Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2005
Descripció:
L'educació artística adaptada als diferents àmbits de l'educació social. Les activitats d'expressió plàstica com a eina d'intervenció de l'educador social. Recursos artístics en l'educació social i en processos d'integració i rehabilitació
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ROSER JUANOLA TERRADELLAS  / LAURA MOREJON CORREDERA

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dt-dj 12:30-14 31
Pràctiques d'aula1 dt-dj 12:30-14 31

Altres Competències

 • • Comprendre i aprofitar la naturalesa social de l’art per a incidir en el benestar personal i col•lectiu.
 • • Conèixer i desenvolupar mètodes de pluralitat estètica, sensibilització i creació per a la comprensió dels fets anomenats artístics, inclosos els produits per “no artistes”.
 • • Relacionar l’art amb el desenvolupament sensorial, motriu, emocional, cognitiu i social dels éssers humans.
 • • Estudiar les implicacions ètiques, socials i polítiques de les representacions.
 • • Adquirir consciència i mètode de crítica de la imatge en la cultura de la comunicació visual en general. Per evidenciar qüestions d’identitat, discriminació, multiculturalitat, violència, creativitat… a través de l'art.
 • • Relacionar críticament estètica i vida personal i comunitària, en un sentit ampli, considerant-la una mirada fonamental per a la recuperació de l’ésser humà com a integral.
 • • Planificar la tasca educativa i facilitar els elements per fer una reflexió del procés artístic desenvolupat en cada situació i context.
 • • Tenir criteri per continuar la pròpia formació en el camp, per treballar amb professionals de les arts si cal i, per elaborar i valorar materials d´Educació Artística/Estètica apropiats a les necessitats de cada grup o individu.

Continguts

1. I. Intervenció social a través de l’educació artística i estètica: conceptes i estratègies d’introducció. Educació a través de l’art. Percepció, creació, cultura i crítica. La funció social i cultural de l’art. El poder de les imatges. Quan fa l’artista educació social? Estètica, cultura i postmodernitat.

2. II. L’art i la persona Art i desenvolupament individual i social. Creativitat, desenvolupament i felicitat. Art i teràpia. Art i educació emocional. Art, cultura visual i identitat Cap a una resolució estètica dels conflictes i traumes.

3. III. L’art i la comunitat Art i desenvolupament col•lectiu. Art i compromís social. Art i gènere. L’apropament cultural a través de l’art. Art i ètica. Art i reconstrucció social.

4. IV. Els llenguatges artístics, eina de desenvolupament personal i social. Tècniques artístiques o eines d’expressió? Comunicació visual, expressió i representació. Cultura visual i crítica social Les tècniques artístiques bidimensionals i tridimensionals: procediments gràfics, pictòrics i escultòrics. Materials i modalitats alternatius. Audiovisuals i TIC.

5. V. Intervencions educatives a través de l'art Referents, exemples i models. Àmbits socials d’intervenció artística. Els museus com contextos socioeducatius. Entorn, patrimoni, educació estètica. Temes i catalitzadors. Disseny de projectes artístics d’intervenció social.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

 • Eisner, Elliot W (1995). Educar la visión artística. Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Sala Plana, Joan, Vallés Villanueva, Joan (1996). Traç, : educació visual i plàstica: 1: educació secundària: primer cicle: crèdit comú 1. Barcelona: Vicens Vives. Catàleg
 • chalmers g. (2003). arte, educación y diversidad cultural. barcelona: paidos.
 • efland, a, freedman, k y sthur, p (2002). la educación en el arte posmoderno. barcelona: paidos.
 • juanola, r. y calbó, m. (2004). hacia modelos globales en educación artística. gijon: trea.
 • adams, e y ingham, s. (1998). changing places: children’s participation in environmental planning. london: the children's society.
 • mayugo, c., pérz, x. y ricart, m. (2004). joves, creació i comunitat. barcelona: fundació jaume bofill.
 • csikszentmihalyi, m. (1996). una psicología de la felicidad. barcelona: kairos.
 • morin, e. (2003). els 7 coneixements necesaris per a l’educació del futur. barcelona: centre unesco de catalunya..

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

En aquesta assignatura proposarem una metodologia interactiva en què el professorat i els estudiants investigaran en el món de la creació, la percepció i la crítica d’imattes i artefactes susceptibles de ser “artístics”, començant per unes primeres classes en què s’abordaran les nocions bàsiques a partir de lectures i comentaris de textos, i sobretot de material visual. Es buscarà conscientment el debat a partir de les pinzellades històriques i allò que ens envolta quotidianament.

Partirem d’una visió interdisciplinar de l’estètica i per tant de l’educació que a ella s’enfoca, assumint la importància de les respostes no expertes en la comprensió de la cultura visual, la comunicació i l’art, per a estudiar, reflexionar i sobretot produir a la pràctica creacions, transformacions d’imatges, crítiques argumentades i projectes educatius que facilitin una comprensió i un aprofitament de l’art enfocats als valors ètics i estètics, al benestar individual i social, a la recuperació o recreació de la identitat, a la resolució de conflictes personals o col•lectius.

Proposem una metodologia que no separa la teoria i la pràctica, considerant especialment que la comprensió estètica és un àmbit on aquesta conjunció és necessària. En aquest sentit, combinarem anàlisis i interpretacions d’imatges, recerca d’informació, lectures i presentació de petits treballs, conferències i visites si és el cas, així com l’experiència de crear, representar, comunicar i expressar-se a través dels llenguatges artístics.

Anotacions:
• Aquesta assignatura és el primer curs que s’activa i pot anar modificant o adaptant els seus plantejaments en funció de les necessitats de l’estudi i del grup-classe.
• El desenvolupament del programa no es realitza en l’ordre exposat. Es poden treballar en una sola sessió o activitat continguts de diferents blocs.
• Totes les classes seran teòriques i pràctiques amb material àudio-visual.
• S’haurà de disposar del dossier de l’assignatura per establir una terminologia bàsica i uns conceptes de punt de partida.
• El material necessari, majoritàriament, serà proporcionat per l’estudi.

Avaluació
Els criteris per l’avaluació es relacionen amb els objectius esmentats. Es farà a través del seguiment i l’observació continuada, la recollida de comentaris i treballs fets a classe, els treballs que es proposaran, i un examen. Es valorarà l’assistència i la participació, les actituds positives vers l’educació artística, la capacitat d’expressió i de creació, la sensibilitat estètica i l’actitud crítica.