Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Realització de diferents elements gràfics amb finalitats publicitàries o institucionals. Merchandising. Noves tendències i necessitats on line en el disseny gràfic.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FRANCESC XAVIER COSTA BRUGUE  / FRANCISCO JAVIER ESPINACH ORUS  / FERNANDO JULIAN PEREZ  / FAUST SECULI DIAZ
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FRANCESC XAVIER COSTA BRUGUE  / FRANCISCO JAVIER ESPINACH ORUS  / FERNANDO JULIAN PEREZ  / FAUST SECULI DIAZ
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FRANCESC XAVIER COSTA BRUGUE  / FRANCISCO JAVIER ESPINACH ORUS  / FERNANDO JULIAN PEREZ  / FAUST SECULI DIAZ
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Grup D

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MANUEL ALCALA VILAVELLA  / FRANCISCO JAVIER ESPINACH ORUS  / FERNANDO JULIAN PEREZ  / FAUST SECULI DIAZ
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • CG.7. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los.
 • CE.6. Emprar les tecnologies del llenguatge audiovisual en mitjans convencionals i no convencionals

Continguts

1. Tractament d'imatges

          1.1. Fotomuntatges

          1.2. Tècniques de dibuix

          1.3. Tècniques de pintat

2. Imatge vectorial i composició gràfica

          2.1. Interficie d'usuaris

          2.2. Disseny cartels

          2.3. Disseny catàlegs, llibres i revistes

          2.4. Sprites

          2.5. Introducció a l'animació

3. Projectes

          3.1. Planificació i estudis de mercat

          3.2. Anàlisi tècnic

          3.3. Propostes inicials

          3.4. Propostes definitives

          3.5. Presentació

4. Càpsules

          4.1. Volum, llum i ombres

          4.2. Tècniques tradicionals

          4.3. Representació de la figura humana

          4.4. Storyboard

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 9,00 3,00 12,00
Consulta de documents (text, àudio, vídeo,...) 0 8,00 8,00 16,00
Elaboració individual de treballs 1,00 12,00 0 13,00
Sessió pràctica 26,00 18,00 4,00 48,00
Treball en equip 1,00 8,00 0 9,00
Tutories de grup 2,00 0 0 2,00
Total 30,00 55,00 15,00 100

Bibliografia

 • Julián Pérez, Fernando (2019). Introducción a la Expresión Gráfica en la Publicidad /. Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Mazier, Didier (2014 ). Photoshop CC para PC. Cornellà de Llobregat: ENI. Catàleg
 • Mazier, Didier (2014 ). Illustrator CC para PC. Cornellà de Llobregat: ENI. Catàleg
 • Rubin, Mira (2011 ). Interactive InDesign CS5. Burlington, MA: Focal Press. Recuperat 29-06-2017, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9780240815114 Catàleg
 • Hart, John (2001 ). La Técnica del storyboard : guión gráfico para cine, televisión y animación . Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión RTVE. Catàleg
 • Newark, Quentin (cop. 2002 ). Qué es el diseño gráfico? : manual de diseño . México: Ediciones G. Gili. Catàleg
 • Cómo combinar y elegir colores para el diseño gráfico (1997 ) (4ª ed.). Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Koren, Leonard (1997 ). Recetario de diseño gráfico : propuestas, combinaciones ysoluciones a sus layouts (3ª ed.). México [etc.]: Gustavo Gili. Catàleg
 • Cómo combinar y elegir tipografía para el diseño gráfico (1992 ). Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Realització d'exercicis relatzionats amb el tractament d'imatges i prova Qüalitat en la representació i la presentació 25
Realització d'exercicis relacionats amb la imatge vectorial i la composició gràfica i prova Qüalitat en la representació i la presentació 25
Elaboració gràfica d'un projecte. Recerca d'informació i anàlisi. Propostes inicials. Es valora la capacitat de síntesi, de comunicació, la qüalitat en la representació i la presentació. 5 No
Proposta final del projecte gràfic Es valora la capacitat de síntesi, de comunicació, la qüalitat en la representació i la presentació 20 No
Exercicis càpsules Qualitat dels exercicis 25

Qualificació

La nota final d'avaluació continuada serà la mitjana ponderada de les diferents activitats d'avaluació. Per superar l'assignatura cal que la mitjana sigui major o igual a 5.
S'oferirà la possibilitat de reavaluar alguna de les activitats d'avaluació no superades. Aquesta possibilitat està oberta únicament als alumnes avalutas (els no presentats no opten a aquesta opció).
Aquells alumnes que no realitzin l'avaluació continuada, podran fer un exàmen final a les dates establertes per la Facultat, prèvia tutoria i presentació dels treballs i exercicis proposats durant el curs i a la tutoria.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El criteri de No Presentat correspon a l'estudiant que no ha assistit a classe o no ha fet activitats d'avaluació.

Avaluació única:
Possibilitat d'avaluació única: cal que l'estudiant ho sol·liciti dins dels terminis fixats i amb els procediments i criteris establerts per la Comissió de govern de la Facultat. Haurà de lliurar exercicis corresponents als tres apartats de l'assignatura (previa tutoria amb els professors). Igualment realitzarà la prova que constarà dels mateixos tres apartats de l'assignatura:
Apartat Illustrator, Indesign, AfterEffect; Apartat Photoshop; Apartat càpsules (el volum la llum i les ombres ombres, els Tècniques tradicionals, la representació de la figura humana, a els Storyboards). Pel que fa al projecte, lliurarà un treball en la data oficial de la prova (prèvia tutoria amb els professors).

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

A l'inici de curs, a la pàgina de l'assignatura es col·locaran els dies i hores de tutoria

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació entre els estudiants i el professor serà via correu electrònic i videoconferència. Es respectaran els dies i hores establerts a aquest efecte.

Observacions

Haver realitzat amb anterioritat l'assignatura de primer curs "Introducció i tècnica de disseny gràfic"

Assignatures recomanades

 • Introducció i tècnica de disseny gràfic

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les classes d'aula informàtica, en principi seràn presencials. Si no poguessin ser presencials, seran substituïdes per vídeotutorials i tutoríes. Es faran consultes sobre dubtes mitjançant Google Meet o el programa o aplicació que faciliti la Universitat. Les pràctiques es lliuraran a través d’una tasca a Moodle.
Les cinq primeres setmanes, estaran a la pàgina de l'assignatura, els videotutorials corresponents a les parts no realitzades el curs passat. Aquests videotutorials, de cada apartat no vist i de el corresponent habitualment a aquest curs, quedaran englobats en el que anomenarem càpsules. Hi haurà tutories d'aquestes càpsules.

Modificació de l'avaluació:
Les activitats d’avaluació previstes en el disseny de l’assignatura es mantenen en el ben entès que algunes es realitzaran mitjançant vies no presencials.
Els alumnes que no superin l’assignatura i han realitzat avaluació continuada, disposaran d’uns exercicis de recuperació i proves de les parts no superades durant el curs, tal com estava previst.L'apartat projecte no és recuperable.
Apartat Illustrator, Indesign, AfterEffect....25%
Apartat Photoshop...25%
Apartat càpsules (el volum la llum i les ombres ombres, les tècniques tradicionals, la representació de la figura humana, els Storyboards)...25%
Apartat projecte.....25%

Possibilitat d'avaluació única: cal que l'estudiant ho sol·liciti dins dels terminis fixats i amb els procediments i criteris establerts per la Comissió de govern de la Facultat. Haurà de lliurar exercicis corresponents als tres apartats de l'assignatura (previa tutoria amb els professors). Igualment realitzarà la prova que constarà dels mateixos tres apartats de l'assignatura:
Apartat Illustrator, Indesign, AfterEffect; Apartat Photoshop; Apartat càpsules (el volum la llum i les ombres ombres, els Tècniques tradicionals, la representació de la figura humana, a els Storyboards). Pel que fa a el projecte, lliurarà un treball en la data oficial de la prova (prèvia tutoria amb els professors).

Tutoria i comunicació:
Obrirem sales de videoconferència, per dubtes i per repasar aspectes dels videotutorials i del projecte.
Per les entregues, quedarà tot reflectit a la pàgina de l'moodle.