Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Cada vegada hi ha més consciència entre el personal sanitari sobre la necessitat d’incorporar les humanitats en el camp de la medicina per tal d’establir una pràctica que tingui en compte tots els aspectes de cada pacient. Aquesta optativa té com a objectiu examinar i adquirir eines de disciplines humanístiques per poder utilitzar-les en la pràctica clínica.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SARA PAGANS LISTA  / GUILLERMO JAVIER PEREZ GONZALEZ  / FABIANA SILVIA SCORNIK GERZENSTEIN
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, que incloguin els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient.
 • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte pels altres professionals de la salut, adquirint habilitats de treball en equip.
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals.
 • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a obtenir, organitzatr, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària.
 • Saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats clíniques, terapèutiques, preventives i d'investigació.
 • Tenir, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu, amb escepticisme constructiu i orientat a la recerca.
 • Garantir el coneixement adequat de la llengua anglesa, tant oral com escrita, tenint en compte les especificitats del registre mèdic per a poder comunicar-se eficaçment a la comunitat internacional científica i professional.

Continguts

1. To acquire tools from humanistic disciplines (e.g. close reading, use of poems, photographs, or music, among other artistic means) and use them to understand the patient’s illness within his/her socioeconomical and emotional condition.

2. To examine the use of humanistic tools in medical practice as therapeutic and communication means.

3. To identify the role of emotional and philosophical intelligence, and cultural awareness, in relation to medical sciences.

4. To evaluate the need of nurturing narrative competence in health practitioners as part of their professional skills development. Narrative competence is defined as "the capacity to recognize, absorb, metabolize, interpret, and be moved by stories of illness".

5. To implement both critical and insightful thinking to construct integrated medical concepts, going from the specific (the patient) to the broad (social, cultural, political, and physical environment, beliefs, own explanations, fears, etc.).

6. To strengthen empathy in the medical practice, by recognizing how all types of intelligences (cognitive, emotional, artistic) come together to benefit both the patient and the physician.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 19 77 96
Classes expositives 2 0 2
Classes participatives 4 0 4
Exposició dels estudiants 3 20 23
Total 28 97 125

Bibliografia

 • Thomas R. Cole, Nathan S. Carlin, Ronald A. Carson (2014). Medical Humanities: An Introduction. Cambridge University Press.
 • Rita Charon (2008). Narrative Medicine: Honoring the Stories of Illness. Oxford University Press.
 • Intima Org (2018). Intima: A Journal of Narrative Medicine. Recuperat , a http://www.theintima.org/
 • Journal of Medical Humanities (2000). Kluwer Academic Publisher.
 • Medical Humanities (2000). BMJ Publishing Group.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
PBL tutorial evaluation Evaluation of the student participation in the PBL sessions. Qualification will be determined as follows: Learning abilities (25%),communication (25%), responsibility (25%), Interpersonal Relationship (25%). 50
Written essay and oral presentation The assesment consist on the evaluation of the written essay and oral presentation. The qualification will be based on: Content: 70%, clarity of written expression, conciseness and legibility: 15%, clarity of oral expression, attitude, ability to answer questions: 15%. Assistance to the whole oral presentation session is mandatory for all the students. 30
PBL exam In the first part the students will have to work with a material related to their written essay. In the second part they will be ask about the work done during the first part. 20

Qualificació

The PBL sessions can not be re-taken and a qualification below 50/100 means > that the course is not aproved.
The PBL exam counts as 20% of the total qualification, divided in 10% the first part and 10% the second part. Both parts can be remade once.
The written essay can be improved and submitted to evaluation only once after the oral presentation.

In the case of remaking the PBL exam and/or the written essay, the
qualification for these/this can not be higher than 50% of the maximum qualification. In case that the remade work is passed, this/these qualification/s will be averaged with the qualification obtained in the PBL sessions evaluation, according to the established percentage.

Attendance to non PBL activities may add additional points.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Not attending the PBL tutorials