Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Comportament dels plàstics per al disseny mecànic. Tècniques de conformació de plàstics i gomes. Comportament reològic. Efecte del processament sobre l'estructura i les propietats
Crèdits ECTS:
5

Grups

Competències

  • CT02 Comunicar-se oralment i per escrit
  • CT03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
  • CT14 Proposar noves iniciatives en la planificació i desenvolupament de projectes
  • CE23 Capacitat per a l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes

Continguts

1. Introducció

2. Estructura dels polímers

3. Disseny amb polímers

4. Tècniques de conformació

5. Fusió i solidificació

6. Reologia de polímers fosos

7. Fluència per conductes

8. Extrusió

9. Injecció

10. Conformació i control de l'estructura

11. Termoconformació

12. Conformació de termoestables

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8,00 10,00 18,00
Prova d'avaluació 2,00 0 2,00
Resolució d'exercicis 13,00 20,00 33,00
Sessió expositiva 26,00 40,00 66,00
Sessió pràctica 4,00 2,00 6,00
Total 53,00 72,00 125

Bibliografia

  • Progelhof, Richard C (1993 ). Polymer engineering principles : properties, processes, and tests for design : Richard C. Progelhof, James L. Throne . Munich [etc.]: Hanser/Gardner. Catàleg
  • Rodriguez, Ferdinand (cop. 1996 ). Principles of polymer systems (4th ed). Washington, D.C.: Taylor & Francis. Catàleg
  • Ramos de Valle, Luis Francisco (1993 ). Extrusión de plásticos : principios básicos . México [etc.]: Limusa. Catàleg
  • Morton-Jones, D.H (1993 ). Procesamiento de plásticos : inyección, moldeo, hule, pvc. México [etc.]: Limusa. Catàleg
  • Sánchez Valdes, Saúl (2001 ). Moldeo por inyección de termoplásticos . México: Limusa. Catàleg
  • Roura i Grabulosa, Pere (DL 2009 ). Apunts de tecnologia de materials polímers. Girona: Universitat de Girona. Departament de Física. Recuperat 09-07-2012, a http://hdl.handle.net/10256/2721 Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Sessions de laboratori Una part de l'examen final es dedicarà a avaluar l'assoliment de les competències tractades durant les sessions pràctiques. No recuperable. 20
Prova final Es valorarà el nivell assolit tant de coneixements sobre la Tecnologia dels Materials Polímers com de la capacitat d'aplicar aquest coneixements a problemes numèrics i a qüestions qualitatives.
En casos de presentació de qualitat molt defectuosa, la nota quedarà penalitzada.
Posarem un cert èmfasi en la capacitat d'extreure informació qualitativa i quantitativa en format gràfic.
Recuperable durant el període establert al calendari acadèmic.
60
Prova d'avaluació continuada S'avaluarà, primordialment, la consolidació de la terminologia relacionada amb la Tecnologia dels Materials i la seva correcta aplicació en problemes reals. 20

Qualificació

La qualificació de l'assignatura resultarà del promig ponderat de les qualificacions de l'examen final, pràctiques de laboratori i proves d'avaluació continuada, segons: 60% prova final, 20% pràctiques, 20% PAC.
Cal tenir en compte els següents aspectes:
- Les Proves d'Avaluació Continuada (PAC) es realitzaran durant les sessions d'aula. Aquestes PAC seran anunciades amb antelació.
- Per tal de realitzar aquest promig, la qualificació de l'examen final ha de ser superior o igual a 4.
- Els alumnes que per motius laborals o altres de similar legitimitat no puguin assistir a les PAC i/o a les Pràctiques de Laboratori, hauran de fer arribar per escrit al professor de l'assignatura, durant el mes de setembre, la seva renúncia a les activitats d'avaluació continuada. La seva qualificació de l'assignatura serà només la de l'examen final (teoria i pràctiques).
- Les PAC no presentades seran qualificades amb 0.
- La prova d'avaluació final serà recuperable, en les condicions indicades a la normativa de l'EPS.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
- En cas que l'alumne no presenti alguna de les parts de l'examen final de totes dues convocatòries, la seva qualificació serà de "No Presentat"
- L'absència injustificada a més d'una Pràctica de Laboratori comportarà la qualificació de "No Presentat".

Observacions

Els alumnes disposaran dels apunts de l'assignatura al servei de fotocòpies del PII i també en format de llibre electrònic.
La docència s'impartirà seguint la seqüència de dues hores de teoria i una hora de qüestions i problemes. Procurarem que les classes siguin actives. En aquells capítols més descriptius, l'exposició magistral del professor se substituirà per la participació dels alumnes tot prenent els apunts com a base.