Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Tecnologies de l'aigua en diferents escenaris. Tecnologies alternatives sostenibles i/o innovadores. Aigua industrial. Aigua en paisos en desenvolupament. Reutilització de l'aigua.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOAQUIM COMAS MATAS  / JOAQUIM MELENDEZ FRIGOLA
Idioma de les classes:
Castellà (80%), Anglès (20%)

Competències

  • CG2-Plantejar solucions innovadores a problemes nous o poc coneguts en contextos amplis o multidisciplinaris
  • CG4-Comunicar de manera argumentada i clara davant públics especialitzats i no especialitzats
  • CG5-Posseir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a progressar de forma autònoma en l'adquisició de coneixements i competències
  • CG6-Seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi camp de coneixement, per respondre a uns objectius concrets
  • CG7-Facilitar la sinergia en el treball cooperatiu i participar activament en el treball de grup
  • CE3-Identificar, planificar i gestionar d'una manera òptima el cicle urbà de l'aigua i les seves principals infraestructures, considerant aspectes d'eficiència, sostenibilitat i innovació

Continguts

1. Tecnologías del agua en distintos escenarios.

2. Tecnologías alternativas sostenibles y/o innovadoras. Agua industrial. Agua en paises en desarrollo.

3. Reutilización del agua.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 12 22 34
Elaboració de treballs 0 4 4
Prova d'avaluació 0 2 2
Resolució d'exercicis 4 0 4
Sortida de camp 4 0 4
Treball en equip 5 22 27
Total 25 50 75

Bibliografia

  • M.D.Balaguer; M.A. Puig, M. Salgot; M. Sànchez-Marrè; C. Turon (2007). Gestió i tractament d'aigües residuals. Servei Publicacions UdG. Recuperat , a https://cataleg.udg.edu/record=b1248143
  • George Tchobanoglous, Franklin L. Burton, H. David Stensel (2014). Wastewater engineering: treatment and resource recovery (5th). McGraw-Hill.
  • George Tchobanoglous (1985). Ingeniería sanitaria : tratamiento, evacuación y reutilización de aguas residual (2nd). New York: McGraw-Hill.
  • Eckenfelder, W. Wesley (2009). Industrial water quality (4th). New York: McGraw-Hill.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Aprenentatge basat en casos 40
Estudi i treball en grup 10
Prova final d'avaluació (escrita) 35
Elaboració d'informes i/o articles 15

Qualificació

Para aprobar la asignatura es necesario obtener como mínimo un 5 sobre 10 de la prueba final de evaluación. Cumpliendo esta condición la nota final de la asignatura se obtendrá aplicando los porcentajes propuestos en los criterios de evaluación.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Solo se calificará la asignatura con un "no presentado" cuando el estudiante no haya sido evaluado en ninguna de las actividades evaluables que se proponen.