Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2004
Descripció:
Estudi teòric i pràctic dels elements necessaris per a la lectura i interpretació musicals així com els inicis en l'harmonia .
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
SONIA ROMAN TITOS

Altres Competències

 • Aprofundir en el domini fluid del llenguatge musical. Assolir precisó rítmica i justesa melòdica. Treballar l'educació de l'oïda i l'afinació. Desenvolupar el sentit musical. Realitzar dictats rítmics i melòdics. Practicar la improvisació i la creació. Adquirir i treballar els elements bàsics de l'harmonia a partir de l'audició i de l'anàlisi de diferents obres. Adquirir un ampli repertori de cançons populars i treballar-les memoristicament. Harmonitzar cançons populars i petites melodies utilitzant les funcions tonals bàsiques amb modulació o sense. Transportar-les a les tonalitats veïnes.

Continguts

1. Pulsació, tempo, ritme, perfil melòdic.

2. Elements del llenguatge musical.

3. Compassos simples i compostos.

4. Lligadures i puntets.

5. Síncopes i contratemps.

6. Grups de valoració irregular.

7. Relacions intervàliques.

8. Afinació dels intervals majors i menors.

9. Formació dels acords i les seves inversions.

10. Alteracions.

11. Solfeig relatiu i absolut.

12. Lectura i escriptura rítmica i melòdica en clau de sol i clau de fa.

13. Lectura a una i més veus.

14. Pentatonia i diatonia.

15. Tetracords.

16. Escales diatòniques majors i menors.

17. Tonalitat.

18. Polirrítmia. Obstinats rítmics i melòdics.

19. Cànons i polifonia.

20. Audició interior i dictat.

21. Dictat rítmic - melòdic a una i més veus.

22. Dictat d'acords majors, menors i justos.

23. Memòria de fragments musicals i d'estructures formals.

24. Interpretació dinàmica i fraseig.

25. Improvisació i creació de ritmes i melodies des d'estructures diverses amb sentit tonal.

26. Anàlisi fraseològica rítmica, melòdica i harmònica.

27. Estudi dels acords tríades en estat fonamental i les seves inversions. L'acord de 7ª de dominant. Xifrats.

28. Descoberta auditiva i analítica de les funcions tonals bàsiques. Cadències conclusives i suspensives.

29. Modulació. Notes estranyes.

30. Anàlisi i comprensió musical a partir de l'audició i/o per mitjà d'una partitura.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

  Qualificació

  Mètodes docents:
  El punt de partida de les classes d'aquesta matèria pressuposa un coneixement previ del llenguatge musical que impliqui com a mínim, la lectura fluida amb els elements de llenguatge musical que figuren en el primer punt dels continguts del programa.

  Tots els conceptes i propostes es treballen de forma teòrica, pràctica i sobretot auditiva partint d'obres musicals de diferents estils i èpoques.

  Les classes es realitzaran a un nivell eminentment sensorial i pràctic. El treball de coneixement teòric i d'assimilació de la matèria es farà simultàniament.

  La creativitat serà un vehicle imprescindible que posarà en evidència la capacitat musical de l'alumne i l'estimularà a la utilització de tots els elements musicals ja siguin rítmics, melòdics i harmònics.

  Es practicarà l'harmonització de cançons populars adequades a la programació escolar.
  Tipus d'exàmens:
  L'avaluació es basarà en els següents punts:


  Valoració de la pràctica diària a classe.

  Proves d'improvisació rítmica i melòdica.

  Lectura i transport d'una melodia o cançó.
  Proves escrites de dictat i anàlisi musical.

  Interpretació d'obres a una i més veus.

  Prova de creativitat.

  Harmonització d'una melodia o d'una cançó.

  Reconeixement auditiu d'intervals, acords, cadències etc.

  És per tot això que l'assistència regular a les classes la considerem del tot indispensable.

  Observacions

  És molt recomanable formar part d'algun grup coral o conjunt instrumental.