Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L'assignatura té per objectiu presentar les relacions més importants del turisme amb la cultura i la societat contemporània, obrint debats i reflexions per apropar l'estudiant a una comprensió holística i humanística del turisme. Es treballarà en les següents línies: el concepte cultura i de la seva influència en en turisme; el patrimoni i els seus usos; lectures i debats al voltant dels diferents patrimonis; autors rellevants en la posada en valor de la cultura i el turisme; diversitat cultural i oportunitat turística; teories del turisme; relacions entre hostes i amfitrions; anàlisi de les principals transformacions socials i culturals de l'activitat turística; tipologies de turistes; anàlisi de l'experiència turística; història social del turisme a Catalunya; turisme i ètica; societats urbanes i turisme.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SAIDA PALOU RUBIO  / MARIA DOLORS VIDAL CASELLAS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SAIDA PALOU RUBIO  / MARIA DOLORS VIDAL CASELLAS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
DAVID GONZALEZ VAZQUEZ  / SAIDA PALOU RUBIO  / MARIA DOLORS VIDAL CASELLAS
Idioma de les classes:

Grup D

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
DAVID GONZALEZ VAZQUEZ  / SAIDA PALOU RUBIO  / MARIA DOLORS VIDAL CASELLAS
Idioma de les classes:

Competències

 • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
 • 18. Analitzar els impactes generats pel turisme
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. (Part Cultural) - Introducció

2. (Part cultural)- Patrimoni tangible i intangible. Història de la seva percepció a occident.

3. (Part Cultural) - La cultura: diversos mètodes per a l'anàlisi i comprensió de la història de la cultura.

4. (Part Cultural) - Una proposta de lectura de la història de l'Art

5. (Part Cultural) - El turisme com a eina per al diàleg intercultural i interreligiós

6. (Part Cultural) - Ciutats, museus i monuments: la construcció del relat turístic en la cultura occidental.

7. (Part Cultural) - La cultura en els ens de promoció turística

8. (Part Cultural) - Gaudí: La Sagrada Família

9. (Part Cultural) - Dalí i el Triangle Dalinià

10. (Part Cultural) - Estudi de cas: Catedral de Girona: El Tapís de la Creació

11. (Part Cultural) - Les cultures precolombines: Perú

12. (Part Cultural) - Les cultures orientals: India i Xina

13. (Part Cultural) - Les cultures de l'intangible: Burkina Fasso

14. (Part Cultural) - A mode de conclusió

15. (Part Cultural) -Tema de l'any: els webinars, una eina innovadora en continguts i gestió del turisme cultural?

16. (Part Cultural) - El Patrimoni Cultural: models i usos turístics

17. (Part Cultural) - La UNESCO i el Patrimoni Mundial

18. (Part Cultural) - Patrimonis conflictius: geografia i tipologia

19. (Part Cultural) - Anàlisi turística dels patrimonis conflictius

20. (Part Social) - Els espais de memòria de l'Holocaust: un patrimoni consolidat

21. (Part Social) - El turisme als espais de memòria de l'Holocaust: problemàtica i debats

22. (Part Social) - La memòria històrica a Espanya: un patrimoni emergent

23. (Part Social) - El turisme de memòria: teoria i models

24. (Part Social) - Tema de l'any. El valor dels monuments: ideologia i iconoclàstia

25. (Part Social) - Introducció

26. (Part Social) - La formació del valor de l'oci i el turisme a Occident

27. (Part Social) - El turisme i el canvi social

28. (Part Social) - Nosotros, los de allá (documental)

29. (Part Social) - Història social del turisme: el naixement del turisme a Catalunya

30. (Part Social) - Història social del turisme: postguerra i fordisme

31. (Part Social) - Pensió completa (documental)

32. (Part Social) - Ètica i turisme

33. (Part Social) - Societats urbanes i turisme

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 64,00 0 64,00
Lectura / comentari de textos 3,00 18,00 0 21,00
Prova d'avaluació 3,50 18,00 0 21,50
Resolució d'exercicis 3,00 6,00 0 9,00
Sessió expositiva 25,00 0 10,00 35,00
Total 34,50 106,00 10,00 150,5

Bibliografia

 • Choay, Françoise. (2007). Alegoría del patrimonio. Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • PASOS ON LINE. PASOS REVISTA DE TURISMO Y PATRIMONIO. Recuperat , a http://www.pasosonline.org/en/
 • Vidal Casellas, Dolors. Monturiol, Antoni. (2003). Imatge i destí :. Girona: Museu d'Art. Catàleg
 • Vidal Casellas, Dolors. (2019). Tourism, pilgrimage and intercultural dialogue :. Boston, MA: CABI. Catàleg
 • Donaire, José Antonio. (2008). Turisme cultural entre l'experiència i el ritual. Bellcaire: Vitel·la. Catàleg
 • Bloom, Harold. (1995). El Canon occidental :. Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Gombrich, E. H.|q(Ernst Hans), (1999 ). Història de l'art (16 ed. revisada, augmentada i dissenyada de nou). Barcelona: Columna. Catàleg
 • Turisme de Catalunya. Club Cultura - Turisme Cultural-. Recuperat , a http://www.turismedecatalunya.com/cultura/
 • Teatre Museu Dalí. Recuperat , a http://www.salvador-dali.org/museus/figueres/index.html
 • Turisme de Barcelona. Recuperat , a barcelonaturisme.cat
 • Organització Mundial del Turisme. Recuperat , a unwto.org/es
 • Organització Mundial del Turisme. (2016). Alianza entre turismo y cultura en el Perú:. Madrid: Organización Mundial del Turismo. Catàleg
 • ANTON CLAVÉ, S.; GONZÁLEZ, F. (coord) (2007). A propósito del turismo. La construcción social del espacio turístico.. Barcelona: UOC. Catàleg
 • ANTON CLAVÉ, S. (2009). “El consum d’experiències i d’emocions. Perspectives per a la innovació (...)". Paradigmes, 3(), 93-100 Catàleg
 • Annals of tourism research (19. Oxford: Pergamon Press. , a http://www.sciencedirect.com/science/journal/01607383 Catàleg
 • González, D. (2016). La patrimonialización de la memoria histórica: entre el deber social.... PASOS, 15(5), . Recuperat , a https://ojsull.webs.ull.es/index.php/Revista/article/view/668
 • González,D. i Mundet, Ll. (2018). Lugares de memoria traumática y turismo: paradigmas analíticos y problemáticas. . Investigaciones turísticas, 16(), 108-126. Recuperat , a https://investigacionesturisticas.ua.es/article/view/2018-n16-lugares-de-memoria-traumatica-y-turismo-paradigmas-analiticos-y-problematicas
 • GREENWOOD, D. (1992). “La cultura al peso. Perspectiva antropológica del turismo en tanto proceso de m. Dins SMITH, V. (Ed.), Anfitriones e invitados. Antropología del turismo (, p. 257-279). Madrid: Ediciones Endymion. Catàleg
 • MACCANNELL, D. (2003). El Turista: una nueva teoría de la clase ociosa. Barcelona: Melusina. Catàleg
 • MALLART, Ll. (2001). Okupes a l’Àfrica. Un antropòleg defensa la dignitat d’uns pobles (...). Barcelona: La Campana. Catàleg
 • MANCINELLI, F. (2009). More pins on the map. Las practicas y los discursos de los turistas americanos . Pasos, 7(1), 13-27 Catàleg
 • PALOU, S. (2009). La ciudad fingida, el caso de Barcelona. Ábaco, 60(), 66-83 Catàleg
 • Palou Rubio, S. (2016). Destinació BCN. Història del turisme a la ciutat de Barcelona. Barcelona: Efadós.
 • SANSI, R. (2005). Marginales, primitivos y auténticos: arte turístico y patrimonio histórico (...). Dins (Ed.), El encuentro del turismo con el patrimonio cultural (...) (, p. 255-268). Sevilla: Actas del X Congreso de Antropología. Catàleg
 • SANTANA, A. (2003). “Mirando culturas: la antropología del turismo”. Dins RUBIO GIL, À. (Ed.), Sociología del turismo (, p. 103-125). Ariel. Catàleg
 • SMITH, V. (1989). Anfitriones e invitados. Antropología del turismo. Madrid: Endymion. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes presencials L'assistència i participació activa a classe serà valorada positivament en l'avaluació de l'assignatura. 10 No
Comentari de text proposat sobre les lectures obligatòries de la part cultural Es valorarà la capacitat de sintetitzar el més important i relacionar el contingut amb d'altres lectures proposades en l'assignatura. 5
Test llibre Història de l'Art narrada per E.H. Gombrich o/ i
Test llibre El Canon de Harol Bloom
Superació del test. S'aprova amb un 5 5
Treball de reflexió i crítica basat en documentals sobre turisme i societat. A partir del visionat de dos documentals sobre turisme i societat, es realitzarà un debat a classe i un assaig de crítica i reflexió que cada estudiant haurà d'entregar de forma individual. 10 No
Exercici aplicat basat en una reflexió sobre alguna de les problemàtiques tractades en temes de memòria, conflicte i turisme Execució i presentació de l'exercici, utilitzant la bibliografia i les fonts documentals recomanades. 10 No
Examen final de l'assignatura. Superació de la prova d'avaluació amb una nota superior a 4 per tal que pugui fer mitjana amb la resta d'activitats d'avaluació. 60

Qualificació

L'assignatura consta de dos blocs, la part cultural i la part Social, que estan clarament relacionades i s'avaluen de manera conjunta.

La nota final de l'assignatura es calcularà d'acord amb els criteris següents:

- Examen final: 60% (cal una nota mínima de 4 punts sobre 10 per poder fer mitjana amb les proves d'avaluació continuada)
- Proves d'avaluació continuada més assistència i participació a les sessions de classe: 40%Sobre l'examen:

L'examen final inclourà el contingut presentat a la part Cultural i a la part Social. L'examen final es realitzarà durant la setmana d'exàmens (gener-febrer). La nota obtinguda a l'examen val un 60% de la nota final, però cal obtenir una nota superior a 4 per tal de poder fer mitjana.

La no realització de l'examen comportarà la nota de No Presentat a la nota final de l'assignatura, encara que s'hagin lliurat i aprovat totes les pràctiques. Per tant, l'examen és obligatori.


Altres consideracions:

Al llarg de l'assignatura es podran realitzar altres activitats no puntuables però que poden ajudar a arrodonir la nota final. De la mateixa manera, es valorarà la participació activa a les sessions.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si l'estudiant no realitza l'examen final de l'assignatura, la nota final serà de NP, encara que hagi entregat i aprovat totes les pràctiques.

Avaluació única:

L'avaluació única es podrà sol.licitar fins a un màxim de 30 dies des de l'inici oficial de l'assignatura. Constarà dels següents apartats:

-Examen final
-Diferents proves d'avaluació continuada realitzades durant el curs (amb adaptació de format, si escau)

Es realitzarà el dia oficial de l'examen final, comptant amb dues hores per l'examen i dues hores per les activitats.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Tutories: es proposaran a través del correu electrònic:
dolors.vidal@udg.edu; saida.palou@udg.edu; david.gonzalez@udg.edu
S'intentarà concertar el més aviat possible, però no s'atendran els dissabtes, diumenges ni festius

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

A través del Moodle, i el correu electrònic, es realitzarà la comunicació i interacció amb l'estudiantat. Per a tutories individuals, caldrà pactar cita prèvia via correu electrònic amb cada docent de l'assigntura.

Observacions

Gran part del material proposat per l'estudi de l'assignatura es troba a la Biblioteca.
Hi haurà, però, al llarg del curs, algunes indicacions de nous elements bibliogràfics per estudiar.

Assignatures recomanades

 • Creació d'itineraris i viatges combinats
 • Gastronomia i enologia
 • Gestió del patrimoni cultural
 • Gestió del turisme urbà
 • Patrimoni turístic de Catalunya
 • Patrimoni turístic d'Espanya

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas que, donades les circumstàncies, la UdG passi a l'escenari 4, les activitats de l'assignatura es duran a terme totes de forma virtual.

Modificació de l'avaluació:
En cas que, donades les circumstàncies, la UdG passi a l'escenari 4, l'avaluació de l'assignatura es mantindrà amb els mateixos criteris proposats.

Tutoria i comunicació:
Tutories: es proposaran a través del correu electrònic:
dolors.vidal@udg.edu; saida.palou@udg.edu; david.gonzalez@udg.edu
S'intentarà concertar el més aviat possible, però no s'atendran els dissabtes, diumenges ni festius.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.