Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Balanços de Matèria i Energia. Aprofitament de matèries primeres i recursos energètics. Biotecnologia.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARC DELGADO AGUILAR  / JOAQUIM AGUSTI TARRES FARRES
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • CT06 Dissenyar propostes creatives
 • CE23 Capacitat per a l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes

Continguts

1. Introducció als Processos de Química Industrial

2. Balanços de matèria i energia en estat estacionari de sistemes reactius i no reactius.

3. Balanços de matèria i energia en estat transitori de sistemes reactius i no reactius.

4. Escalat industrial de processos químics

5. Dimensionament, càlcul i simulació de processos químics industrials

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 0 15,00 0 15,00
Prova d'avaluació 0 25,00 2,00 27,00
Sessió expositiva 0 35,00 48,00 83,00
Total 0 75,00 50,00 125

Bibliografia

 • D.F. Rudd, Ch.C. Watson (2002). Estrategia en Ingeniería de Procesos. Alhambra. Catàleg
 • M. Duncan and J Reimer (1998). Chemical Engineering Design and Analysis. Cambridge.
 • N. Piccinini (1997). Affidabilità e Sicurezza nell' Industria Chimica. Institut d'Estudis Catalans. Catàleg
 • Calleja Pardo, Guillermo (1999 ). Introducción a la Ingeniería Química . Madrid: Editorial Sintesis. Catàleg
 • Vian Ortuño, Ángel (1994 ). Introducción a la química industrial (2ª ed.). Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Guasch Farrás, Juan (1986 ). Higiene industrial básica . Barcelona: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Catàleg
 • Jiménez Gutiérrez, Arturo (cop. 2003 ). Diseño de procesos en ingeniería química . Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Casal, Joaquim (2018). Evaluation of the effects and consequences of major accidents in industrial plan (second edition). Oxford: Elsevier. Catàleg
 • Giral, José et al. (1979). Ingeniería de Procesos (segunda edición). México: Alhambra. Catàleg
 • Perrin, Robert. Scharff Jean-Pierre (2002). Chimie Industrielle (2ª edition). París: Dunod. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova d'avaluació continuada (no recuperable) Avaluació dels coneixements corresponents al temari realitzat fins a la data de l'examen. 30 No
Treballs pràctics (no recuperable) Es proposen una serie d'activitats de disseny de processos que s'han de resoldre presentant un treball. S'avalua la capacitat de trobar i seleccionar informació, així com, el plantejament i les solucions proposades. L'activitat no es recuperable, però fins a la data d'entrega es proposa una interacció entre l'estudiant i el professor. 20 No
Examen final (recuperable) Avaluació dels coneixements globals de l'assignatura mitjançant la resolució de qüestions i problemes 50

Qualificació

- Totes les activitats d'avaluació són de caràcter obligatori.
- La nota final de l'assignatura és la mitjana ponderada de les activitats d'avaluació.
- La prova d'avaluació continuada
- La realització de treballs donarà lloc a casos pràctics que s'entregaran. En cas de no entregar un treball, es qualificarà amb un 0 sobre 10. No són recuperables. no eliminarà matèria en cap cas. No s'exigeix nota mínima per fer mitjana i, per tant, no és recuperable.
- En l'examen final és recuperable.

Criteris per poder recuperar l'examen final:
L'estudiant NO tindrà dret a recuperació quan:
a. No es presenti a l'examen final.
b. La qualificació final de l'assignatura sigui inferior a 3 sobre 10.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no assistència a una activitat d'avaluació declarada d'assistència obligatòria implicarà un NO PRESENTAT en la qualificació final de l'assignatura sense possibilitat de recuperació, excepte en els casos que es pugui aplicar el Reglament sobre les sol·licituds de canvi de data d'activitats d'avaluació als estudis de grau de l'Escola Politècnica Superior.

Avaluació única:
Aquells alumnes que sol·licitin una avaluació única d'acord amb el que estableix l'Escola Politècnica Superior en termini i forma, tindran dret a la realització d'un examen únic recuperable. Aquest examen tindrà un pes sobre la qualificació final del 100%.
La data d'aquest examen únic coincidirà amb la data de l'examen final. La recuperació tindrà lloc amb la data prevista de recuperació de l'examen final.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es concertaran via correu electrònic a qualsevol dels professors de l'assignatura.
Les tutories es realitzaran de forma no presencial per videoconferència.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat es realitzarà mitjançant el moodle, correu electrònic i videoconferència.

Observacions

És recomanable l’assistència continuada a les classes d’aquesta assignatura, a fi de poder realitzar sense dificultat les activitats avaluables.

Assignatures recomanades

 • Ampliació de química orgànica
 • Control i instrumentació de processos químics
 • Enginyeria de la reacció química i reactors
 • Fonaments de química
 • Operacions bàsiques I
 • Operacions bàsiques II
 • Química física

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas que la UdG entri en un escenari en el qual es contempli la docència amb un 100% de presencialitat, totes les activitats de l'assignatura seran presencials.

Modificació de l'avaluació:
En cas que la UdG entri en un escenari en el qual es contempli la docència amb un 100% de presencialitat, les activitats d'avaluació i els criteris es mantindran.

Tutoria i comunicació:
En cas que la UdG entri en un escenari en el qual es contempli la docència amb un 100% de presencialitat, la tutoria i comunicació es realitzarà de forma presencial, oferint també la possibilitat de videoconferència.