Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
La gestió dels recursos humans i econòmics i la presa de decisions. Breu introducció a la comptabilitat general bàsica, la gestió econòmico-financera i la fiscalitat en el món de les empreses. Sistema de gestió integrat de recursos humans, basat en les competències i en la gestió de les persones. Conèixer la realitat econòmica, tant de l'àmbit públic (pressupostos, procedència dels fons, indicadors de resultats) com del privat (balanç i compte de resultats, anàlisi financera, tresoreria). Sistema de gestió integrat de Recursos Humans basat en competències i en la gestió de persones. El capítol de tècniques de direcció i gestió de RRHH, pretén donar un visió general de l'objectiu i les funcions d'un departament de personal, dels principis organitzatius i de tècniques concretes (anàlisi i disseny d'estructures, dimensionament de plantilles, selecció de personal) , i tècniques de direcció
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA ARBUSSA REIXACH
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

  • CG5. Analitzar, avaluar i sintetitzar de manera crítica i creativa idees noves i complexes obtingudes de textos científics
  • CB7. Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi
  • CE5. Identificar i analitzar els processos naturals i antròpics que alteren i posen en risc el patrimoni i planificar i gestionar la preservació dels béns patrimonials amenaçats
  • CE11. Tenir l'habilitat d'actuar professionalment en el marc institucional del patrimoni, d'àmbit local, estatal i internacional, a partir del coneixement de les competències de les institucions, de les subvencions i projectes impulsats per les mateixes
  • CE12. Ser capaç d'elaborar una planificació econòmica adequada del patrimoni i dels seus usos sobre els principis de sostenibilitat i de valor social

Altres Competències

  • Proporcionar als estudiants coneixements bàsics sobre les eines de gestió a les empreses

Continguts

1. Informació económico-financera de les organitzacions

          1.1. El compte de resultats

          1.2. El balança de situació

          1.3. El llibre diari i els assentaments amb IVA

          1.4. Els pressupostos

          1.5. Anàlisi econòmico-financera

2. La gestió dels recursos humans a les organitzacions

          2.1. Incentius / Perfils

          2.2. Estructures organitzatives

3. Formes jurídiques

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,00 15,00 0 17,00
Elaboració individual de treballs 2,00 25,00 0 27,00
Sessió expositiva 8,00 2,00 0 10,00
Sessió participativa 15,00 8,00 0 23,00
Total 27,00 50,00 0 77

Bibliografia

  • Brickley, James A (cop. 2005 ). Economía empresarial y arquitectura de la organización (3ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Amat Salas, Oriol (2010 ). Contabilidad y gestión de costes (5a ed. actualizada). Barcelona: Profit. Catàleg
  • Amat Salas, Oriol (2009 ). Anàlisi de balanços : claus per a elaborar una anàlisi dels comptes anuals : amb casos pràctics resolts . Barcelona: Profit. Catàleg
  • Lazear, Edward P (cop. 1998 ). Personnel economics for managers . New York, NY [etc.]: John Wiley and sons. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Elaboració d'un treball de simulació dels comptes anuals d'una empresa i de la seves estructura organitzativa i forma jurídica Rigor dels continguts i claredat de l'exposició 40 No
Examen final Correcció de les respostes 60 No

Qualificació

Treball sobre el cas d'una empresa real. Valdrà el 40% de la nota final de l'assignatura
Examen. Valdrà el 60% de la nota final de l'assignatura.

La participació positiva a classe pot ser tinguda en compte en la nota final de l'assignatura, amb un màxim de 0,5 punts sobre la nota total de 10 punts.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No fer l'examen o no entregar els exercicis i treballs que s'indiquen com a obligatoris o participar en menys del 60% de les sessions de l'assignatura.

Avaluació única:
Els estudiants que ho desitgin poden optar per fer un examen final que valdrà el 100% de la nota.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Tutories presencials, si són permeses, o a través de Google Meet.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Per correu electrònic i a través de Google Meet.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas de no presencialitat, es faria la presentació de les sessions a través de Google Meet. A continuació, els estudiants treballarien el material disponible al Moodle, al qual s'afegirien àudios. Els exercicis es resoldrien de manera combinada en sessions de Google Meet en grup i offline per part dels estudiants.

Modificació de l'avaluació:
Examen on-line(100% de la nota)

Tutoria i comunicació:
En cas de no poder fer-se de manera presencial, les tutories es realitzarien a través de Google Meet, en hores acordades a través del correu electrònic, que seria el mitjà principal de comunicació.