Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Fonaments de teoria de circuits i electrònica per resolució i disseny de circuits electrònics.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOAQUIM ARMENGOL LLOBET  / DANIEL ALEXANDRE MACAYA MASFERRER
Idioma de les classes:
Català (20%), Anglès (80%)

Competències

  • CT07 Adaptar-se a noves situacions assumint els rols necessaris
  • CE12 Coneixement i utilització dels principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.
  • CE13 Coneixements dels fonaments de l'electrònica.

Continguts

1. FONAMENTS DE TEORIA DE CIRCUITS

          1.1. Components actius i passius

          1.2. Formes d'ona i valors característics

          1.3. Representació fasorial

          1.4. Resolució de circuits en CC i CA

          1.5. Mètode de resolució per malles

          1.6. Principi de superposició

2. POTÈNCIA

          2.1. Potència instantània

          2.2. Potència aparent, activa i reactiva

          2.3. Factor de potència. Correcció (monofàsic)

          2.4. Caiguda de tensió en monofàsic

3. FONAMENTS D'ELECTRÒNICA

          3.1. L'amplificador operacional

          3.2. Amplificació

          3.3. Condicionament del senyal

          3.4. Adquisició de senyal

          3.5. Fonts d'alimentació

          3.6. Resposta freqüencial (Guany i Fase)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 13 13 26
Classes expositives 26 26 52
Classes pràctiques 12 6 18
Prova d'avaluació 10 24 34
Total 61 69 130

Bibliografia

  • Malvino, Albert Paul (cop. 2007 ). Principios de electrónica (7ª ed). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
  • Floyd, Thomas L (2008 ). Dispositivos electrónicos (8ª ed.). México: Pearson Educación. Catàleg
  • Mancini, Ron (2003 ). Op amps for everyone : design reference (2nd ed.). Boston: Newnes. Catàleg
  • Ron Mancini, Bruce Carter (2009). Op Amps for Everyone (3a ed.). Elsevier. Recuperat 28/10/2015, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9781856175050 Catàleg
  • Bolton, W.|q(William) (2001 ). Mecatrónica : sistemas de control electrónico en la ingeniería mecánica y eléctrica (2ª ed.). Barcelona: Marcombo. Catàleg
  • Hayt, William H (cop. 2003 ). Análisis de circuitos en ingeniería (6ª ed.). México D.F. [etc.]: McGraw Hill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
PRÀCTIQUES DE LABORATORI Es valoraran diverses pràctiques relacionades amb els continguts de l'assignatura 30
PACS Assoliments dels continguts de l'assignatura.
Es valorarà la part corresponent del curs que s'acabi de donar.
30
EXAMEN Es farà un examen de tots els continguts que s'han donat de teoria, problemes i pràctiques. 40

Qualificació

L'avaluació final s'obtindrà mitjançant els diferents elements de qualificació.

PRÀCTIQUES (30%) - NO RECUPERABLES

L'alumne haurà de realitzar diverses pràctiques relacionades amb el temari

* Les pràctiques són d'assistència obligatòria
* La no realització d'una pràctica suposa un 0 de la pràctica.
* En cas de no assistència justificable (malaltia o altres) s'haurà de justificar al professor responsable i la pràctica no es puntuarà i es farà la mitjana amb la resta de notes.
* En el cas que no hagueu d'assistir a alguna pràctica, us demanem si us plau que ho comuniqueu el més aviat possible al professor responsable pels mitjans habituals de contacte. Ell us indicarà el que haureu de fer.
* Posteriorment a la pràctica el professor lliurarà un qüestionari amb preguntes que l'alumne haurà de respondre.
* La pràctica es dividirà en 3 parts valorables:
- Estudi previ (Treball previ que haurà de fer l'alumne a casa)
- Realització de la pràctica (2h al laboratori)
- Respostes de l'alumne (un cop acabada la pràctica)


PROVES D'AVALUACIÓ CONTINUADA - PACs (30%) - NO RECUPERABLES
Al llarg del curs es realitzaran 2 proves d'avaluació continuada.
Les proves es realitzaran al final de l'explicació de cada bloc del temari.


EXAMEN FINAL(40%) - NO RECUPERABLE
Avaluació de tot el temari de l'assignatura.
Habitualment mitjançant un examen basat en problemes.
A l'examen es pot portar tota la documentació que es vulgui.


===========================================================
Per aprovar la nota final ha de ser igual o superior de 5.
Les pràctiques són d'assistència obligatòria.
No hi ha nota mínima en cadascuna de les parts.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no assistència a 2 o més pràctiques sense motiu justificat comporta que la nota de l'assignatura sigui automàticament NO PRESENTAT.

Si un alumne no es presenta a alguna de les proves d'avaluació o a l'examen final constarà com un NO PRESENTAT.

Observacions

Es recomana als estudiants tenir els coneixements bàsics de:
- Física relacionada amb electricitat o electrònica
- Coneixement bàsic de:
* components passius (Resistència, Bobina i Condensador).
* Llei d'ohm.
* Unitats elèctriques (Ohm, Amper, Volt, Coulomb, Watt, etc.)

Les classes de teoria es faran completament en anglès.