Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Bases socials del consum. Del consum de masses al consum segmentat. Teoria sociològica i consum. El consum a la societat de la informació. Tipologies de consumidors. Desigualtats socials i consum. Les corporacions vs l'individu i les associacions de consumidors. Identitats, estils de vida i diferents formes de consum
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CRISTINA SANCHEZ MIRET
Idioma de les classes:

Competències

 • CG1- Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient
 • CG3- Comunicar arguments de forma correcta oralment i per escrit en les llengües oficials i en anglès, treballant en entorns col·laboratius aflorant i augmentant les potencialitats pròpies i les dels altres
 • CG5- Analitzar el funcionament del sistema econòmic, ser capaç de contextualitzar el paper i les funcions dels diferents agents i institucions econòmiques així com els principals processos de canvi econòmic, analitzant els factors històrics, socials, institucionals i ambientals que els condicionen

Continguts

1. Introducció. Que és la sociologia? Què és Sociologia del consum? Aspectes històrics, econòmics i socials de la societat de consum

2. La teoria sociològica clàssica i contemporània i el consum

3. Consum global: els nous reptes de la societat de consum

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 2,00 30,00 0 32,00
Resolució d'exercicis 3,00 40,00 11,00 54,00
Sessió expositiva 22,00 22,00 20,00 64,00
Total 27,00 92,00 31,00 150

Bibliografia

 • Bauman, Zygmunt (2008 ). Vida de consum . Barcelona: Viena. Catàleg
 • Rodrigo Martín, Luis, coord. (2008 ). Publicidad y consumo : nuevas modas, viejas causas y valores sociales . Sevilla: Comunicación Social. Catàleg
 • Lipovetsky, Gilles (2004 ). El Lujo eterno : de la era de lo sagrado al tiempo de lasmarcas . Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Alonso, Luis Enrique (1994 ). Historia del consumo en España : una aproximación a sus orígenes y primer desarrollo . Madrid: Debate. Catàleg
 • Alonso, Luis Enrique (2005 ). La Era del consumo . Madrid: Siglo XXI. Catàleg
 • Bourdieu, Pierre (cop. 1988 ). La Distinción : criterios y bases sociales del gusto . Madrid: Taurus. Catàleg
 • Pineda, Laia (2005 ). Estructura social i desigualtats a Catalunya . Barcelona: Mediterrània. Catàleg
 • Veblen, Thorstein (1963 ). Teoria de la clase ociosa . México: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Lipovetsky, Gilles (cop. 1990 ). El Imperio de lo efímero : la moda y su destino en las sociedades modernas . Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Lipovetsky, Gilles (cop. 1999 ). La Tercera mujer : permanencia y revolución de lo femenino . Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Lipovetsky, Gilles (2003 ). Metamorfosis de la cultura liberal : ética, medios de comunicación, empresa . Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Lipovetsky, Gilles (2003 ). La Era del vacío : ensayos sobre el individualismo contemporáneo . Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Lipovetsky, Gilles (2006 ). Los Tiempos hipermodernos . Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Bauman, Zygmunt (2010 ). Mundo-consumo : ética del individuo en la aldea global . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Bauman, Zygmunt (2016 ). Estado de crisis . Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Klein, Naomi (cop. 2001 ). No logo : el poder de las marcas . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Klein, Naomi (DL 2007 ). La Doctrina del shock : el auge del capitalismo del desastre . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Ritzer, George (1996 ). La McDonalización de la sociedad : un análisis de la racionalización en la vida cotidiana . Barcelona: Ariel. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Resolució d'un Challenge (repte). Es farà en grup amb tutories on line amb la professora i es presentarà a la classe 10 No
Examen s'avaluarà el coneixement i domini dels continguts teòrics i pràctics de l'assignatura, la capacitat de reflexió crítica i d'anàlisi de la realitat per part de les i els estudiants 60 No

Qualificació

L'avaluació consistirà en la realització d'un treball al llarg del curs, (40%) i d'un examen al final (60%) per als alumnes que hagin assistit com a mínim al 80% de les classes.Pràctiques i exercicis:

S'avaluarà: la capacitat de comprensió , l'aplicació dels conceptes vistos a classe, la capacitat d'anàlisi social i la claredat expositiva, en l'escriptura, i en la presentació formal.

Es realitzarà 1 treball pràctic que s'hauran de lliurar en la data límit que la professora indiqui. L'entrega fora de termini es considera un no presentat. Així mateix el no assistir a l'exposició oral del treball també suposarà un 0 en el treball i per tant s'haurà d'anar a examen final.

Per a què faci mitjana de la nota del treball amb l'examen s'ha de treure com a mínim un 4 de la part pràctica.

Examen final:

S'avaluarà la comprensió i domini dels continguts teòrics del temari. Es puntuarà de 0 a 10, i per a què faci mitjana amb la nota del treballs'ha de treure com a mínim un 4 de l'examen. Una puntuació inferior a 4 suposarà el suspens en la 1ª convocatòria de l'assignatura. L'examen suposa el 60% de l'avaluació de l'assignatura.

Es considerarà suspès, l'estudiant que realitzi algun plagi, total o parcial, en qualsevol dels treballs pràctics entregats. Els treballs a entregar han de ser 100% originals, creació de l'alumne o grup d'alumnes.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat la o el estudiant que no presenti l'examen final se l'assignatura.

Avaluació única:
Es farà un examen final dels continguts de l'assignatura

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es faran tutories virtuals grupals de dos tipus, 1) per fer el seguiment del treball de grup, 2) per dubtes i preguntes. Aquestes tutories seran a demanda dels i les estudiants i el calendari s'establirà la primera setmana del curs.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació entre professorat i alumnat s'establirà a través dels canals establerts en el Moodle. No es farà per correu electrònic.

Assignatures recomanades

 • Sociologia
 • Sociologia de les relacions laborals

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Pla Docent 2020-2021

El programa d'aquest any es desplegarà per lliçons setmanals. A cada setmana li correspondrà una lliçó.
Per cada lliç?o hi haurà una lectura, uun power point i material de video associat que s'haurà de treballar abans de la classe presencial

1ª setmana. Presentació de l'assignatura
2ª setmana. Què és la Sociologia
3ª setmana. Sociologia i consum (I)
4ª setmana. Estils de vida, classes socials i tipus de consumidors
5ª setmana. Desigualtats socials i consum
6ª setmana. Videofòrum
7ª setmana. Tecnologia, canvis de comportaments socials i noves
formes de consum I
8ª setmana. Tecnologia, canvis de comportaments socials i noves
formes de consum II
9ª setmana. Impacte de la COVID-19 en els hàbits de consum I
10ª setmana. Impacte de la COVID-19 en els hàbits de consum II
11ª setmana. La societat del futur i el consum
12ª setmana. Presentacions resolucions dels reptes (I)
13ª setmana. Presentacions resolucions dels reptes (II)
14ª setmana. Presentacions resolucions dels reptes (III)

Modificació de l'avaluació:
Avaluació continuada:

Vol del compromís del seguiment regular de les classes i de les tasques per part de l'alumne.

L'assistència presencial ha de ser d'un mínim del 80%.

S'ha d'entregar en la data prevista el Challenge (treball de grup), 6 de desembre.

El valor en la nota final del treball de grup és del 40%.

L'examen valdrà el 60%.

La nota final serà la mitjana ponderada d'aquestes dues parts. Per a poder fer mitjana s'ha de treure almenys un 4 de l'examen. Per aprovar l'avaluació continuada almenys s'ha de treure un 5 de promig de les dues parts.

El dia de l'exposició oral del Challenge (treball de curs) l'assistència és obligatòria.

Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Aspectes que es tenen en compte en l'avaluació de totes les activitats:

-No només els coneixements adquirits, sinó també la capacitat d'explicació i d'argumentació d'aquests coneixements de manera oral i escrita
-La capacitat d'interrelacionar els coneixements de les diferents fonts d'informació treballades
-L'aproximació crítica, la incorporació del llenguatge i del pensament sociològic als raonaments
-La capacitat de debatre i treballar en grup

Tutoria i comunicació:

Es faran tutories virtuals grupals de dos tipus, 1) per fer el seguiment del treball de grup, 2) per dubtes i preguntes. Aquestes tutories seran setmanals i el calendari s'establirà la primera setmana del curs.

La comunicació entre professorat i alumnat s'establirà a través dels canals establerts en el Moodle. No es farà per correu electrònic.