Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a les Ciències Socials, així com el cos de coneixements didàctics entorn als processos d’ensenyament i aprenentatge respectius.
Crèdits:
4

Grups

Grup FP

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
NURIA SALA VILA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l’especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics entorn als processos d’ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d’ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l’especialitat cursada.
 • Comunicar-se adequadament, tant de manera oral com escrita, en els diversos contextos educatius, socials i culturals.
 • Interessar-se per la pròpia formació permanent, reconeixent aspectes de millora en el seu exercici professional.
 • Prendre consciència de les pròpies creences i estereotips culturals i les implicacions d’aquests en l’actuació professional.
 • Conèixer el potencial educatiu i pedagògic de les TIC per utilitzar-lo com a instrument per al disseny i desenvolupament de la docència.
 • Mantenir una actitud crítica i reflexiva davant de l’entorn social i cultural, l’entorn institucional en el que es treballa i en relació a la pròpia pràctica professional.

Continguts

1. Introducció. Marc teòric i legal educatiu. Canvis paradigmàtics en les Ciències Socials.

2. El curriculum de Ciències Socials a ESO i Batxillerat.

3. Del currículum normatiu a les programacions. Dilemes i opcions curriculars. Tractament de la diversitat i adaptacions curriculars.

4. Dels procediments a les competències i les activitats d'aprenentatge

5. Dificultats formatives de l'àrea per al futur professor de secundària. La Geografia, la Història i la Història de l'Art com a eines de presentació del conjunt de les Ciències Socials. Estratègies d'aplicació i presentació a l'aula.

6. Les "altres ciències socials". Complements formatius per al futur professor de secundària: El Dret, l'Economia i la Política i el seu encaix en el marc curricular de secundària.

7. El materials pedagògics: manuals, bibliografia especialitzada...

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3,50 17,50 15,00 36,00
Elaboració individual de treballs 0 7,00 0 7,00
Lectura / comentari de textos 0 27,00 0 27,00
Prova d'avaluació 0 30,00 0 30,00
Total 3,50 81,50 15,00 100

Bibliografia

 • Departament d'Ensenyament (2015). DECRET 187/2015, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària. . Recuperat , a http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fit
 • Departament d'Ensenyament (2013). Currículum Batxillerat. . Recuperat , a http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacions/Col_leccions Catàleg
 • Bardavio i Novi, Antoni (2003 ). Objetos en el tiempo : las fuentes materiales en la enseñanza de las ciencias sociales . Barcelona: ICE Universitat de Barcelona :Horsori. Catàleg
 • Feliu, Maria (2011 ). Enseñar y aprender historia : 12 ideas clave . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Hernández, Francesc Xavier (2002 ). Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Liceras Ruiz, Ángel (1997 ). Dificultades en el aprendizaje de las ciencias sociales : una perspectiva psicodidáctica . Granada: Grupo Editorial Universitario. Catàleg
 • Murphy, Julia (2011 ). Más de 100 ideas para enseñar historia : primaria y secundaria . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Prats, Joaquim (2011 ). Didáctica de la geografía y la historia . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Prats, Joaquim García Pascual, Francisco (2011 ). Geografía e historia : complementos de formación disciplinar . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Prats, Joaquim Albert, Miquel (2011 ). Geografía e historia : investigación, innovación y buenasprácticas . Barcelona: Graó. Catàleg
 • ROBB, Laura (2003). Teaching Reading in Social Studies, Science and Math.... New York: Scholastic Inc..
 • Trepat, Cristòfol-A. (2000 ). Aspectos didácticos de ciencias sociales. 14 . Zaragoza: Universidad Instituto de Ciencias de la Educación. Catàleg
 • Trepat, Cristòfol-A (1998 ). El Tiempo y el espacio en la didáctica de las ciencias sociales . Barcelona: Graó :Institut de Ciències de l'Educació UB. Catàleg
 • TRIBÓ, G. (2005). Enseñar a pensar históricamente. Los archivos y las fuentes documentales .... Barcelona: ICE-Horsori. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Anàlisi del currículum de CCSS a ESO Calendari i esquema de la programació didàctica anual a ESO.
10 No
Elaboració d'una proposta de programació d'unitat didàctica. Presentació d'una programació innovadora basada en competències d'una unitat didàctica.
60
Elaboració d'una capsula-activitat de innovació docent relacionada amb la realitat social de l'alumne. Capacitat d'observació i anàlisi de l'entorn social d'un centre determinat i de innovació docent. 10 No
Propostes de tractament de la diversitat i adaptacions curriculars Capacitat d'adaptació d'una programació didàctica a la diversitat de l'alumnat
10 No
Anàlisi comparatiu dels materials pedagògics en manuals de les Ciencies Socials Capacitat d'anàlisis dels manual didàctics i analitzar les competències que es treballen preferentment
10 No

Qualificació

Es valorarà l'assistència en els mateixos termes dels criteris generals del màster.
Presentació del conjunt d'activitats d'avaluació.
Assoliment de les competències

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No assistir a classe i no presentar cap de les activitats d'avaluació sense causa justificada.

Avaluació única:
Caldrà dissenyar la programació d'una unitat didàctica en data senyalada a tal fi.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0 i haver presentat el conjunt d'activitats d'avaluació.

Tutoria

En el marc de les mesures excepcionals davant la situació de crisi sanitària a causa de la COVID-19 i donada la complexitat de garantir tutories presencials, aquestes seran preferencialment per correu electrònic oficial i quan convingui per videoconferència en l'entorn virtual institucional de l'UdG. La resposta a qualsevol consulta es durà a terme per correu electrònic en l’horari establert a tal fi per l’atenció dels alumnes.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

En el marc de les mesures excepcionals a causa de la COVID-19 les comunicacions seran preferentment no presencials.
L’entrega de les activitats a tots els efectes serà per missatgeria del moodle.
La comunicació podrà ser via correu electrònic, moodle i sempre a travès dels canals de comunicació institucionals.

Observacions

La bibliografia és genèrica. Per cadascun dels temes desenvolupats es recomanarà bibliografia complementària.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
El curs acadèmic 2020-21 s'ha planificat en el marc de la Resolució´ del rector, de data 10 de juny del 2020, de "noves mesures per a l’activitat acadèmica del curs 2020-2021 (període excepcional) davant la situació de crisi sanitària a causa de la COVID-19 (escenari 7)" i el Protocol de Seguretat i Salut. "Mesures Preventives del risc de contagi del coronavirus SARS-Cov2. Alerta sanitària covid-19". En conjunt s'estableix "determinar com a 'període excepcional' per a la Universitat de Girona el període comprès entre l'inici i la finalització del curs acadèmic 2020-2021, independentment de la situació de l'estat d’alarma declarat pel Govern de l'Estat".

La Universitat de Girona és una universitat presencial. Malgrat això l’excepcionalitat sanitària de la covid-19 comportarà una
docència dual, presencial i virtual al 50%. Les activitats presencials i les formatives no presencials seran síncrones en horari marcat per la Facultat d'Educació i Psicologia.

Les classes virtuals podran esdevenir presencials o les presencials podran esdevenir virtuals en funció de la normativa que reguli aquesta qüestió en cada moment.

En el cas que es modifiquessin les condicions sanitàries, de mobilitat social o en cas de situació de risc o vulnerabilitat d'algun del professors, la docència podrà migrar a activitats no presencials o a presencials al 100%.

Es garantirà l’aprenentatge d'aquell estudiantat vulnerable o especialment sensible a la COVID-19 que no pugui realitzar activitats presencials per prescripció mèdica o per a aquell que tingui restriccions de mobilitat establertes per les autoritats sanitàries.

Modificació de l'avaluació:
No es preveuen modificacions de l'avaluació excepte aquelles derivades de noves normatives sobre presencialitat o virtualitat que canviïn el plantejament inicial de l'assignatura.

Tutoria i comunicació:
La tutoria i comunicació podran efectuar-se total o parcialment de manera presencial a partir de noves reglamentacions que puguin modificar el disseny original de l'assignatura.