Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Funcions dels aparells del cos humà, interrelaciones entre ells i sistemes que controlen el seu funcionament i homeòstasi. Tipus de nutrients i principals funcions. Bases per a la determinació dels requeriments nutricionals. Nutrició i salut. Nutrigenòmica.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA SILVIA MAURI ROCA  / DAVID PÉREZ ASENSIO  / NURIA PONS PORTAS  / WIFREDO RICART ENGEL
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Competències

 • CT02 Cercar i seleccionar informació de manera eficaç
 • CT04 Treballar en equip
 • CB01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CB03 Aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes
 • CE09 Identificar els nutrients i els factors que influeixen en la nutrició i aplicar-los a la formulació d'aliments i dietes saludables

Continguts

1. Introducció: Nutrició i Alimentació

2. Funcions i metabolisme dels nutrients

3. Fisiologia de la digestió

4. Relacions metabòliques del dejú i realimentació

5. Senyalització cel·lular

6. Metabolisme proteïnes i substàncies nitrogenades: síntesi, degradació i recanvi de les proteïnes

7. Metabolisme dels aminoàcids

8. Aminoàcids semi- essencials i derivats d’aminoàcids d’interès nutricional

9. Metabolisme dels nucleòtids

10. Metabolisme dels hidrats de carboni

11. Fibra dietètica

12. Metabolisme de les lipoproteïnes

13. Metabolisme lipídic tissular

14. Funcions biològiques i metabolisme dels greixos essencials

15. Vitamina C, Vitamina E, i altres antioxidants alimentaris

16. Vitamines B i folats

17. Vitamines A i D

18. Calci, fòsfor, magnesi, fluor. Metabolisme ossi

19. Aigua i electròlits

20. Ferro i d’altres oligoelements

21. Alcohol

22. Regulació del balanç energètic i de la composició corporal

23. Regulació de la gana

24. Nutrigenòmica. Regulació de l’expressió gènica per nutrients i d’altres components alimentaris

25. Alimentació i cultura

26. Nutrició evolutiva

27. L’assaig clínic com a mètode de recerca aplicat a la nutrició

28. Begudes isotòniques

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 14 23 37
Cerca d'informació 0 20 20
Classes expositives 30 10 40
Classes participatives 15 15 30
Prova d'avaluació 3 20 23
Total 62 88 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Classes de teoria Es valorarà l'assistència (passant llista), l'actitud i la participació a les classes 7,5
  Classes de teoria participatives Es valorarà l'assistència (passant llista), l'actitud i la participació a les classes 2,5
  Classes pràctiques Defensa oral o escrita de treball de problemes i pràctiques
  Pràctica 1: 15%
  Pràctiques 2 i 3: 10% cadascuna
  35
  Prova escrita Examen de resposta d’elecció múltiple 55

  Qualificació

  Es valoren l'actitud constructiva, l'interès demostrat, així com els continguts adquirits i la capacitat de correlacionar-los.
  En els treballs i informes es valora, a més del contingut la forma i la correcció en l'expressió oral i escrita.
  Es fa avaluació continuada, per tant cap de les activitats d'avaluació és recuperable.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Serà considerat com a no presentat: No assistir com a mínim al 80% dels seminaris i classes participatives, no assistir a alguna de les sessions pràctiques o no realitzar l'exercici de pràctiques o la prova escrita