). El Context sòcio-familiar en l'educació de l'infant. Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg
 • Scribner, S. Y Cole, M. (1982). Consecuencias cognitivas de la educación formal e informal. Infancia y Aprendizaje, (17), 3-18
 • Snowman, Jack, Biehler, Robert F. (cop. 2003). Psychology applied to teaching (10th ed). Boston [etc.]: Houghton Mifflin. Catàleg
 • Solé, Isabel (2002). Orientación educativa e intervención psicopedagógica (2a ed.). Barcelona: ICE Universitat de Barcelona: Horsori. Catàleg
 • Sprinthall, Norman A., Sprinthall, Richard C., Oja, Sharon Nodie, Espinosa Bayal, Ma. Ángeles, Villuendas Giménez, Ma. Dolores (cop. 1996). Psicología de la educación : una aproximación desde eldesarrollo (6a ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Triadó, Carme, ed., Àngel, Carme (1993). Psicologia evolutiva. Barcelona [etc.]: Universitat de Barcelona [etc.]. Catàleg
 • Trianes Torres, María Victoria, Gallardo Cruz, José Antonio (cop. 1998). Psicología de la educación y del desarrollo. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Vila, Ignasi (1989). Adquisició i desenvolupament del llenguatge, : l'important és prevenir. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Vila, Ignasi (1998). Familia escuela y comunidad. Barcelona: ICE. Universitat de Barcelona Horsori. Catàleg
 • Vila, I. (1998). El espacio social en la construcción compartida del conocimiento. Educar, (23), 55-98
 • Vygotskii, L. S., Vila, Ignasi, Colomina, Rosa (1988). Pensament i llenguatge. Vic: Eumo. Catàleg
 • Wertsch, James V. (1988). Vygotsky y la formación social de la mente. Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

Mètodes docents:
Els continguts de l'assignatura es desenvoluparan mitjançant les següents activitats:
Exposicions del professor.
Lectura i comentari de textos
Treballs de classe.
Comentari de videos.
Anàlisi de casos i materials
DISSENY DE LES PRÀCTIQUES
Anàlisi de casos per treballar el contingut de l’assignatura.
Anàlisi i comentari de pràctiques educatives escolars presentades a través de vídeos, observacions, articles, lectures i materials didàctics.
METODOLOGIA
Les pràctiques es realitzaran seguint el següent procediment:
1. Sessió conjunta de presentació de la pràctica i del guió de treball.
2. Sessions a nivell de grup de cerca de bibliografia i treball. En alguns casos, caldrà l'elaboració d'un document escrit.
3. Sessió conjunta de discussió i debat dels resultats de la pràctica.
4- Sessió d’avaluació de les pràctiques mitjançant un exercici global d’aquestes.
Tipus d'exàmens:
Es portarà a terme a través de l'anàlisi del procés d'aprenentatge dels alumnes en els següents moments:
a) Avaluació inicial; en iniciar cada bloc formatiu el professor i els alumnes analitzaran conjuntament els coneixements previs que serviran de base al contingut del bloc.
b) Avaluació formativa; durant les sessions de classe el professor oferirà als estudiants instruments d'autoavaluació. Aquestes autoavaluacions s'analitzaran conjuntament a les sessions de pràctiques de manera que permetin al professor i als estudiants conèixer i millorar el procés d'aprenentatge que es va construint.
c) Avaluació sumativa; es realitzarà dues proves escrites sobre els continguts fonamentals treballats a l'assignatura. Els continguts d'aquesta prova seran els donats tant a la part pràctica com a la teòrica. Els alumnes seran avaluats mitjançant les dues proves escrites i l’exercici d’avaluació de les pràctiques. La qualificació de l'assignatura s'obtindrà sumant la nota dels exàmens (fins a un màxim de 7 punts) i la nota dels l’exercicis pràctics (fins a un màxim de 3 punts).