Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Aquesta assignatura prenten introduïr l'estudiant en el coneixment del àlgebra i els mètodes numèrics de l'àgebra
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI FONT SALVATELLA  / JORDI POCH GARCIA  / JAIME PEDRO ROMERO RUIZ
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JESUS BONDIA CAMPOS  / JORDI POCH GARCIA  / JORDI SAPERAS RIERA
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Competències

  • CFB1 Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que poden plantejar-se en la enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra, càlcul diferencial i integral i mètodes numèrics, estadística i optimització

Continguts

1. Càlcul matricial

          1.1. Matrius

          1.2. Rang d'una matriu i matriu inversa

2. Sistemes lineals d'equacions

          2.1. Definició i expressió matricial

          2.2. Resolució i discusió

          2.3. Mètodes numèrics

3. Diagonalització

          3.1. Valors i vectors propis

          3.2. Mètode de la potència

          3.3. Aplicacions

4. Espai afí 2D i 3D

          4.1. Punts i vectors

          4.2. Bases i sistemes de referència.

          4.3. Angles, norma i producte escalar. Propietats.

          4.4. Producte vectorial i determinants

5. Transformacions geomètriques al pla i l'espai

          5.1. Afinitats

          5.2. Catàleg d'afinitats

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 3 0 3
Resolució d'exercicis 0 20 20
Sessió expositiva 26 48 74
Sessió participativa 14 24 38
Sessió pràctica 10 5 15
Total 53 97 150

Bibliografia

  • Anton, Howard (cop. 2003 ). Introducción al álgebra lineal (3ª ed.). México [etc.]: Limusa. Catàleg
  • Grossman, Stanley I (cop. 2008 ). Álgebra lineal (6ª ed.). México [etc.]: Mc Graw-Hill. Catàleg
  • Larson, Roland E (1995 ). Introducción al álgebra lineal . México [etc.]: Noriega. Catàleg
  • Marsden, Jerrold E (cop. 1998 ). Cálculo vectorial (4ª ed.). México [etc.]: Addison-Wesley Longman. Catàleg
  • Simmons, George Finlay (cop. 2002 ). Cálculo y geometría analítica (2a ed). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
  • Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques en aula informàtica Al final de cada sessió es s'haurà d'lliurar la resolució d'un exercici proposat. Aquesta activitat no és recuperable. 25
Resolució d'exercicis amb la plataforma ACME Cada exercici resolt correctament s'avalua en funció del nombre d'intents per obtenir la resposta correcta, donant un cert marge per al nombre d'intents. Els exercicis s'agrupen per activitats i cada activitat té una ponderació determinada que es visualitza a la pròpia plataforma ACME. Les activitats s'han de resoldre dins els termines establerts. Les activitats no són recuperables. 15
Prova Final d'avaluació de continguts L'examen constarà de qüestions teòric-pràtiques i de problemes d'aplicació i es realitzarà durant el període que marca el calendari. Aquest examen és recuperable durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic. 60

Qualificació

La nota final de l'assignatura s'obté a partir de les següents notes, sempre i quan nota de la Prova Final sigui igual o superior a 3.5

- Exercicis ACME 15% de la nota final
- Pràctiques amb ordinador 25% de la nota final
- Prova final 60% de la nota final

Els exercicis ACME i les pràctiques en aula informàtica que es proposin i que no siguin presentats en els terminis establerts seran qualificats amb una nota de 0 punts i no es podran recuperar.

Per a poder recuperar la prova final, caldrà que la nota de tota l'assignatura sigui més gran o igual que 3.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat aquell estudiant que no es presenti a la prova final.