Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Desenvolupar el coneixement disciplinari de la Química, adaptant-lo a les característiques del nivell educatiu en el qual s'imparteix l'ensenyament. Elaborar recursos propis que permetin una millora en el procés d'aprenentatge dels continguts de Química.
Crèdits:
3

Grups

Grup JP

Durada:
Anual
Professorat:
JOSEP DURAN CARPINTERO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l’especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics entorn als processos d’ensenyament i aprenentatge respectius.
  • Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d’ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l’especialitat cursada.
  • Comunicar-se adequadament, tant de manera oral com escrita, en els diversos contextos educatius, socials i culturals.
  • Interessar-se per la pròpia formació permanent, reconeixent aspectes de millora en el seu exercici professional.
  • Prendre consciència de les pròpies creences i estereotips culturals i les implicacions d’aquests en l’actuació professional.
  • Conèixer el potencial educatiu i pedagògic de les TIC per utilitzar-lo com a instrument per al disseny i desenvolupament de la docència.
  • Mantenir una actitud crítica i reflexiva davant de l’entorn social i cultural, l’entorn institucional en el que es treballa i en relació a la pròpia pràctica professional.

Continguts

1. La composició de la matèria. Elements i compostos.

          1.1. Estructura atòmica

          1.2. Taula Periòdica

          1.3. Enllaç químic

2. Classificació de la matèria.

          2.1. Estats de la matèria. Sòlid, líquid i gasos.

          2.2. Els gasos ideals. Lleis dels gasos.

          2.3. Solucions.

3. Formulació i nomenclatura de compostos orgànics i inorgànics.

4. Càlculs estequiomètrics. Les principals reaccions químiques.

          4.1. Igualació d'equacions químiques i càlculs estequiomètrics.

          4.2. Tipus de reaccions químiques. Àcid-base, complexació, precipitació i redox.

          4.3. Termodinàmica i cinètica de les reaccions químiques

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 1,50 10,00 1,50 13,00
Exposició dels estudiants 0 40,00 19,00 59,00
Sessió participativa 3,00 0 0 3,00
Total 4,50 50,00 20,50 75

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Disseny d'activitats d'aprenentatge: presentació a l'aula o en format vídeo d'un tema contextualitzat. Grau d'originalitat en la presentació i en els recursos utilitzats. Contextualització del tema i ús d'activitats d'aprenentatge.
L'avaluació la realitzen els alumnes amb una rúbrica.
El professor pot modificar el resultat de la coavaluació.
70
Coavaluació de l'activitat per part del grup-classe. S'avaluen els avaluadors
30 No

Qualificació

La nota final de l'assignatura es calcularà a partir de la mitjana ponderada de les activitats d'avaluació.
Com que la majoria de les activitats proposades es treballen en grup, l'assistència a classe és obligatòria (mínim del 80%).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només s'avaluarà l'assignatura com a NO Presentat, quan no s'hagin realitzat cap de les activitats d'avaluació.

Avaluació única:
Els estudiants que ho desitgin poden acollir-se a l'avaluació única. Aquesta avaluació es troba incorporada en la nova normativa UdG i està regulada en el reglament de la Facultat d'Educació i Psicologia (limitació temporal i de supòsits).
L'avaluació única consistirà en una prova que englobarà tot el contingut de l'assignatura

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Tutories: les tutories es faran presencialment o per videoconferència prèvia sol·licitud al professor. Aquesta sol·licitud es pot presentar per correu electrònic o fent servir les eines de comunicació del Moodle.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Les informacions a l’estudiantat es faran a través dels fòrum d’avisos i notícies del Moodle de l’assignatura o a través d'altres eines que la Facultat pugui posar a disposició de professors i estudiants.

Observacions

Es recomana la lectura, l'ús i l'aplicació del currículum d'educació secundària obligatòria i del currículum de la matèria de Química del Batxillerat.

Assignatures recomanades

  • Complements per la formació de l'àmbit científic tecnològic
  • Didàctica de l'especialitat de Física i Química. Treballs pràctics
  • Didàctica especialitat Física i Química i Biologia i Geologia: Educació per la sostenibilitat