Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Realització, presentació i defensa d'un exercici original realitzat individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte integral d'Enginyeria Industrial de naturalesa professional. Està orientat a l’avaluació de les competències associades al títol d'Enginyeria Industrial malgrat es realitzarà en alguna de les matèries incloses en la docència de l'estudi. Es conclou amb la defensa pública i i qualificació del treball.
Crèdits:
15

Grups

Grup S

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA ARBUSSA REIXACH  / CRISTINA BARRIS PEÑA  / ANDREA BIKFALVI  / NORBERT BLANCO VILLAVERDE  / FRANCESC XAVIER CAHIS I CAROLA  / JORDI COMAS BARON  / RODOLFO DE CASTRO VILA  / JOAQUIM DE CIURANA GAY  / INES FERRER REAL  / MARIA LUISA GARCIA-ROMEU DE LUNA  / GERUSA GIMENEZ LEAL  / ANTONI PUJOL SAGARO  / MIQUEL RUSTULLET REÑE  / JUAN JOSE SUÑOL MARTINEZ  / LLUIS TORRES LLINAS  / DANIEL TRIAS MANSILLA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CG2- Aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i multidisciplinaris relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CG3- Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CG4- Saber comunicar les conclusions dels coneixements i raons últimes que les sustenten-a públics especialitzats o no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CE25 - Realització, presentació i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, d'un exercici original a realitzar individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte integral d'Enginyeria Industrial de naturalesa professional en què se sintetitzin les competències adquirides en els ensenyaments .

Continguts

1. Orientació, assessorament i revisió del treball que realitza l'alumne per part del professor director del Treball Final de Grau.

2. En funció de la naturalesa del projecte, es pot exigir també un seguiment per part d''altres professors experts en determinades tècniques o tecnologies que s'apliquen o utilitzen en el projecte

3. Revisió del treball per part dels professors de l'assignatura de Projectes.

4. https://www.udg.edu/ca/eps/Informacio-academica/Projecte-Treball-final-de-grau-i-master

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 10,00 350,00 15,00 375,00
Total 10,00 350,00 15,00 375

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  https://www.udg.edu/ca/eps/Informacio-academica/Projecte-Treball-final-de-grau-i-master El tribunal del TFM serà l'encarregat de la qualificació seguint les especificacions de la Comissió de TFM del MEI 100 No

  Qualificació

  Abans de la defensa pública, el tutor ha de lliurar un breu informe valoratiu del TF.
  L’avaluació dels TF té en compte, a més de l’acreditació de les competències específiques i tranversals vinculades al TF de l’estudi corresponent, els aspectes següents:
  - La qualitat tècnica i científica del contingut del treball.
  - La qualitat formal dels documents treball.
  - La qualitat expositiva oral i la capacitat de debat i de defensa argumental.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  La nota No Presentat s'obté en cas de no defensar el treball davant del tribunal.

  Avaluació única:
  En el cas del TFM, l’Avaluació Única no implica modificació respecte a l’establert pel que fa a al desenvolupament i defensa de TFM en el format convencional.

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

  Tutoria

  Les tutories entre tutor-EPS i alumne es concertaran per correu electrònic i es duran a terme en una sessió de videotrucada a través d’alguns dels diferents mitjans oferts per l’EPS-UdG (Google Meet o altres).

  Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

  Els canals de comunicació principals seran :
  1. La web EPS en el seu apartat Projecte/Treball final de grau i màster (https://www.udg.edu/ca/eps/Informacio-academica/Projecte-Treball-final-de-grau-i-master).
  2. la pàgina web del Moodle de l'assignatura
  3. El correu del vostre tutor TFG/TFM.
  4. I en cas de dubte, si no es disposa de tutor de TFG/TFM, contactar amb el coordinador de la titulació

  El mitjà de comunicació amb els estudiants serà amb el correu electrònic i el fòrum d'avisos i notícies del Moodle. També es podrà interaccionar amb programes com el Google Meet, el Teams de Microsoft o altre programari que la UdG vagi incorporant.

  Observacions

  El Treball abans de ser avaluat passarà per diversos passos: 1) Elecció del Tutor 2) Acceptació per Comissió de la proposta de TFM 3) Avaluació d'oficina tècnica 4) Lliurament per a ser avaluat pel tribunal

  L'avaluació d'Oficina Tècnica serà seguint els criteris estipulats per la Comissió de TFM del MEI, que seran publicats abans de la primera convocatòria per presentar propostes de TFM. Aquest procés es gestionarà íntegrament mitjançant la plataforma del Moodle.

  Modificació del disseny

  Modificació de les activitats:
  La definició de TFG/TFMs intentarà contemplar en la mesura del possible l’opció de teletreball, per adaptar-se a l’escenari que correspongui. Es recomana als tutors i alumnes de TFG/TFM que durant la definició i planificació dels TFG/TFMs, s’aprofitin al màxim els períodes de presencialitat en funció de l’escenari vigent durant el principi de curs, per poder adaptar-se al teletreball en cas de ser necessari.

  El procediment de lliurament de TFG/TFMs (inclosos els TFG/TFM confidencials) està especificat en la web de l’Escola, en el seu apartat Projecte/Treball final de grau i màster (https://www.udg.edu/ca/eps/Informacio-academica/Projecte-Treball-final-de-grau-i-master).

  Modificació de Pràctiques 1S:
  En cas de pas a un escenari de no-presencialitat :
  1. Els TFG/TFMs que contemplin el teletreball no es veuran afectats
  2. En cas contrari, es podrien arribar a variar els objectius descrits en la proposta aprovada, si fos necessari.

  Modificació de Pràctiques 2S:
  En cas de pas a un escenari de presencialitat 100 % els TFG/TFMs continuaran el seu procediment i avaluació habitual

  Modificació de l'avaluació:
  Es mantenen les convocatòries de febrer, juny i setembre del curs 2020-21.
  El procediment d’avaluació de TFG/TFMs no es veurà modificat, més enllà de la possibilitat de fer la defensa en format de videotrucada amb la plataforma de Google Meet o similar.

  Malgrat que s’intentarà prioritzar la defensa presencial de TFG/TFMs, ens haurem d’adaptar a cada escenari i als protocols que es marquin per garantir la seguretat dels involucrats en l’acte de defensa. Els coordinadors i l’escola en la seva web i en el seu apartat Projecte/Treball final de grau i màster (https://www.udg.edu/ca/eps/Informacio-academica/Projecte-Treball-final-de-grau-i-master) comunicaran les novetats del procés ,si és el cas.

  Tutoria i comunicació:
  Les tutories entre tutor-EPS i alumne es concertaran per correu electrònic i es duran a terme en una sessió de videotrucada a través d’alguns dels diferents mitjans oferts per l’EPS-UdG (Google Meet o altres).