Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
L’assignatura d’Activitats i Esports Aquàtics pretén donar una visió global i entenedora a la tasca d’un professional al front d’activitats que es desenvolupen a la piscina, centrant-nos més profundament en l’aprenentatge i desenvolupament de la natació. Així mateix dotar de recursos suficients per plantejar qualsevol tipus d’activitat en aquest medi tan sol•licitat per la nostra població.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Jordi Arteman Verges
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Jordi Arteman Verges
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Ajustar-se als límits de la competència professional.
 • Identificar i analitzar els trets estructurals i funcionals de l'activitat física i de l'esport.
 • Adquirir habilitats motrius i demostrar l'execució de la pràctica en l'activitat física i de l'esport.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar i avaluar els programes de l'activitat física i de l'esport en l'ensenyament, entrenament, salut, gestió, recreació i readaptació.

Continguts

1. La instal•lació aquàtica: Possibilitat d’activitats en funció de l’espai de pràctica.

2. L’Activitat Aquàtica Educativa. Definició i Integració de valors.

          2.1. Programes i continguts a desenvolupar.

          2.2. Els Patrons Motrius Aquàtics. Recursos.

          2.3. L'Escola d'Activitat Aquàtica. Bateria de jocs i recursos en funció del programa a desenvolupar. Criteris de selecció.

                    2.3.1. Programa d'aprendre a nedar.

                    2.3.2. Programa de Domini del Medi Aquàtic.

                    2.3.3. Programa d'Activitat Aquàtica Esportiva

3. Metodologia de treball en un Equip de Natació.

4. L’anàlisi qualitatiu de la tècnica.

          4.1. Bateria d’exercicis de tècnica.

          4.2. Identificació de l’errada tècnica i treball de correcció.

5. Els objectius esportius. Definició i concreció.

          5.1. L’anàlisi quantitatiu d’un nedador. Eines per a la mesura.

6. El waterpolo. Lògica interna i normativa de l’esport.

          6.1. Jocs de simulació i situacions atac - defensa.

7. L’activitat aquàtica recreativa.

          7.1. Muntatge d’un parc lúdic–aquàtic a la piscina com a activitat recreativa i festiva.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,00 20,00 0 22,00
Prova d'avaluació 5,00 45,00 0 50,00
Sessió expositiva 7,00 0 7,00 14,00
Sessió pràctica 24,00 40,00 0 64,00
Total 38,00 105,00 7,00 150

Bibliografia

 • Cirigliano, M. (1989). Iniciación acuática para bebes, fundamentos y metodología. Madrid: Paidós.
 • Costil, D.L.; Maglischo, E.; Richardson, A. (1994). Natación. Barcelona: Hispano Europea.
 • Chollet, D. (1990). Approche scientifique de la natation sportive. París: Vigot.
 • Maglischo, E. (1992). Nadar más rápido. Barcelona: Hispano Europea.
 • Llobet, M.; Conde, C.; Fagoaga, J.; León, C. i Tricas, C. (1994). Natación Terapéutica. Barcelona: Paidotribo.
 • Reischle, K. (1993). Biomecánica de la natación. Madrid: Gymnos.
 • Bucher, W. (1995). 1000 Ejercicios y juegos de Natación y actividades acuáticas. Barcelona: Hispano Europea.
 • De Lanuza, F. i Torres, A. (1997). 1060 Ejercicios y juegos de natación. Barcelona: Paidotribo.
 • Cae, L. (2001). Aquagym, Programa Fitness. Barclona: Hispano Europea.
 • Arellano Colomina, Raúl (2010). Entrenamiento Técnico de Natación . Madrid: Cultivalibros.
 • Navarro, F; Oca A.; Rivas A. (2010). Planificación del entrenamiento y su control . Madrid: Cultivalibros.
 • Maglischo, E. (2009). Natación. Técnica, entrenamiento y competición. Barcelona: Paidotribo.
 • Colado Sánchez JC (2004). Acondicionamiento físico en el medio acuático. Paidotribo.
 • Lucero B. (2015). Los 100 mejores ejercicios de natación. Paidotribo.
 • Navarro F. (2012). Cómo nadar bién. Editec Red.
 • Gómez, J.M (2012). Enseñanza de los estilos de natación: Crol, Espalda, Mariposa y Braza. Wanceulen Editorial Deportiva SL.
 • Solé J.; Joven A. (1997). Planificació de l’entrenament tècnic en la natació de competició. Revista Apunts (Educació Fisica i Esport) (47) 88-95.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVC2. Pràctiques didàctiques Trobareu les consignes de les diferents pràctiques degudament penjades en el moodle 35 No
AVC3. Treballs en grup Els criteris de presentació i avaluació es troben penjats en el moodle 35 No
AVC4. Examen escrit Examen Teòric amb els continguts de l'assignatura. 30

Qualificació

El sistema d'avaluació de l'EUSES-centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada.

AVALUACIÓ CONTINUADA

AVC1 PROVA PRÀCTICA AQUÀTICA (APTE O NO APTE)
Serà imprescindible adquirir l'APTE per tal de superar l'assignatura. Aquesta Prova Pràctica consisteix en nedar un 100 estils "adaptat" amb sortida i viratges oficials, dels quals es valora una sèrie d'ítems. Al final de la prova, fem una petita adaptació ja que es realitza el viratge de crol i s'acaba aproximadament als 110 metres. Hi haurà 3 intents per superar-la.

AVC2: PRÀCTIQUES DIDÀCTIQUES (35%)
Són fitxes de pràctiques que es realitzen indivudalment. Fa mitjana sigui quina sigui la nota.

AVC3: TREBALLS EN GRUP (35%)
Els treballs en grup s'iniciaran sempre durant les sessions teòrcico-pràctiques i no es podran incorporar nous membres que no hi hagin assistit. L'alumnat que segueixi la sessió en streeming farà grup entre ells. L'alumnat que no ha assistit, podrà fer el treball amb grup amb altres alumnes no assistents. Fa mitjana sigui quina sigui la nota.

AVC4:EXAMEN D'AVALUACIÓ CONTINUADA (30%)
Avaluació dels continguts teòrics. És imprescindible que la nota obtinguda sigui igual o superior a 5. Apartat recuperable.

És imprescindible assistir al 80% de les sessions pràctiques per tal de superar l'assignatura a través de l'avaluació contínua. Es consideraran sessions pràctiques les que es realitzen a la piscina i també les classes teòric-pràctiques on s'inicien els treballs en grup. Les faltes justificades s'hauran de presentar com a molt tard en una setmana i es valorarà si s'admeten com a tal. Si no es compleix aquest requisit l'alumne passarà directament a l'avaluació final.

NOTA: Atenció a les consignes de realització i lliurament de cada pràctica a igual que els ítems de la Prova Aquàtica. Estaran degudament penjades en el moodle.


AVALUACIÓ FINAL

AVC1: PROVA PRÀCTICA AQUÀTICA (APTE O NO APTE)
Serà imprescindible adquirir l'APTE per tal de superar l'assignatura. Aquesta Prova Pràctica consisteix en nedar un 100 estils "adaptat" amb sortida i viratges oficials, dels quals es valora una sèrie d'ítems. Al final de la prova, fem una petita adaptació ja que es realitza el viratge de crol i s'acaba aproximadament als 110 metres. Hi haurà 3 intents per superar-la.

AVC4:EXAMEN D'AVALUACIÓ FINAL (100%)
Avaluació dels continguts teòrics. S'aprovarà a partir de 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un/a alumne/a no presentat/da aquell/a que ha realitzat menys del 50% de les activitats d'avaluació continuada o no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única.

Avaluació única:
El sistema d'avaluació de l'EUSES-centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l'avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

L'avaluació única consta de dues activitats:

AVU1: PROVA PRÀCTICA AQUÀTICA (APTE O NO APTE)
Serà imprescindible adquirir l'APTE per tal de superar l'assignatura. Aquesta Prova Pràctica consisteix en nedar un 100 estils "adaptat" amb sortida i viratges oficials, dels quals es valora una sèrie d'ítems. Al final de la prova, fem una petita adaptació ja que es realitza el viratge de crol i s'acaba aproximadament als 110 metres. Hi haurà 3 intents per superar-la.

AVU2/3: DOSSIER DE PRÀCTIQUES (30%)
Lliurament d'un dossier de pràctiques individuals. Fa mitjana a partir de 5.

AVU4: EXAMEN D'AVALUACIÓ FINAL (70%)
Avaluació dels continguts teòrics. Fa mitjana a partir de 5.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

És imprescindible que la nota obtinguda d'AVC4 sigui igual o superior a 5.

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge de l'assignatura es concreten de la següent manera:

OA1.- Analitzar, des d'una perspectiva teòrica i pràctica, les possibilitats de les activitats i els esports aquàtics: educatiu, recreatiu i de rendiment.
OA2.- Conèixer la incidència de les activitats aquàtiques en el desenvolupament motriu dels diferents grups de practicants.
OA3- Concretar els objectius més adequats per la millora del desenvolupament motriu de cada grup de practicants.
OA4.- Dissenyar i desenvolupar programes i activitats que condueixin al desenvolupament de les habilitats i destreses motrius aquàtiques.
OA5.- Mostrar interès per la millora en la intervenció docent.

Assignatures recomanades

 • Anatomia aplicada a l'activitat física i l'esport
 • Desenvolupament motor i iniciació esportiva
 • Hidroteràpia
 • Instal·lacions esportives
 • Jocs i habilitats motrius bàsiques
 • Teoria de l'entrenament 1
 • Teoria de l'entrenament 2
 • Teoria de l'entrenament 3

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial: l'exposició teòrica de continguts i les classes pràctiques es desenvoluparan de forma presencial a les aules habilitades a EUSES i la instal·lació esportiva.

Escenari IV. Confinament: l'exposició teòrica de continguts i les classes pràctiques es desenvoluparan de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial
Es mantenen les activitats d'avaluació i el percentatge de qualificació que cadascuna atorga a la nota final.

Escenari IV. Confinament
Es mantenen les activitats d'avaluació, amb adaptacions.

AVALUACIÓ CONTINUADA
AVC1 PROVA PRÀCTICA AQUÀTICA: Queda anul•lada la seva valoració. Com el resultat era d’APTE o bé NO APTE i, per tant no computava en el percentatge de l’avaluació, no fa variar el pes dels següents apartats de l’avaluació.
AVC2: PRÀCTIQUES DIDÀCTIQUES: Es manté el format de les pràctiques, però les entregues es realitzaran a través del moodle.
AVC3: TREBALLS EN GRUP: Es redueixen el número de treballs, però passen a ser individuals. Les entregues es realitzaran a través del moodle.
AVC4: EXAMEN D'AVALUACIÓ CONTINUADA: L'examen es realitzarà de manera virtual.

Per optar a l'avaluació contínua s'ha d'assistir al 80% de les sessions pràctiques.

AVALUACIÓ FINAL
- PROVA PRÀCTICA AQUÀTICA: Queda anul•lada la seva valoració. Com el resultat era d’APTE o bé NO APTE i, per tant no computava en el percentatge de l’avaluació, no fa variar el pes dels següents apartats de l’avaluació.
- EXAMEN D'AVALUACIÓ FINAL (100%): L'examen es realitzarà de manera virtual.

AVALUACIÓ ÚNICA
AVU1: PROVA PRÀCTICA AQUÀTICA: Queda anul•lada la seva valoració. Com el resultat era d’APTE o bé NO APTE i, per tant no computava en el percentatge de l’avaluació, no fa variar el pes dels següents apartats de l’avaluació.
AVU2/3: DOSSIER DE PRÀCTIQUES (30%): Es manté el format, però les entregues es realitzaran a través del moodle.
AVU4: EXAMEN D'AVALUACIÓ FINAL (70%): L'examen es realitzarà de manera virtual.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial
Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s'utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament
Les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.