Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
La majoria de les malalties tropicals desateses són endèmiques a les zones rurals d'Àfrica al sud del Sàhara i en les zones urbanes pobres dels països de baixos ingressos d'Àsia i Amèrica Llatina. Condueixen a la discapacitat a llarg termini, la desfiguració, el creixement infantil deficient, els resultats adversos en l'embaràs i la productivitat econòmica reduïda. El seu impacte en la productivitat dels treballadors és de milers de milions de dòlars perduts cada any i mantenen països de baixos ingressos en la pobresa. Abordar les malalties tropicals desateses des d'una perspectiva de salut pública sovint impliquen negociacions no només pels nostres interessos, sinó també per les creences fonamentals sobre les necessitats i prioritats de salut pública, i com el govern i la societat hauria d'estar treballant per respondre a aquestes necessitats i prioritats.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA CARME CARRION RIBAS
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

  • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, que incloguin els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient.
  • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte pels altres professionals de la salut, adquirint habilitats de treball en equip.
  • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals.
  • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a obtenir, organitzatr, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària.
  • Saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats clíniques, terapèutiques, preventives i d'investigació.
  • Tenir, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu, amb escepticisme constructiu i orientat a la recerca.
  • Garantir el coneixement adequat de la llengua anglesa, tant oral com escrita, tenint en compte les especificitats del registre mèdic per a poder comunicar-se eficaçment a la comunitat internacional científica i professional.

Continguts

1. What “neglected tropical diseases” are and their types, specificities, epidemiological situation and transmission

2. Differences between control, elimination, eradication of a disease and related with neglected tropical diseases

3. Describe the difference between “mass drug administration” and “case-based” approaches

4. Epidemiological indicators needed to monitor and evaluate interventions to control neglected tropical diseases

5. Describe main global challenges for neglected tropical diseases control in different areas (prevention, diagnostics, treatments, implementation and research)

6. Describe the interventions lead by WHO, local or regional governments or NGO in order to manage Neglected Tropical Diseases.

7. Understand the specificities of the work done by health professionals working in the field in NTD endemic areas

8. Different approaches: Mass Drug Administration vs. case-based approach

9. Understant the importance of Digital Health interventions in Low and Middle Income Settings

10. Relation between NTDs and Agenda 2030

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 1 0 1
Anàlisi / estudi de casos 2 0 2
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 26 71 97
Classes expositives 2 0 2
Classes participatives 2 0 2
Seminaris 4 0 4
Treball en equip 9 8 17
Total 46 79 125

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
PBL sessions (3 case scenarios) Learning Abilities (25%) Communication (25%) Responsibility (25%) Interpersonal Relationships (25%) 50
Group activity Accreditation of knowledge acquired by means of a witten report focused on one of the objectives or one of the NTD. Groups must be formed by 2 or 3 people. Written report must be of maximum 3000 words.
Group Activity: Accreditation of knowledge acquired by means of a written report focused on one of the objectives or one of the NTD. Groups must be formed by 2 or 3 people. Written report must be of maximum 3000 words.

The written report will be 50% of the activity group qualification (20% of the total score of the Module)
The oral presentation will also be 50% of the activity group qualification. Oral presentation will be video recorded or Explanation of a infographic (20% of global assessment of the module).
40
PBL Exam The exam will be a standard PBL exam 10

Qualificació

Evaluation has 3 parts (PBL sessions, PBL exam and group activity) and both of them must be passed independently. In case PBL exam or group activity are failed, there will be a second opportunity to do them, but with a maximum score of 5 points.

- PBL sessions evaluation will account for 50% of the module evaluation.
Criteria (Grade proportion)
Responsibility (25%)
Learning abilities (25%)
Communication (25%)
Interpersonal relationships (25%)

- PBL exam will account for 10%.

- The group activity with oral (video recorded) and written presentation will account for 40%:

Group Activity: Accreditation of knowledge acquired by means of a written report focused on one of the objectives or one of the NTD. Groups must be formed by 2 or 3 people. Written report must be of maximum 3000 words (20% of global assessment).

The written report will be 50% of the final qualification. The oral presentation will also be 50% of the final qualification. Oral presentation will be video recorded or Explanation of a infographic (20% of global assessment).

Attendance to the Workshops and Seminars must be higher than 80%

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Not attending PBL sessions
Not attending workshops (more than 20%) because of a non justified reason.
Not participating in the activity group

Observacions

More than 1 billion people – a sixth of the world’s population – suffer from one or more neglected tropical diseases. These diseases represent about 17% of the global burden of parasitic and infectious diseases. Most neglected tropical diseases are endemic in rural areas of sub-Saharan Africa and in poor urban settings of low-income countries in Asia and Latin America. They lead to long-term disability, disfigurement, impaired childhood growth, adverse pregnancy outcomes and reduced economic productivity.

Addressing neglected tropical diseases from a public health perspective often involve negotiations not only on what we want (our interests), but also on core beliefs about public health needs and priorities, and the way government and society should be working to respond to those needs and priorities (our values).

This elective provides the opportunity to learn the current global situation of neglected tropical diseases, how large-scale interventions for control are organized and main challenges for implementation and sustainability of control.