Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
El treball de fi de màster consisteix en l'elaboració d'un treball escrit que integra anàlisi i la reflexió teòrica i realitza una aportació relacionada amb l'atenció a la diversitat i l'educació inclusiva. El Treball de fi de màster possibilita posar de manifest la maduresa i el nivell cientificotècnic assolits al llarg del procés formatiu. El Treball de Fi de Màster és un treball tutoritzat. La coordinació del màster assignarà un tutor a cada estudiant. El Treball de Fi de Màster té en compte la Normativa marc reguladora del Treball de Fi de Grau i del Treball de Fi de Màster, aprovada pel Consell de Govern de la Universitat de Girona en la sessió 6/12 de 26 juliol 2013 i que es pot consultar al següent enllaç: http://www.udg.edu/tabid/19049/default.aspx
Crèdits:
6

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANGEL ALSINA PASTELLS  / MIQUEL BARRIS RUSET  / ALBERT BAYOT FUERTES  / JUDIT FULLANA NOELL  / MIQUEL GÜELL ORDIS  / MARIONA LLOPART ROSSELL  / MARIO RAUL MONTERO CAMACHO  / MARIA PALLISERA DIAZ  / CAROLINA MARIA PUYALTO ROVIRA  / INGRID RECARENS TORT  / CARINA SIQUES JOFRE  / MONTSERRAT VILA SUÑE
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (30%), Anglès (20%)

Competències

 • CB3: - Assumir la responsabilitat del propi desenvolupament professional i l'especialització en el camp de la inclusió educativa i la atenció a la diversitat
 • CT1 - Sistematitzar el coneixement avançat i la comprensió dels desenvolupaments teòrics, metodològics i pràctics en l'àrea de estudi i investigació de la inclusió educativa
 • CT2 - Analitzar problemes complexos relacionats amb la inclusió educativa i l'atenció a la diversitat
 • CT3 - Reflexionar críticament i avaluar les pròpies pràctiques educatives i les d'altres professionals a la llum del compromís ètic amb l'equitat, la interculturalitat i la inclusió educativa
 • CE2: - Desenvolupar projectes de recerca i d'innovació educativa dirigits a la millora de les pràctiques en l'àmbit d'atenció a la diversitat i de la inclusió educativa
 • CE3: - Utilitzar els avenços en investigació educativa i en les diferents disciplines per reflexionar críticament sobre les pràctiques actuals d'atenció a la diversitat i d'educació inclusiva i per prendre decisions sobre aquestes pràctiques en contextos específics
 • CE4: - Dissenyar projectes d'inclusió educativa que prenguin en consideració les dimensions política, institucional, curricular, organitzativa, metodològica i professional implicades en l'atenció a la diversitat
 • CE5: - Avaluar programes educatius i proposar objectius i estratègies per desenvolupar pràctiques educatives inclusives de qualitat
 • CE6: - Avaluar models organitzatius i curriculars a partir de l'elaboració de criteris d'acord amb els principis d'una escola inclusiva i multicultural

Continguts

1. El Treball de Fi de Màster és un treball tutoritzat que pot anar orientat a:

          1.1. . Planificació, disseny i desenvolupament d'un programa d'intervenció.

          1.2. • Planificació i desenvolupament d'una investigació sobre algun dels temes tractats en el màster.

          1.3. Planificació i desenvolupament de processos d'avaluació d'una organització, d'un projecte o d'un programa destinats a millorar l'atenció de les necessitats educatives i l'escola inclusiva .

          1.4. • Desenvolupament de processos d'assessorament i orientació professional

2. S'assignarà un tutor a cada estudiant.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 50 50
Elaboració de treballs 3 70 73
Exposició dels estudiants 2 8 10
Seminaris 7 0 7
Tutories 10 0 10
Total 22 128 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Redacció d'un document final del Treball de Fi de Màster, sigui en format monografia o bé en format d'article científic. El treball escrit és avaluat pel professor o per la professora que l'ha tutoritzat, tenint en compte els següents aspectes:

  • Documentació utilitzada i adequació al tema.
  • L’estructura del treball clara, ordenada i adequada al tipus de treball.
  • Ojectius del treball clars i ben formulats.
  • Bon nivell d'argumentació.
  • Capacitat d’anàlisi de problemes complexes en contextos específics
  • Mètodes, estratègies i procediments emprats per desenvolupar el treball adequats i coherents amb els objectius
  • Conclusions rellevants i fan alguna aportació en relació a la temàtica del màster.
  • Aspectes formals correctes: incloent la citació seguint la normativa APA i les altres pautes que s’hagin donat.
  • Bon seguiment del treball par part del tutor a través de les tutories, puntualitat en el compliment dels terminis


  75
  Presentació oral pública del TFM La presentació oral és avaluada per un tribunal composat per tres professors. Per valorar aquesta presentació tenen en compte els següents aspectes:
  • Estructura de l’exposició oral, adequada al tipus de treball realitzat.
  • Ordre coherent de l’exposició, claredat i precisió
  • Argumentació i coneixement del tema
  • Ajustament de temps.
  • Veu, entonació i contacte visual
  • Correcció formal del material presentat: Power point o altre material de suport.
  • Capacitat per respondre correctament les qüestions plantejades.
  • Nivell de reflexió.
  25

  Qualificació

  Per aprovar el treball de fi de màster cal que l'estudiant aprovi el treball escrit i la presentació oral del seu treball. També caldrà que assisteixi a un mínim dels seminaris de presentació oral. Aquest mínim s'establirà a començament de curs.

  El dipòsit del TFM en la data prevista anirà acompanyat del vist-i-plau del tutor o la tutora del treball. No es permetrà la presentació d'un treball que no tingui aquest vist-i-plau.

  IMPORTANT: El plagi o còpia literal d’un treball d’un/a altre/a autor/a, o de parts de treballs o documents d’altres autors/es, o copiat directament de pàgines web, suposarà directament la qualificacó de suspens.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  La qualificació serà de no presentat quan l'estudiant no presenti el treball escrit o quan no faci l'exposició oral i defensa del treball.

  Observacions

  A l'nici del curs es proporcionarà una GUIA DEL TREBALL DE FI DE MÀSTER, que es penjarà al moodle de l'assignatura