Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L'assignatura té dues parts. En la primera, es fa una aproximació teòrica, amb exemples pràctics a l'estructura interna de les llengües, enteses com a sistema lingüístic, i es proporcionen eines conceptuals i procedimentals per a una adequada descripció d'aquests subjectes. En la segona part es presenten i es discuteixen un seguit de qüestions relatives a la diversitat lingüística al món i a la Catalunya actual, a la variació estructural de les llengües, la seva relació amb la diversitat cultural, el seu paper en les societats humanes i els processos d'aprenentatge de segones llengües.
Crèdits:
4

Grups

Grup L1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FRANCESC FELIU TORRENT  / JOSEP SERRA I LOPEZ
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%)

Grup L2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FRANCESC FELIU TORRENT  / JOSEP SERRA I LOPEZ
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%)

Competències

 • Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l’especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics entorn als processos d’ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d’ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l’especialitat cursada.
 • Comunicar-se adequadament, tant de manera oral com escrita, en els diversos contextos educatius, socials i culturals.
 • Interessar-se per la pròpia formació permanent, reconeixent aspectes de millora en el seu exercici professional.
 • Prendre consciència de les pròpies creences i estereotips culturals i les implicacions d’aquests en l’actuació professional.
 • Conèixer el potencial educatiu i pedagògic de les TIC per utilitzar-lo com a instrument per al disseny i desenvolupament de la docència.
 • Mantenir una actitud crítica i reflexiva davant de l’entorn social i cultural, l’entorn institucional en el que es treballa i en relació a la pròpia pràctica professional.

Altres Competències

 • Familiaritat amb les qüestions relatives a la diversitat lingüística i cultural.
 • Reconeixement dels diversos sistemes d'escriptura.
 • Reconeixement dels mètodes i dels trets rellevants per a l'estudi de l'agrupació lingüística i de la situació social de les llengües.
 • Consciència de la importància de les representacions socials i de les actituds lingüístiques.
 • Comprensió de textos especialitzats en lingüística i en sociolingüística.
 • Familiaritat amb les qüestions relatives al contacte lingüístic i als processos d'adquisició de segones llengües.

Continguts

1. L'estructura de les llengües.

          1.1. La llengua com a sistema

          1.2. Les parts de la gramàtica

          1.3. La diversitat linguística i la classificació de les llengües.

          1.4. El català i el castellà

2. Els parlants i les llengües

          2.1. La variació lingüística i el paper de l’escriptura

          2.2. Les funcions de la llengua, el contacte de llengües i el conflicte lingüístic

          2.3. Multilingüisme, plurilingüisme i aprenentatge de les llengües

          2.4. El context sociolingüístic de la Catalunya actual.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Debat 0 4,00 4,00 8,00
Elaboració individual de treballs 0 10,00 2,00 12,00
Lectura / comentari de textos 0 40,00 2,00 42,00
Resolució d'exercicis 0 20,00 4,00 24,00
Sessió participativa 4,00 0 8,00 12,00
Tutories de grup 0 0 2,00 2,00
Total 4,00 74,00 22,00 100

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  Exercici escrit sobre els conceptes treballats a classe i complementats en la bibliografia de referència. Es valorà la capacitat de comprensió dels temes tractats, i la capacitat d'expressar d'una manera rigorosa i adequada allò que es demana. Es tindrà en compte també la correcció gramatical, la claredat en l'exposició i la bona disposició del text redactat. 50
  Comentari crític d'un text curt que expressi opinions sobre la naturalesa de les llengües. Es valorarà la capacitat de comprendre les qüestions abordades, i la capacitat d'argumentar a partir de les opinions analitzades, desenvolupant el sentit crític. Es tindrà en compte també el grau de correcció gramatical i d'adequació estilística, i l'habilitat per organitzar la informació. 50

  Qualificació

  Es qualificarà cadascun dels dos exercicis sobre 10, i la nota final serà la mitjana dels dos, encara que podrà ser ponderada a partir de l'assistència regular a les sessions programades i l'interès demostrat a l'aula.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Per a l'obtenció d'una nota és indispensable la realització dels dos exercicis proposats i mantenir una assistència regular a les sessions programades (presencials o virtuals), fora de casos excepcionals que s'hauran de justificar.

  Avaluació única:
  Els alumnes que ho desitgin es podran acollir a l'avaluació única, al final de l'assignatura, que consistirà en una prova escrita que s'haurà de lliurar en el termini establert.

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

  Tutoria

  Els estudiants podran consultar i ser atesos pels professors de l'assignatura de manera personalitzada i no presencial, a través del correu institucional.

  Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

  La comunicació amb els estudiants es durà a terme a través de la plataforma Moodle, i dels mecanismes de connectivitat que s'estableixin per a la realització de les sessions virtuals.