Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2004
Descripció:
Migracions, cultura i educació. El tractament de la diversitat cultural: aspectes curriculars i organitzatius. L'educació intercultural a Catalunya
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSEP TORT COMA

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dc-dj 6:30-8 32
Pràctiques d'aula1 dc-dj 6:30-8 32

Altres Competències

 • 1. Conèixer el fenomen de les migracions i apropar-se a la problemàtica política, social, econòmica i cultural de les persones immigrades. 2. Fer-se conscient de les creences, prejudicis i actituds pròpies envers la diversitat cultural. 3. Conèixer els aspectes teòrics de l’educació intercultural i analitzar el marc conceptual que la fonamenta. 4. Preparar-se per a intervenir de manera coherent i eficaç en la pràctica educativa intercultural. 5. Aproximar-se a les realitats i projectes d’educació intercultural a Catalunya.

Continguts

1. 1. FONAMENTS DE L‘EDUCACIÓ INTERCULTURAL

2. 1.1.Migracions i societat.

3. 1.2.Cultura i identitats.

4. 1.3.Racismes.

5. 1.4.Aproximació a algunes minories.

6. 2. L’EDUCACIÓ DAVANT LA DIVERSITAT CULTURAL

7. 2.1.Diversitat cultural.

8. 2.2.Actituds vers altres cultures.

9. 2.3.Models d’atenció a la diversitat cultural.

10. 3. L’ESCOLA, CRUÏLLA DE CULTURES

11. 3.1.Situació actual.

12. 3.2.Professionals de l’educació i actituds bàsiques.

13. 3.3.Alumnat d’origen cultural estranger.

14. 3.4.Escola i conflictes.

15. 4. LA INTERCULTURALITAT EN EL CENTRE EDUCATIU

16. 4.1.Aspectes organitzatius.

17. 4.2.Aspectes curriculars.

18. 4.3.Estratègies, recursos, activitats i materials.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

  Qualificació

  Mètodes docents:
  El professor introduirà els diversos temes que figuren en aquest programa i presentarà els materials a treballar individualment o col·lectiva.
  El curs avançarà seguint un DOSSIER DE TEXTOS (publicació), de lectura obligada, que serà objecte d’anàlisi i discussió a la classe. Per garantir la qualitat de la feina a fer, caldrà un treball previ de lectura i estudi, per tal de participar-hi activament i de poder sistematitzar adequadament les idees.
  Aquest treball es combinarà amb treballs en petit grup i amb diverses dinàmiques útils per a la pràctica educativa.
  ACTIVITATS PRÀCTIQUES
  Tota l’assignatura tindrà un caire teòrico-pràctic, ja que la dinàmica de la classe girarà entorn del debat col·lectiu i en petit grup. Ara, més específicament, les activitats més pròpiament pràctiques seran les següents:
  ü Anàlisi col·lectiva de materials diversos: vídeos i articles.
  ü Conversa col·lectiva amb representants dels col·lectius immigrats presents a casa nostra.
  ü Activitats de dinàmica de grup.
  ü Presentació de les lectures realitzades.
  ü Realització d’una entrevista.
  ü Comentari de notícies i fets d’actualitat. De forma voluntària es pot començar la classe amb notícies escrites (de diari o revistes) sobre algun tema relacionat amb l’assignatura
  ü Projecció de vídeos, documentals televisius, ...
  Tipus d'exàmens:
  Els criteris que es tindran en compte seran els següents:
  1. L’assistència i participació a les classes teòriques i pràctiques. Donat el plantejament de l’assignatura, l’assistència és imprescindible per poder seguir amb profit aquest programa.
  2. La realització d’un treball individual de reflexió o d’una monografia acordada prèviament amb el professor sobre algun dels continguts de l’assignatura. L’extensió serà entre 10 i 100 pàgines.
  3. La lectura d’un llibre d’entre la relació que presentarà el professor a classe. Cada llibre no podrà ser llegit per més de 4 estudiants. Es prepararan 2 folis, amb la fitxa complerta del llibre, comentari personal i citacions comentades de temes de la matèria aparegudes en el llibre. Aquest treball servirà de diàleg amb el professor i els que han llegit el mateix llibre en hores de tutoria. Els estudiants podran suggerir altres llibres per afegir a la llista.
  4. La realització, en petit grup, d’una entrevista. En petit grup (2-4) a una persona estrangera o a bé a algú que tingui relació professional o personal amb persones estrangeres. Cal presentar una proposta de grup i persona amb antelació. Parts: 1- presentació del personatge; 2- Entrevista pròpiament dita; 3- comentaris i conclusions finals. Es dedica un temps a presentar les entrevistes a la resta de la classe.

  Observacions

  Hores de tutoria
  Les hores d’atenció als estudiants seran les següents:
  - Dilluns, de 15:15 a 16:45
  - Dimecres, de 10:00 a 11:30
  El despatx és el número 28. Telèfon 972418745.