Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Elaboració i redacció de diferents tipus de textos vinculats a la comunicació comercial, personal i institucional. Com construir un discurs persuasiu. Tècniques d'oralització d'un discurs. Presentació i locució.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LAURA FANALS GUBAU  / CARLA FERREROS PAGES  / ANNA PERERA ROURA
Idioma de les classes:
Català (66%), Castellà (0%), Anglès (34%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LAURA FANALS GUBAU  / CARLA FERREROS PAGES  / ANNA PERERA ROURA
Idioma de les classes:
Català (66%), Castellà (0%), Anglès (34%)

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LAURA FANALS GUBAU  / CARLA FERREROS PAGES  / ANNA PERERA ROURA
Idioma de les classes:
Català (66%), Castellà (0%), Anglès (34%)

Grup D

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LAURA FANALS GUBAU  / CARLA FERREROS PAGES  / ANNA PERERA ROURA
Idioma de les classes:
Català (66%), Castellà (0%), Anglès (34%)

Competències

 • CG.2. Expressar-se amb correcció, oralment i per escrit.
 • CG.7. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los.
 • CE.2. Gestionar estratègicament la comunicació.
 • CE.4. Analitzar i investigar processos i estructures de la comunicació publicitària i de les relacions públiques.

Continguts

1. Oralitat i llengua escrita

2. Parlar en públic: tècniques i recursos

3. Elaboració i organització del discurs oral

4. Elaboració i organització del discurs escrit

5. Escrits de l'àmbit de la comunicació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 3,50 33,50 0 37,00
Exposició dels estudiants 4,00 36,00 0 40,00
Sessió participativa 20,00 0 14,00 34,00
Sessió pràctica 4,00 35,00 0 39,00
Total 31,50 104,50 14,00 150

Bibliografia

 • Alvar Ezquerra, Manuel (1999). Manual de redacción y estilo. Madrid: Istmo. Catàleg
 • Cassany, Daniel (2002). La cuina de l'escriptura. Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Ceberio, Marcelo R. (2006). La buena comunicación. Las posibilidades de la interacción humana. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Chabrol, Claude (2004). Cómo se hace una película (traducció de Carlos Barbáchano). Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Eco, Umberto (2001). Cómo se hace una tesis (traducció de Lucía Baranda i Alberto Clavería Ibañez). Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Ellis, Richard; McClintock, Ann (1993). Teoría y práctica de la comunicación humana (traducció de Pilar Vázquez). Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Fernández Cavia, Josep (cop. 2009 ). Redacción en relaciones públicas . Madrid: Pearson Prentice Hall. Catàleg
 • Gomà, Enric (a cura de) (2015). Canvi d’agulles. Per un català més ric, àgil i senzill. Barcelona: La Magrana. Catàleg
 • Guitton, Jean (2000). El trabajo intelectual: consejos... (tr. de Francisco Javier de Fuentes Malvar). Madrid: Rialp. Catàleg
 • Havelock, Erik A. (1996). La musa aprende a escribir, (traducció de Luis Bredlow Wenda). Barcelona: Paidós. Catàleg
 • King, Stephen (2004). Mientras escribo (traducció de Jofre Homedes Beutnagel). Barcelona: Debolsillo. Catàleg
 • Lázaro Carreter, Fernando (1998). El dardo en la palabra. Barcelona: Galaxia Gut. Catàleg
 • Martín Gaite, Carmen (2009). El cuento de nunca acabar. Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Millán, José Antonio (2005). Perdón, imposible. Guía para una puntuación más rica y consistente. Barcelona: RBA Libros. Catàleg
 • Millán, José Antonio (2008). Manual de urbanidad y buenas maneras en la Red.. Barcelona: Melusina. Catàleg
 • Palau Sicart, Goretti (2003 ). Gabinets de comunicació : periodistes a l'altra banda . Barcelona: Pòrtic. Catàleg
 • Pujol, Josep M.; Solà, Joan (1995). Ortotipografia: manual de l’autor, l’autoeditor i el dissenyador gràfic. Barcelona: Columna. Catàleg
 • Rodríguez-Vida, Susana (2009). Curso práctico de corrección de estilo. Barcelona: Octaedro. Catàleg
 • Rom, Josep (2007 ). Llenguatge publicitari : estratègia i creativitat publicitàries . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Sanz, Glòria (2003 ). Manual de comunicacions escrites a l'empresa (2a edició revisada i actualitzada). Barcelona: Interactiva :Graó. Catàleg
 • Schopenhauer, Arthur (2005). L'art de tenir sempre raó (traducció de Carles Sans). Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Torrent, Anna M.|q(Anna Maria) (1999 ). La Llengua de la publicitat . Barcelona: Abadia de Montserrat. Catàleg
 • Wagensberg, Jorge (2004). La rebelión de las formas. Barcelona: Tusquets. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Exercicis pràctics d'expressió escrita S'avaluarà l'adequació al format proposat, la correcció lingüística (ortografia, lèxic, morfosintaxi), la competència discursiva (coherència, cohesió) i la presentació. 31 No
Pràctica de comunicació oral en anglès Es valorarà l'aplicació de tècniques i recursos per al discurs oral. 32 No
Pràctiques de textos de relacions públiques i de publicitat Es valorarà la correcció, el repertori lingüístic, la construcció i estructuració del text i l'adequació a la tipologia d'escrit. 32 No
Classes expositives L'assistència a classe és obligatòria i la participació s'avaluarà. 5 No

Qualificació

L’Avaluació Continuada (AC) és un sistema d'avaluació que està constituït per un conjunt d’activitats de diversa tipologia que té com a finalitat l’aprenentatge de les competències presents al programa de l’assignatura. Per aquesta raó, l’estudiant ha d’estar permanentment integrat en la dinàmica i en el dia a dia de l’assignatura: ha de consultar el MOODLE i participar activament en les activitats. També ha de ser responsable pel que fa a les dates de lliurament dels exercicis. Per això, és necessari assistir amb regularitat a classe, a les sessions de tutoria determinades pel professorat i a totes les activitats externes que es proposin.

En aquesta assignatura, les llengües vehiculars són el català i l'anglès.

En cadascuna de les proves d'avaluació escrita i oral, es penalitzaran amb 0,1 punts els errors de normativa lingüística.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà NP l'estudiant que no ha assistit a les classes ni ha realitzat les activitats d'avaluació.

Avaluació única:
L'avaluació única constarà de dues parts:

1. Un examen en la data fixada que tindrà un pes del 60%. Aquesta data serà publicada abans de l'inici del semestre i serà abans que finalitzi l'avaluació continuada. Aquest examen tindrà una possible recuperació en la setmana prevista per a les recuperacions.

2. Una presentació oral (en anglès) que tindrà un pes del 40%. Aquesta activitat es realitzarà en una data pactada amb la professora.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima global de 5.0

Tutoria

Les tutories es pactaran amb la professora per correu electrònic i es duran a terme, si són presencials, al seu despatx i, si són en línia, mitjançant la plataforma convenient.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Les professores es comunicaran amb els estudiants a través de l'apartat d'avisos i notícies del Moodle o bé per correu electrònic si les comunicacions són individuals.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas que hi hagi un canvi d'escenari, es mantindran les activitats previstes però se n'adaptarà el format: les classes expositives es faran en línia, les activitats escrites es mantindran i les activitats orals s'adaptaran a format d'àudio o de vídeo.

Modificació de l'avaluació:
L'avaluació no es modificaria ja que les activitats es mantindran, excepte en casos excepcionals en què l'alumne pogués tenir dificultats amb el seguiment a distància. En aquests casos s'adaptaria l'avaluació tenint en compte cada cas particular.

Tutoria i comunicació:
Les tutories i comunicacions es farien a través del Moodle, del correu electrònic i de plataformes de videotrucada.