Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Aplicació d'eines de màrqueting digital per a empreses per a professionalitzar els projectes. Presentar i analitzar les principals estrategies de marketing en Internet (e-marketing) que les empreses fan servir per arribar a nous clients i mercats i per aconseguir una presencia comercial eficient i eficaç a les xarxes i altres entorns digitals relacionats.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANNA CARBONELL BUJONS
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA CARBONELL BUJONS
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • CG2- Construir i defensar arguments raonats a partir del coneixement d'altres propostes
 • CG3- Comunicar arguments de forma correcta oralment i per escrit en les llengües oficials i en anglès, treballant en entorns col·laboratius aflorant i augmentant les potencialitats pròpies i les dels altres
 • ADECE5- Identificar les demandes dels mercats, establir estratègies empresarials, elaborar un pla de màrqueting i controlar la seva execució
 • ADECE6- Entendre el funcionament dels mercats i les estratègies de les empreses que competeixen en els mercats, aplicant els conceptes i instruments de l'anàlisi econòmica a l'àmbit de l'empresa i els mercats
 • CIFCE10- Entendre el procés directiu, els elements del màrqueting, l'organització dels recursos humans, la gestió d'operacions i l'administració de l'empresa en tots els seus àmbits essencials
 • CIFCE11- Aplicar els conceptes econòmics en l'anàlisi estratègica de l'empresa i interpretar la realitat econòmica, la seva evolució i internacionalització

Continguts

1. Què és el màrqueting digital i com diferenciar-lo de la comunicació digital.

2. Introducció a la comunicació corporativa. Elevator Pitch.

3. Introducció a la comunicació corporativa. Notes de premsa.

4. Emailing marketing. Mailchimp

5. Eines digitals que ens ajuden a millorar la nostra planificació dia a dia

6. Xarxes socials professionals

7. Planificació i interacció a xxss. Hootsuite

8. creació d'una web corporativa. Wordpress

9. SEM

10. SEO

11. Pressupost vs Creativitat Publicitaria.

12. Concursos de màrqueting. Briefings.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 0 12,00 0 12,00
Elaboració individual de treballs 0 30,00 0 30,00
Exposició dels estudiants 0 3,00 0 3,00
Lectura / comentari de textos 0 15,00 0 15,00
Prova d'avaluació 4,50 15,00 0 19,50
Sessió expositiva 40,50 30,00 0 70,50
Total 45,00 105,00 0 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  Aprenentatge basat en problemes Elaboració i entrega de casos i/o exercicis i aprenentatge basat en problemes L’estudiant haurà d’entregar un o varis casos i/o exercicis realitzats individualment i/o en grup. El compliment d’aquest requisit podria suposar la utilització per part de l’estudiant d’eines informàtiques, recursos digitals o bases de dades. Les classes pràctiques són presencials. L’estudiant rebrà l’assessorament oportú a classe, per part del professor. 40 No
  Exposicions orals i participació a l'aula. Durant les classes es faran aleatòriament jornades de exposicons orals. Aquestes tindran validesa per la nota final de curs.
  La no assistència a un mínim del 50% de les classes comportarà la obligació de fer l'examen de recuperació escrit a final de semestre.
  10 No
  Prova d'avaluació oral La prova podrà combinar qüestions teòriques i practiques del temari treballat durant el semestre. La prova computa en la nota global de l'assignatura si la nota és un aprovat (5 sobre 10). La data de la prova estarà disponible al començament del curs. La prova es podrà recuperar durant l’examen de recuperació escrit de l’assignatura
  50 No

  Qualificació

  La nota final de l'assignatura serà la suma de l'assitència a l'aula juntament amb la resolució de casos exposats i la prova oral que es farà a final del semestre.


  Observacions:

  Per els estudiants que no han aprobat les proves durant el semestre tindran un sol exàmen de recuperació escrit basat en tot el contingut.


  Com ja s'ha especificat en els criteris d'avaluació, la NO assistència a un mínim del 50% de les classes magistrals comportarà la obligació de fer l'examen de recuperació escrit a final de semestre.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Un NO PRESENTAT en la qualificació d'una prova escrita/examen final/examen de recuperació d'aquesta assignatura implica que l'estudiant no ha estat present físicament el dia i l'hora previstos per realitzar la prova/l'examen programat.

  Avaluació única:
  No hi ha avaluació única perquè només es pot aprovar si s'han treballat totes les eines que es donen durant el curs de forma presencial.

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

  Observacions

  Tots els materials i la informació corresponent es facilitarà per mitjà de la platarforma de Moodle.

  Modificació del disseny

  Tutoria i comunicació:
  L'alumne pot demanar tantes tutories com consideri sense limitació.