Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2004
Descripció:
El desenvolupament evolutiu general del nen en relació amb els processos de maduració motora. Processos d'aprenentatge i desenvolupament motor.
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
VICTOR LOPEZ ROS

Altres Competències

 • § Conèixer els models teòrics i els conceptes bàsics de l’aprenentatge i del desenvolupament motor en relació a l’E.F. escolar. § Identificar i comprendre els aspectes fonamentals que configuren el desenvolupament motor i el procés d’aprenentatge motor, amb especial èmfasi a l’ensenyament i les seves característiques. § Saber elaborar i dur a terme seqüències d’ensenyament i aprenentatge que afavoreixin un tipus d’aprenentatge i de desenvolupament motor adequat al context escolar. § Analitzar i discutir de forma reflexiva i crítica els diferents continguts tractats. § Responsabilitzar-se del seu propi procés d’aprenentatge.

Continguts

1. 1.- Aproximació a l’aprenentatge motor i al desenvolupament motor en E.F. escolar.

2. 1.1.- Delimitació conceptual i revisió de les tendències de pensament més importants.

3. 1.2.- Conceptes bàsics.

4. 1.2.1.- Tipus fonamentals de moviment.

5. 1.2.2.- Capacitats motrius, habilitats motrius i competència motriu.

6. 1.3.- Orientacions curriculars i model d’aprenentatge i de desenvolupament motor.

7. 2.- Evolució de la motricitat i capacitats motrius.

8. 2.1.- Creixement i maduració: anàlisi dels paràmetres més destacats.

9. 2.2.- Fases del desenvolupament motor: delimitació i anàlisi de cadascuna de les etapes.

10. 2.3.- Les capacitats motrius i la seva evolució durant l’etapa escolar:

11. 2.3.1.- Les capacitats coordinatives relatives al control motor, a l’espai i al temps.

12. 3.- Habilitats motrius en l’edat escolar.

13. 3.1.- Habilitats motrius: tipologia i trets característics.

14. 4.1.1.- Habilitats motrius bàsiques i específiques: definició i característiques.

15. 4.1.2.- Criteris d’anàlisi i estudi de les habilitats motrius.

16. 3.2.- Habilitats motrius bàsiques: tipologia, classificació i evolució durant el període escolar.

17. 4.- El tractament de les habilitats motrius en el currículum.

18. 4.1.- La tasca motriu i les activitats d’ensenyament-aprenentatge.

19. 4.1.1.- Estructura, tipologia i nivell de dificultat.

20. 4.1.2.- Criteris d’organització i seqüenciació.

21. 4.1.3.- Aspectes d’interacció didàctica.

22. 4.2.- Les habilitats motrius a l’escola:

23. 4.2.1. Criteris per a treballar a Cicle Inicial, a Cicle Mitjà i a Cicle Superior.

24. 5.- Fonaments de l’aprenentatge motor (I): l’acció motriu i el control del moviment.

25. 5.1.- L’acció motriu i els seus components.

26. 5.2.- Programa motor, esquemes motors: conceptes e incidència a l’E.F. escolar.

27. 5.2.1.- Hipòtesi de la “variabilitat de la pràctica” i conseqüències educatives.

28. 6.- Fonaments de l’aprenentatge motor (II): el procés d’aprendre.

29. 6.1.- Construir coneixement motor: el “saber com” o coneixement de les accions.

30. 6.2.- Les fases de l’aprenentatge i l’acció docent: trets característics i aspectes metodològics.

31. 6.3.- L’avaluació de l’aprenentatge: el procés i el producte final.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

  Qualificació

  Mètodes docents:
  ACTIVITATS PRÀCTIQUES
  Les activitats pràctiques de l’assignatura es concretaran en diferents aspectes:
  § pràctiques d’aula, amb lectures i debats, així com l’anàlisi d’altres fonts d’informació, i discussió sobre les mateixes;
  § pràctiques a la pista esportiva dirigides pel professor o pels propis alumnes i discussió sobre els diferents casos pràctics.


  METODOLOGIA
  Els crèdits teòrics consisteixen en l’explicació del professor amb material didàctic de suport i discussió amb els alumnes; i els crèdits pràctics estan configurats per diferents activitats dirigides pel professor i desenvolupades pels alumnes; i també per activitats dirigides pels propis alumnes.
  Tipus d'exàmens:
  Per aprovar l’assignatura:
  Superar una prova final de continguts (hi haurà un prova eliminatòria de matèria corresponent al primer quadrimestre).
  Presentar en el plaç establert i superar els treballs i/o exercicis pràctics que es demanin.
  Els llibres amb (*): treball opcional que consisteix en una anàlisi crítica del seu contingut.
  L’examen de Setembre serà de tota l’assignatura.

  Observacions

  L’assistència a les classes pràctiques implicarà haver realitzat les activitats pràctiques que es puguin haver demanat amb anterioritat.