Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
La Terra com a planeta. Minerals i roques. Tectònica i geodinàmica. Geomorfologia. Atmosfera i hidrosfera. Recursos geològics. Riscos geològics. Geologia i medi ambient.
Crèdits:
3

Grups

Grup JP

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DAVID BRUSI BELMONTE
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l’especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics entorn als processos d’ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d’ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l’especialitat cursada.
 • Comunicar-se adequadament, tant de manera oral com escrita, en els diversos contextos educatius, socials i culturals.
 • Interessar-se per la pròpia formació permanent, reconeixent aspectes de millora en el seu exercici professional.
 • Prendre consciència de les pròpies creences i estereotips culturals i les implicacions d’aquests en l’actuació professional.
 • Conèixer el potencial educatiu i pedagògic de les TIC per utilitzar-lo com a instrument per al disseny i desenvolupament de la docència.
 • Mantenir una actitud crítica i reflexiva davant de l’entorn social i cultural, l’entorn institucional en el que es treballa i en relació a la pròpia pràctica professional.

Altres Competències

 • Descriure els conceptes, principis processos i teories geològiques generals
 • Interpretar les manifestacions i estructures originades pels processos geològics interns.
 • Explicar la estructura interna, composició i dinàmica interna de la Terra.
 • Explicar els fonaments i transcendència de la Tectònica de Plaques en l'evolució geològica del Planeta.
 • Identificar els principals grups de roques i minerals.
 • Avaluar, interpretar i sintetitzar informació geològica elemental, obtinguda sobre el terreny o mapes geològics.

Continguts

1. Geologia, una visió panoràmica: La Geologia com a ciència. Evolució dels coneixements geològics. Principis fonamentals. La Terra com a Sistema. L’espai i el temps en Geologia. Datacions relatives i datacions absolutes. La Taula dels Temps geològics.

2. Estructura interna de la Terra i Tectònica de Plaques: L’interior terrestre. La Teoria de la Tectònica de plaques. Característiques dels límits entre plaques. Terratrèmols i ones sísmiques.

3. L’activitat volcànica: Què és un volcà? Volcans, edificis volcànics i sistemes volcànics. L’activitat eruptiva. Productes i materials volcànics. Activitat volcànica i tectònica de plaques.

4. Riscos Geològics. Concepte de risc. Tipologia dels riscos. Riscos naturals i riscos induïts. Mesures de predicció, previsió i prevenció.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 11,00 0 11,00
Exposició dels estudiants 1,00 4,00 0 5,00
Lectura / comentari de textos 0 33,00 0 33,00
Resolució d'exercicis 1,00 0 0 1,00
Sessió participativa 17,00 0 0 17,00
Sessió pràctica 5,00 0 0 5,00
Total 24,00 48,00 0 72

Bibliografia

 • Monroe, James S. (cop. 2008 ). Geología : dinámica y evolución de la Tierra (4ª ed.). Madrid: Paraninfo. Catàleg
 • Tarbuck, Edward J. (cop. 2005 ). Ciencias de la tierra : una introducción a la geología física . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Pozo Rodríguez, Manuel (cop. 2004 ). Geología práctica : introducción al reconocimiento de materiales y análisis de mapas . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Fernández Martínez, Esperanza (DL 2004 ). Del papel a la montaña : iniciación a las prácticas de cartografía geológica . [León]: la Universidad Secretariado de Publicaciones y Medios Audiovisuales. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes teòriques participatives. Control d'assistència. Mínim obligatori 80% 20 No
Exposició d'un tema de contingut geològic d'ESO o Batxillerat La preparació i exposició dels temes es farà en grups de 2 i es valorarà:
- La claredat expositiva: organització i coherència dels continguts.
- L'us de recursos didàctics.
- L'us adequat dels suports informàtics i audiovisuals.
- La capacitat de donar respostes ajustades a les qüestions plantejades.
- L'idoneïtat de les preguntes formulades als companys/es dels altres grups
80 No

Qualificació

Es valorarà l'assistència (mínim obligatori 80%) i participació a classe. 20% de la nota global.
La presentació del tema representarà el 80% de la nota global.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació de No presentat només s'aplicarà a les persones que no hagin realitzat l'activitat d'avaluació principal: l'exposició del tema.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
sense modificacions

Modificació de l'avaluació:
sense modificacions

Tutoria i comunicació:
sense modificacions